Suutarilan ja Siltamäen alueen palveluverkkotarkastelun asukasilta 13.1.2022


Suutarilan ja Siltamäen koulujen, päiväkotien ja muiden kaupungin palveluiden tilatarpeista valmistui vuonna 2021 selvitys. Nyt kutsumme alueen asukkaat keskustelemaan kanssamme suomenkielisen varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen toimipisteiden sijainneista.

Aika:          Torstaina 13.1.2022 klo 17.30-19.15

Paikka:       Verkkotilaisuus 

Tilaisuudessa esittelemme palveluverkkotarkastelun taustat sekä vuonna 2021 suoritetun tilatarkastelun lopputulokset. Lisäksi työstämme yhdessä erilaisia ehdotuksia tilatarpeiden ratkaisemiseksi tulevaisuudessa. Tilaisuudessa pääset mukaan vaikuttamaan tulevien varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen toimipisteiden sijaintiin.

 

Tilaisuuden ohjelma

17.30            Tilaisuus alkaa

Tilaisuuden avaussanat
Perusopetusjohtaja Outi Salo ja vs. varhaiskasvatusjohtaja Ulla Lehtonen

Palveluverkkotarkastelun prosessi ja taustat
Perusopetuksen aluepäällikkö Katja Verta


Koulutuspoliittiset näkökulmat
Perusopetusjohtaja Outi Salo

Varhaiskasvatuksen palveluverkon tarkastelu
Vs. varhaiskasvatusjohtaja Ulla Lehtonen

 

Vuonna 2021 suoritetun tilatarkastelun lopputulos
Tiimipäällikkö Reetta Amper

Yhteinen työskentely ja keskustelu


Päätössanat
Varhaiskasvatuksen aluepäällikkö Paavali Pipatti ja
perusopetuksen aluepäällikkö Katja Verta

 

19.15            Tilaisuus päättyyTilaisuuden esitysmateriaali


Lisätietoa palveluverkon uudistamisesta antavat Katja Verta (katja.verta@hel.fi) ja Paavali Pipatti (paavali.pipatti@hel.fi).Kuva: Suutarilan ja Siltamäen peruskoulut, päiväkodit ja leikkipuistot kartalla. Suutarilan monitoimitalon (Seulastentie 11), Suutarinkylän peruskoulun (Vaskiniitynkuja 2) sekä Siltamäen ala-asteen (Siltakyläntie 9) tonteilla on erityisen hyvät liikenneyhteydet ja rakennettavuus aiemman selvityksen mukaan.Tilaisuuden aiheena olevaa alueellista tilatarkastelua tehdään, koska Suutarilan ja Siltamäen alueen nykyiset koulu-, päiväkoti-, leikkipuisto- ja kirjastorakennukset alkavat olla elinkaarensa lopussa. Tarkoituksena on saattaa kuntoon palvelurakennukset joko peruskorjaamalla tai korvaavilla uudisrakennuksilla. Palveluverkkotarkastelun lähtökohta on huomioida alueen palveluiden kysynnän ja tarjonnan tasapaino sekä näissä tekijöissä ennakoitavissa olevat muutokset​ sekä yhtenäisen opinpolun turvaaminen.


Vuoden 2021 selvitys Suutarilan ja Siltamäen alueen tilatarpeista

Vuoteen 2035 asti ulottuva tarkastelu toimii taustatietona, kun alueella suunnitellaan kaupungin omistamien tilojen kunnostuksia ja uusien tilojen rakentamista. Tarkastelussa kartoitettiin alueen nykyisten rakennusten kunto, kaupungin palvelutuotannon tarpeet ja väestöennusteen tiedot, jotta alueelle voidaan suunnitella riittävästi ja oikeantyyppisiä tiloja.

Lue lisää selvityksestä verkkosivulta http://www.hel.fi/uutiset/fi/kaupunkiymparisto/siltamaki-suutarila-palvelutil... . 
08.03.2022 15:53