Suoraan sisältöön

Respons och kontaktuppgifter

Ge din respons på responsblanketten

Telefonväxel 09 310 8600 (mån–fre kl. 8–16)

09 310 44986 daghem, lekparker, grundskolor, gymnasier, yrkesläroanstalter
09 310 88610 Helsingin työväenopisto   
09 310 49494 Helsingfors Arbis 

Daghem
Lekparker
Skolor    

Internationella ärenden 
pedagogisk sakkunnig Iida-Maija Salo  
tfn 09 310 82610
Internationella besök
planerare för internationella ärenden Marika Lahti
tfn 09 310 82611 

Arkiv (kopior av avgångsbetyg från grundskolan och gymnasiet)
tfn 09 310 86346, 09 310 86638
e-post: arkisto.kasvatusjakoulutus@hel.fi  
Kopior av ett avgångsbetyg kan beställas på en blankett (under Övriga blanketter) eller via Helsingfors stads e-tjänster (under Undervisning och utbildning)

Helsingfors stads registratorskontor
tfn 09 310 13700
Norra esplanaden 11–13, Helsingfors 17

E-postadresser
E-postadressen bildas enligt modellen fornamn.efternamn@hel.fi.

DELA