Hoppa till innehållet

Respons och kontaktuppgifter

Obs! På grund av rådande coronavirussituation tar enheterna inom sektorn inte emot gäster. Begränsningarna gäller såväl inhemska som internationella gäster samt mediarepresentanter. (uppdaterat 18.1.2022) 

Fostrans- och utbildningssektorns telefonväxel
09 310 8600 (mån–fre kl. 8–16)

Servicerådgivning om fostrans- och utbildningssektorns tjänster

Ge din respons genom responsblanketten

Fostrans- och utbildningssektorns servicerådgivning svarar på frågor om daghem, lekparker, grundskolor, gymnasier och yrkesläroanstalter. Servicerådgivningen betjänar mån–fre kl. 10–12 och 13–15 på numret 09 310 44986 samt på adressen Töysägatan 2 D. Observera att du måste boka tid i förväg ifall du vill ha personlig service på Töysägatan.

Servicerådgivningen är stängt på fredagen 28.1. från 11.30 till 15.

Du kan även kontakta servicerådgivning per e-post på adressen koulutusneuvonta@hel.fi. Skicka inte personuppgifter, såsom din personbeteckning, per e-post.

Vid behov kan du få hjälp av en tolk för att uträtta ditt ärende. Tolken kan delta i rådgivningsmöten per telefon eller i person. Det finns många språk att välja mellan, som exempelvis arabiska, kinesiska, swhaili, thailändska och ryska.

Post kan läggas i postlådan som finns bredvid dörren på Töysägatan 2 eller överräckas till vaktmästaren.

Småbarnspedagogikens och förskoleundervisningens servicehandledning

Småbarnspedagogikens och förskoleundervisningens servicehandledning ger vägledning i frågor som berör ansökan om småbarnspedagogik. Kontaktuppgifter: varepalveluohjaus@hel.fi, tfn 09 310 80488. 

Från och med vecka 3 (17.1.2022) öppet normalt vardagar 9-15.

I frågor gällande Asti-tjänsten får du betjäning mån-fre kl 8-18 på numret 09 310 88 800.

Tilläggsinformation kan du hitta på småbarnspedagogikens servicehandledning.

Användarstöd för elektronisk ansökan

Handledning i frågor som rör e-tjänsten Asti kan fås på tfn 09 310 88800 (mån–fre kl. 8.00–18.00).

Arbetarinstitut

Helsingfors Arbis: tfn 09 310 49494, Helsingfors arbis webbsida 
Helsingin työväenopisto: tfn 09 310 88610, Helsingin työväenopistos webbsida    

Internationella ärenden 

Sektorn koordinerar inte Erasmus+ eller Nordplus-partnersansökningar. Intresserade uppmanas söka lämpliga kompanjoner från följande platrtformer:

eTwinning-plattformen 
School Education Gateway

eller vara i kontakt med utblidningsstyrelsen:

erasmus.yleissivistava@oph.fi (skolbesök)
erasmus.ammatillinen@oph.fi (yrkesutbildning)

Kontaktuppgifter för sektorns internationella ärenden

Specialist för internationella ärenden Hanna Björkman  
hanna.bjorkman@hel.fi
tfn +358 9 310 82610

Yrkesutbildning
pedagogisk sakkunnig Eerika Kantonen
eerika.kantonen@hel.fi
tfn + 358 9 310 89341

Internationella korta besök, inklusive internationella mediabesök, till skolor och läroinrättningar  ordnas centralt av sektorns utvecklingstjänster:

planerare för internationella ärenden Marika Lahti
marika.lahti@hel.fi   
tfn: + 358 9 310 82611

Obs! På grund av rådande coronavirussituation tar enheterna inom sektorn inte emot gäster. Begränsningarna gäller såväl inhemska som internationella gäster samt mediarepresentanter. (uppdaterat 18.1.2022) 


Arkiv (kopior av avgångsbetyg från grundskolan och gymnasiet)

tfn 09 310 86346, 09 310 86638
e-post: arkisto.kasvatusjakoulutus@hel.fi  
Kopior av ett avgångsbetyg kan beställas på en blankett (under Övriga blanketter) eller via Helsingfors stads e-tjänster (under Undervisning och utbildning)

Helsingfors stads registratorskontor
tfn 09 310 13700
Norra esplanaden 11–13, Helsingfors 17

E-postadresser
E-postadressen bildas enligt modellen fornamn.efternamn@hel.fi.