Hoppa till innehållet

Information om oss

Sektorn för fostran och utbildning omfattar småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen, yrkesutbildningen på finska samt den fria bildningen, till del verksamheten sker i stadens regi.
Sektorn består av fyra servicehelheter och en förvaltningsenhet.

  • Småbarnspedagogik och förskoleundervisning
  • Grundläggande utbildning
  • Gymnasie- och yrkesutbildning och fritt bildningsarbete
  • Svenska tjänster
  • Förvaltning

Verksamheten leds av sektorchefen Liisa Pohjolainen. Hela sektorn är underställd nämnden för fostran och utbildning. Nämnden har en svensk och en finsk sektion.