Hoppa till innehållet

Arbetarinstituten

Helsingin työväenopisto och Helsingfors arbis är de största arbetarinstituten i landet. De erbjuder ett omfattande kursutbud inom många ämnesområden, olika hobbymöjligheter, föreläsningar, konserter, teater och evenemang samt öppna högskolestudier. Läs mer på ilmonet.sv.

Helsingin työväenopisto hör till servicehelheten för gymnasie- och yrkesutbildning och fritt bildningsarbete, medan Helsingfors arbis är en del av den svenska servicehelheten.

Institutens kurser riktar sig i första hand till personer över 16 år. Det finns också kurser för ungdomar och familjer. Kurserna är öppna för alla, oberoende av var man bor. Det går bra att delta i Arbis kurser även om man inte talar svenska som modersmål – kunskaperna i svenska utvecklas under kursens gång.

Det finska institutet harr 11 verksamhetsställen över hela Helsingfors. Verksamhet ordnas också i skollokaler. Arbis har sin verksamhet på Dagmarsgatan och i Stoa. Undervisningen ordnas såväl på morgnar som på dags- och kvällstid, allt från engångskurser, kort- och veckoslutskurser till kurser som pågår hela läsåret. Lärarna proffs inom sin bransch.

Priset på kurserna är fördelaktigt, Arbetslösa och vissa specialgrupper kan anhålla om nedsatt avgift.

Det finska institutet har över 80 000 deltagare på sina cirka 4 800 olika kurser. Arbis kursprogram omfattar årligen omkring 900 kurser, antalet kursdeltagare är närmare 18 000.

Välkommen – ett ypperligt tillfälle att lära dig något!