Hoppa till innehållet

Ledamöter

Nämnden för fostran och utbildning har tretton ledamöter. Biträdande borgmästaren för sektorn för fostran och utbildning är Pia Pakarinen. Hon är också ordförande för nämnden. Varje ledamot har en personlig ersättare.

Stadsfullmäktige väljer för sin mandattid ledamöter och ersättare i nämnden så att minst två företräder den finska och två den svenska språkgruppen. Stadsfullmäktige väljer dessutom en vice ordförande för nämnden bland dess ordinarie ledamöter.

Ledamöter i nämnden för fostran och utbildning  

Ledamöter

Personliga ersättare

Pia Pakarinen  
ordförande (Saml)
pia.pakarinen@hel.fi
Timo Raittinen
timo.raittinen@trainmark.fi

Emma Kari 
vice ordförande (Gröna)
Emma.Kari@eduskunta.fi        
Markku Hannula
hannula.markku0@gmail.com

Matias Pajula  (Saml)          
matias@matiaspajula.fi
Tarik Ahsanullah
tarikahs@gmail.com    
Ted Apter (Saml)
ted.apter@gmail.com
Laura Vanamo
lauravanamo@hotmail.com       
Dani Niskanen (Saml)
dani@daniniskanen.fi        
Hanna Lähteenmäki

Fatim Diarra (Gröna)
fatim.diarra@gmail.com
Seppo Siika-Aho
seppo.siika-aho@vihreat.fi
Hannu Oskala (Gröna)      
hannu.oskala@vihreat.fi
Anu Korppi
anu.korppi@gmail.com
Abdirahim Husu Hussein (SDP) husu@husufin.fi
Johanna Laisaari
johanna.laisaari@gmail.com
Ville Jalovaara (SDP)
ville.jalovaara@gmail.com
Maria Nyroos

Vesa Korkkula (Vf)
vkorkkula@gmail.com        
Kirsi Pihlaja
kirsi.pihlaja@dlc.fi
Petra Malin (Vf)
petra@petramalin.fi        
Samuel Adouchief 
samuel.adouchief@gmail.com
Pia Kopra (Sannf)         
koprapia@gmail.com    
Aleksi Niskanen
aleksi.niskanen@eduskunta.fi
Martina Harms-Aalto (SFP) martina@martinaharms.fi
Joakim Horsma
joakim.horsma@gmail.com


Svenska sektionen

Ledamöter

Personliga ersättare

Martina Harms-Aalto
ordförande (SFP) 
martina@martinaharms.fi       
Benjamin Ellenberg


Ted Apter
vice ordförande (Saml)
ted.apter@gmai.com        
Maria-Elena Ehrnrooth


Veera Hellman (Saml)
veera.hellman@kokoomusnuoret.fi
Dennis Hamro-Drotz

Bicca Olin (Gröna)
bicca.olin@gmail.com
Bernt Nordman

Theo Tyrväinen (Gröna)
theo@theotyrvainen.net
Lena Sjöberg

Hildur Boldt (SDP)
hildur.boldt@gmail.com
Thomas Micklin

Joonas Leppänen (Vf)                 
Ragna Moshagen
ragna.moshagen@gmail.com
Joakim Horsma (SFP)
joakim.horsma@gmail.com
Tove Örsted

Karin Palmén (SFP)
karin.hautamaki@gmail.com
Sebastian Weckman
sebastian.weckman@gmail.com


Finska sektionen  

Ledamöter

Personliga ersättare

Emma Kari, ordförande (Gröna)
Emma.Kari@eduskunta.fi        
Seppo Siika-Aho
seppo.siika-aho@vihreat.fi
Johanna Laisaari
vice ordförande (SDP)
johanna.laisaari@gmail.com        
Eevi Kirjasniemi
eevi.kirjasniemi@gmail.com

Johanna Krabbe (Saml)
johanna_krabbe@hotmail.com
Arttu Hautamäki
arttuhautamaki75@gmail.com
Dani Niskanen (Saml)
dani@daniniskanen.fi 
Janica Juvonen
janica.juvonen@gmail.com       
Matias Pajula (Saml)
matias@matiaspajula.fi  
Laura Vanamo
lauravanamo@hotmail.com
Suvi Pulkkinen (Gröna)
suvipulk@gmail.com
Markku Hannula
hannula.markku0@gmail.com
Eric Carver (Gröna)
eric.e.carver@gmail.com       
Anna Laine 
anna.laine@vihreat.fi
Samuel Adouchief (Vf)        
samuel.adouchief@gmail.com
Petra Malin
petra@petramalin.fi
Elina Das Bhowmik (C)
elina.dasbhowmik@gmail.com
Ville-Veikko Rantamaula
v.rantamaula@gmail.com