Hoppa till innehållet

Fostrans- och utbildningsnämnden

Nämnden för fostran och utbildning ansvarar för de uppgifter som hör tillsektorn för fostran och utbildning. Nämnden har två sektioner: finska sektionen och svenska sektionen.

Nämnden för fostran och utbildning inledde sin verksamhet då staden övergick till borgmästarmodellen 1.6.2017.
Dokumenten för de nämnder som lades ner i samband med reformen finns tillgängliga i arkivet. Direkt länk till utbildningsnämnden och sektionerna.


Övre raden från vänster: Ville Jalovaara, Martina Harms-Aalto, Vesa Korkkula, Tiina Larsson, Fatim Diarra ja Ozan Yanar.
Nedre raden från vänster: Heikki Valmu (varajäsen), Pia Pakarinen, Dani Niskanen ja Ted Apter.

Beslutshandlingar

Föredragningslistor, protokoll och beslutsmeddelanden.

Ledamöter

Nämndens och sektionernas ledamöter

Sammanträdestider

Nämndens och sektionernas sammanträdestider

Kontaktuppgifter

Föredragande, sekreterare och protokollförare, informatör