Suoraan sisältöön

Respons och kontaktuppgifter

Ge din respons genom responsblanketten

Telefonväxel 09 310 8600 (mån–fre kl. 8–16)

09 310 44986 daghem, lekparker, grundskolor, gymnasier, yrkesläroanstalter 

09 310 88610 Helsingin työväenopisto   
09 310 49494 Helsingfors Arbis 

Daghem
Lekparker
Skolor    

Rådgivning om skolgång under coronaepidemin 09 310 10027 (rådgivning på svenska, vardagar 9-18). På numret 09 310 10025 besvaras frågor på finska och engelska.

Dessa telefontjänster svarar på frågor som gäller Helsingforselevers skolgång under coronaepidemin.

Internationella ärenden 

Sektorn koordinerar inte Erasmus+ eller Nordplus-partnersansökningar. Intresserade uppmanas söka lämpliga kompanjoner från eTwinning-plattformen.

pedagogisk sakkunnig Iida-Maija Salo  
iida-maija.salo@hel.fi

Alla internationella besök till skolorna och läroinrättningar (inklusive media) ordnas av sektorns utvecklingstjänster.

planerare för internationella ärenden Marika Lahti
marika.lahti@hel.fi   

Arkiv (kopior av avgångsbetyg från grundskolan och gymnasiet)
tfn 09 310 86346, 09 310 86638
e-post: arkisto.kasvatusjakoulutus@hel.fi  
Kopior av ett avgångsbetyg kan beställas på en blankett (under Övriga blanketter) eller via Helsingfors stads e-tjänster (under Undervisning och utbildning)

Helsingfors stads registratorskontor
tfn 09 310 13700
Norra esplanaden 11–13, Helsingfors 17

E-postadresser
E-postadressen bildas enligt modellen fornamn.efternamn@hel.fi.

DELA