Unelmien Nordiska skolan Drömmarnas Nordiska skolan

Helsingin kaupunkistrategian ohjaamana Helsinkiin suunnitellaan uutta monikielistä koulua Nordiska skolania. Tavoitteena on konseptoida Helsinkiin uudenlainen innovatiivinen ja monikielinen koulu. / I linje med stadsstrategin för Helsingfors planeras en ny flerspråkig skola i Helsingfors som ska gå under namnet Nordiska skolan. Målet är att konceptera en ny slags innovativ och flerspråkig skola i Helsingfors.

Workshops

Workshop 1 / 14.6.2019

Nordiska skolanin suuntaviivat kohderyhmä: kasvatuksen ja koulutuksen toimialan johto

Lue lisää Läs mera»

Workshop 2 / 28.8.2019

Unelmien Nordiska skolan kohderyhmä: avoin sidosryhmille ja kaupunkilaisille

Lue lisää Läs mera»

Workshop 3 / 11.9.2019

Nordiska skolanin pedagogiikka kohderyhmä: tutkijat, opettajat ja pedagogit

Lue lisää Läs mera»

Workshop 4 / 26.9.2019

Konseptin kiteyttäminen ja toteutuksen askelmerkit kohderyhmä: kasvatuksen ja koulutuksen toimialan johto

Lue lisää Läs mera»

Kasvatus- ja koulutuslautakunta / Nämnden för fostran och utbildning

Nordiska skolan konseptia esitellään kasvatus- ja koulutuslautakunnalle. Konceptet för Nordiska skolan presenteras för nämnden för fostran och utbildning.

Lue lisää Läs mera»