Suoraan sisältöön

Vi söker nu

Kom och jobba i årets småbarnspedagogiska kommun Helsingfors!

Inom småbarnspedagogiken i Helsingfors finns många utvecklingsmöjligheter och tydliga karriärvägar

Nu har du möjlighet att komma med och starta ett helt nytt daghem. Vi söker personal till daghemmet Drumsö som öppnar i januari 2020.
Utöver det söker vi lärare inom småbarnspedagogik, socionomer och barnskötare bland annat till våra daghem Domus på Brändö, Tärnan på Drumsö, Sesam i Arabiastranden och Barnabo i Malm.

Vi har ett mångsidigt urval av intressanta arbetsplatser inom småbarnspedagogik (och förskola). Lärare inom småbarnspedagogik, Barnskötare, Gruppfamiljedagvårdare, Gruppassistenter, Assistenter, varje arbetsuppgift hos oss har betydelse. Välj fastanställning, vikariat eller inhopparjobb och skapa din egen framtidsberättelse. 

Alla lediga arbetsplatser hos oss hittar du på adressen hel.fi/rekry/sv

Vi beaktar också sökande som ännu inte har blivit klara med studierna och vi har också jobb för dig som t.ex. tar ett mellanår.

Frågor besvaras av daghemsföreståndarna i enheterna eller vid sektorn för fostran- och utbildning av chefen för småbarnspedagogik Jenni Tirronen, tfn 09 310 73014 och HR-sakkunniga Sophie von Knorring, tfn 09 310 86222.

Använd helst webbtjänsten www.erekryhelsinki.fi då du söker ett jobb. Söker du en befattning i flera daghem fyller du i en elektronisk ansökan för respektive enhet.

Kom med och bidra till en bra start för det livslånga lärandet!

I våra svenska daghem och gruppfamiljedaghem jobbar vi utgående från planen för småbarnspedagogik i Helsingfors. Målet med småbarnspedagogiken är att stöda barnets uppväxt, utveckling och lärande samt att främja barnets välbefinnande. Småbarnspedagogiken består av fostran, undervisning och vård och i vilken i synnerhet pedagogiken betonas. 

Vi arbetar enligt hembesöks- och egenvårdarmodellen ”Med barnaögon”. Modellen sätter fokus på vårt sätt att bemöta barnet och barngruppen under dagens alla timmar. Vi planerar, utvärderar och utvecklar kontinuerligt vår verksamhet för att förbättra förutsättningarna för barnens utveckling och lärande.

Du kan påverka. Småbarnspedagogiken är till för barnet.

Kom och träffa oss på Varhaiskasvatusmessut i Finlandiahuset 4.10.
Spana efter vår stora sko! #fyllstoraskor


Helsingfors stad som Finlands största arbetsgivare erbjuder goda personalförmåner och möjlighet till tjänstebostad 

Vi samarbetar, sporrar våra anställda, satsar på kompetensutveckling och fortbildning, utvecklar arbetshälsan och erbjuder mångsidiga uppgifter i olika delar av staden. Bekanta dig med oss och skapa din egen framtidsberättelse. Varje arbetsuppgift hos oss har betydelse.

Vi är en stor arbetsgivare med förmåner därefter. Vi tar hänsyn till din livssituation. Vi främjar balanseringen av arbete och övrigt liv.

Helsingfors stad erbjuder bland annat:
• Arbetsbostäder – stadinasunnot.fi
Personalkassa – stadens egen ”bank”. Stadens bästa personalförmån i redan 85 år!
• Arbetsresesedlar eller cykelförmån
• Ledd motion – Utbudet omfattar över hundra ledda timmar i veckan, t.ex. vattengymnastik, gymnastik, kroppsvård och dans samt ledda gymgrupper. Dessutom finns avgiftsfria timmar i välmåendegymnastik, tematimmar och spelturer.
• Rekreationsplats – Stora Iglo

Information om staden som arbetsgivare finns på stadens webbplats www.helsinkirekry.fi

Helsingfors stad främjar jämlikhet mellan alla anställda och omfattande jämställdhet.DELA