Hoppa till innehållet

Sammanträdestider

Sammanträdestider under våren 2021

Nämnden för fostran och utbildning

17.8., 24.8., 14.9., 21.9., 12.10., 2.11., 23.11. och 14.12.

Nämndens föredragningslista publiceras på torsdag veckan före sammanträdet.

Finska sektionen

28.9., 9.11. och 7.12.

Finska sektionens föredragningslista publiceras på torsdag veckan före sammanträdet.

Svenska sektionen

21.9., 19.10., 16.11. och 14.12.

Svenska sektionens föredragningslista publiceras på torsdag veckan före sammanträdet, om detta hålls på en tisdag, och på fredag veckan för sammanträdet, om detta hålls på en torsdag.

Nämndens och sektionernas sammanträden hålls i regel på adressen Töysägatan 2 D. Sammanträdena är inte öppna för allmänheten, såvida nämnden eller sektionerna inte beslutar något annat.  

Närmare upplysningar av nämndens och finska sektionens sekreterare Jaana Lax, och svenska sektionens sekreterare Mariella Michelsson.


Beslutshandlingar

Föredragningslistor, protokoll och beslutsmeddelanden

Ledamöter

Nämndens och sektionernas ledamöter

Kontaktuppgifter

Föredragande, sekreterare och protokollförare, informatör