Hoppa till innehållet

Kontaktuppgifter

Föredragande i fostrans- och utbildningsnämnden

Sektorchefen i sektorn för fostran och utbildning Liisa Pohjolainen är föredragande i nämnden för fostran och utbildning och dess sektioner samt för biträdande borgmästaren för sektorn.

Föredragande för nämndens svenska sektion är direktören för den svenska servicehelheten Niclas Grönholm.

Sekreterare och protokollförare för nämnden och finska sektionen: Jaana Lax

Sekreterare och protokollförare för svenska sektionen: Mariella Michelsson

Informatör: Hanna-Kaisa Talvensaari

E-postadresser
E-postadresserna bildas enligt fornamn.efternamn@hel.fi

Plats för sammanträdet, om inte annat nämns: Töysägatan 2 D   

Sammanträdena är inte öppna för allmänheten, om inte nämnden beslutar om annat.

Upplysningar om nämndens beslut ges av Helsingfors stads registratorskontor.

Beslutshandlingar

Föredragningslistor, protokoll och beslutsmeddelanden

Ledamöter

Nämndens och sektionernas ledamöter

Sammanträden

Nämndens och sektionernas sammanträdestider