Hoppa till innehållet

Respons och kontaktuppgifter

Ge din respons genom responsblanketten

Telefonväxel 09 310 8600 (mån–fre kl. 8–16)

Servicerådgivning 09 310 44986 (mån–fre kl. 10–12 och 13–15) daghem, lekparker, grundskolor, gymnasier, yrkesläroanstalter 

Handledning i frågor som rör elektronisk anmälan via e-tjänsten Asti kan fås på tfn 09 310 88800 (mån–fre kl. 8.00–18.00).

OBS! Fostrans- och utbildningssektorns rådgivning betjänar i första hand per telefon och elektroniskt. I nödvändiga fall är det möjligt att boka tid till kundtjänsten. Post kan läggas i postlådan som finns bredvid dörren på Töysägatan 2 eller till vaktmästaren.

I alfabetisk ordning:

Daghem
Lekparker
Skolor   

Rådgivningstelefon om skolgång under coronapandemin

Rådgivningen som svarar på frågor om skolgång under coronapandemin håller öppet fram till 4.6.2021. Frågor som rör den svenskspråkiga undervisningen besvaras på onsdagar kl. 9–16 på numret 09 310 10027, medan frågor som rör elevers och studerandes skolgång i finskspråkiga skolor besvaras på finska och engelska på vardagar kl. 9–17 på numret 09 310 10025. Rådgivningen stänger för sommaren från och med den 5.6.2021.

Arbetarinstitut

09 310 49494 Helsingfors arbis 
09 310 88610 Helsingin työväenopisto    

Internationella ärenden 

Sektorn koordinerar inte Erasmus+ eller Nordplus-partnersansökningar. Intresserade uppmanas söka lämpliga kompanjoner från eTwinning-plattformen.

chef för internationella ärenden Hanna Björkman  
hanna.bjorkman@hel.fi
tfn 09 310 82610

Alla internationella besök till skolorna och läroinrättningar (inklusive media) ordnas av sektorns utvecklingstjänster.

planerare för internationella ärenden Marika Lahti
marika.lahti@hel.fi   

Arkiv (kopior av avgångsbetyg från grundskolan och gymnasiet)

tfn 09 310 86346, 09 310 86638
e-post: arkisto.kasvatusjakoulutus@hel.fi  
Kopior av ett avgångsbetyg kan beställas på en blankett (under Övriga blanketter) eller via Helsingfors stads e-tjänster (under Undervisning och utbildning)

Helsingfors stads registratorskontor
tfn 09 310 13700
Norra esplanaden 11–13, Helsingfors 17

E-postadresser
E-postadressen bildas enligt modellen fornamn.efternamn@hel.fi.