Hoppa till innehållet

Tjänsteinnehavarbeslut

Tjänsteinnehavarna inom sektorn för fostran och utbildning beslutar inom sina respektive befogenheter om ärenden som hör sektorns verksamhetsområde. Protokollbesluten publiceras på webbsidorna.

Organisationen efter 1.6.2017

Sektorchefen för fostran och utbildning från 1.6.2017

Sektorchefenför fostran och utbildning till 31.5.2017

Förvaltnings- och stödtjänsterna

Förvaltningsdirektören

De svenska tjänsterna

Direktören för den svenska servicehelheten

Chefen för småbarnspedagogiken

Chefen för den grundläggande utbildningen

Chefen för den fria bildningen och gymnasieutbildningen

Tjänsteinnehavare inom de finska servicehelheterna

Förtroendevalda

Borgmästaren

Ordföranden