Hoppa till innehållet

Respons och kontaktuppgifter

Fostrans- och utbildningssektorns telefonväxel 09 310 8600 (mån–fre kl. 8–16)

Servicerådgivning om fostrans- och utbildningssektorns tjänster

Ge din respons genom responsblanketten

Fostrans- och utbildningssektorns servicerådgivning svarar på frågor om daghem, lekparker, grundskolor, gymnasier och yrkesläroanstalter. Servicerådgivningen betjänar mån–fre kl. 10–12 och 13–15 på numret 09 310 44986 samt på adressen Töysägatan 2 D på tisdagar och onsdagar.

Du kan även kontakta servicerådgivningen per e-post på adressen koulutusneuvonta@hel.fi. Skicka inte personuppgifter, såsom din personbeteckning, per e-post.

Vid behov kan du få hjälp av en tolk för att uträtta ditt ärende. Tolken kan delta i rådgivningsmöten per telefon eller i person. Det finns många språk att välja mellan, som exempelvis arabiska, kinesiska, swahili, thailändska och ryska.

Post kan läggas i postlådan som finns bredvid dörren på Töysägatan 2 eller överräckas till vaktmästaren.

Småbarnspedagogikens och förskoleundervisningens servicehandledning

Småbarnspedagogikens och förskoleundervisningens servicehandledning ger vägledning i frågor som berör ansökan om småbarnspedagogik. Kontaktuppgifter: varepalveluohjaus@hel.fi, tfn 09 310 80488. 

Tilläggsinformation kan du hitta på sidorna för småbarnspedagogikens servicehandledning.

Användarstöd för elektronisk ansökan

Handledning i frågor som rör e-tjänsten Asti kan fås på tfn 09 310 88800 (mån–fre kl. 8.00–18.00).

Arbetarinstitut

Helsingfors Arbis: tfn 09 310 49494, Helsingfors arbis webbsida 
Helsingin työväenopisto: tfn 09 310 88610, Helsingin työväenopistos webbsida    

Internationella ärenden 

Sektorn koordinerar inte Erasmus+ eller Nordplus-partnersansökningar. Intresserade uppmanas söka lämpliga kompanjoner från följande platrtformer:

eTwinning-plattformen 
School Education Gateway

eller vara i kontakt med utblidningsstyrelsen:

erasmus.yleissivistava@oph.fi (skolbesök)
erasmus.ammatillinen@oph.fi (yrkesutbildning)

Kontaktuppgifter för sektorns internationella ärenden

Specialist för internationella ärenden Hanna Björkman  
hanna.bjorkman@hel.fi
tfn +358 9 310 82610

Yrkesutbildning
pedagogisk sakkunnig Eerika Kantonen
eerika.kantonen@hel.fi
tfn + 358 9 310 89341

Internationella korta besök, inklusive internationella mediabesök, till skolor och läroinrättningar  ordnas centralt av sektorns utvecklingstjänster:

planerare för internationella ärenden Marika Lahti
marika.lahti@hel.fi   
tfn: + 358 9 310 82611


Arkiv (kopior av avgångsbetyg från grundskolan och gymnasiet)

tfn 09 310 86346, 09 310 86638
e-post: arkisto.kasvatusjakoulutus@hel.fi  
Kopior av ett avgångsbetyg kan beställas på en blankett (under Övriga blanketter) eller via Helsingfors stads e-tjänster (under Undervisning och utbildning)

Helsingfors stads registratorskontor
tfn 09 310 13700
Norra esplanaden 11–13, Helsingfors 17

E-postadresser
E-postadressen bildas enligt modellen fornamn.efternamn@hel.fi.