Hoppa till innehållet

Finska sektionen

Nämnden för fostran och utbildning har en finsk sektion.Sektionen har nio ledamöter. Varje ledamot har en personlig ersättare.

Stadsfullmäktige väljer för sin mandattid ledamöter och ersättare i sektionen så att ledamöterna och ersättarna i sektionen företräder den finska språkgruppen. Stadsfullmäktige väljer dessutom en ordförande och en vice ordförande för sektionen bland nämndens ordinarie ledamöter eller ersättare.

Finska sektionens föredragningslistor och protokoll

Finska sektionens beslutsmeddelanden

Övre raden från vänster: Johanna Laisaari (vice ordförande), Arttu Hautamäki, Vesa Korkkula (inte längre ledamot), Johanna Nuorteva, Antti Möller.
Nedre raden från vänster: Matias Pajula, Emma Kari (ordförande), Dani Niskanen.
På bilden saknas Elina Das Bhowmik.


Beslutshandlingar

Föredragningslistor, protokoll och beslutsmeddelanden

Ledamöter

Nämndens och sektionernas ledamöter

Sammanträdestider

Nämndens och sektionernas sammanträdestider

Kontaktuppgifter

Föredragande, sekreterare och protokollförare, informatör