Hoppa till innehållet

Svenska sektionen

Nämndens för fostran och utbildning har en svensk sektion. Sektionen har nio ledamöter. Varje ledamot har en personlig ersättare.

Stadsfullmäktige väljer för sin mandattid ledamöter och ersättare i sektionen så att ledamöterna och ersättarna i sektionen företräder den svenska språkgruppen. Stadsfullmäktige väljer dessutom en ordförande och en vice ordförande för sektionen bland nämndens ordinarie ledamöter eller ersättare.

Svenska sektionens föredragningslistor och protokoll

Svenska sektionens beslutsmeddelandenÖvre raden från vänster: Hildur Boldt, Theo Tyrväinen, Nora Lindström, Maarit Fredlund.
Nedre raden från vänster: Joakim Horsma, Martina Harms-Aalto (ordförande), Ted Apter (vice ordförande).
På bilden saknas: Veera Hellman, Joonas Leppänen och Karin Palmén.


Beslutshandlingar

Föredragningslistor, protokoll och beslutsmeddelanden

Ledamöter

Nämndens och sektionernas ledamöter

Sammanträdestider

Nämndens och sektionernas sammanträdestider

Kontaktuppgifter

Föredragande, sekreterare och protokollförare, informatör