Suoraan sisältöön

Respons och kontaktuppgifter

Ge din respons på responsblanketten

Telefonväxel 09 310 8600 (mån–fre kl. 8–16)

09 310 44986 daghem, lekparker, grundskolor, gymnasier, yrkesläroanstalter 

09 310 88610 Helsingin työväenopisto   
09 310 49494 Helsingfors Arbis 

Daghem
Lekparker
Skolor    

Alla besök till skolorna och läroinrättningar (inkl. media) ordnas av sektorns utvecklingstjänster. 

Sektorn koordineerar inte Erasmus+ eller Nordplus-partnersansökningar. Intresserade uppmanas söka lämpliga kompanjoner från eTwinning-plattformen.

Internationella ärenden 
pedagogisk sakkunnig Iida-Maija Salo  
iida-maija.salo@hel.fi
Internationella besök
planerare för internationella ärenden Marika Lahti
marika.lahti@hel.fi   

Arkiv (kopior av avgångsbetyg från grundskolan och gymnasiet)
tfn 09 310 86346, 09 310 86638
e-post: arkisto.kasvatusjakoulutus@hel.fi  
Kopior av ett avgångsbetyg kan beställas på en blankett (under Övriga blanketter) eller via Helsingfors stads e-tjänster (under Undervisning och utbildning)

Helsingfors stads registratorskontor
tfn 09 310 13700
Norra esplanaden 11–13, Helsingfors 17

E-postadresser
E-postadressen bildas enligt modellen fornamn.efternamn@hel.fi.

DELA