Suoraan sisältöön

Respons och kontaktuppgifter

Ge din respons på responsblanketten

Telefonväxel 09 310 8600 (mån–fre kl. 8–16)
Infodisken (mån–fre kl. 10–12 och 13–15 )

09 310 44986 daghem, lekparker, grundskolor, gymnasier, yrkesläroanstalter 
09 310 88610 Helsingin työväenopisto  
09 310 49494 Helsingfors Arbis 

Daghem
Lekparker
Skolor    

Internationella besök
chef för internationella ärenden Hanna Björkman
tfn 09 310 82610
planerare för internationella ärenden Marika Lahti
tfn 09 310 82611

Arkiv (kopior av avgångsbetyg från grundskolan och gymnasiet)
tfn 09 310 86346, 09 310 86638
e-post: arkisto.kasvatusjakoulutus@hel.fi  
Kopior av ett avgångsbetyg kan beställas på en blankett (under Övriga blanketter) eller via Helsingfors stads e-tjänster (under Undervisning och utbildning)

Helsingfors stads registratorskontor
tfn 09 310 13700
Norra esplanaden 11–13, Helsingfors 17

E-postadresser
E-postadressen bildas enligt modellen fornamn.efternamn@hel.fi.

DELA