Hoppa till innehållet

Arbetsplatser

Inom sektorn för fostran och utbildning arbetar omkring 13 000 personer.

Grundskolorna och gymnasierna har omkring 4900 lärare. I daghemmen arbetar omkring 5 000 personer i vård- och fostringsuppgifter. Yrkesinsitutet Stadin ammattiopisto har omkring 900 lärare, det finska arbetarinstitutet Helsingin työväenopisto har omkring 40 fastanställda lärare och cirka 1 120 timlärare och visstidsanställda lärare. Vid det svenska arbetarinstitutet Helsingfors arbis arbetar omkring 300 timlärare. Inom sektorns förvaltning arbetar omkring 470 sakkunniga i olika uppgifter.

Du hittar information om våra arbetsplatser på adressen hel.fi/edurekry/sv 

Du hittar alla lediga arbetsplatser i stadens rekryteringssystem på adressen www.helsinkirekry.fi.

Vi delar info om lediga uppgifter också på våra LinkedIn-sidor.