Hoppa till innehållet

Information om oss

Sektorn för fostran och utbildning ansvarar för stadens småbarnspedagogik, förskoleundervisning, grundläggande utbildning, gymnasieutbildning och yrkesutbildning på finska samt den fria bildningen.

Sektorn består av fyra servicehelheter och en förvaltningsenhet.

  • Småbarnspedagogik och förskoleundervisning
  • Grundläggande utbildning
  • Gymnasie- och yrkesutbildning och fritt bildningsarbete
  • Svenska tjänster
  • Förvaltning

Verksamheten leds av sektorchefen Satu Järvenkallas. Hela sektorn är underställd nämnden för fostran och utbildning. Nämnden har en svensk och en finsk sektion.