Jotta jokainen lapsi ja nuori pysyisi mukana.

Mukana-ohjelma on eriarvoisuuden vähentämisen ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyn kaupunkistrategiahanke 2018–2021. Ohjelma tähtää systeemiseen muutokseen, ja painopiste on ennaltaehkäisevässä työssä, jota johdetaan tutkimus- ja kokemustiedolla. Tälle sivustolle on kerätty ammattilaisten hyödynnettäväksi toimintamalleja, joita Mukana-ohjelman eri toimenpiteissä on rakennettu. Työtä tehdään Helsingissä yhdessä, jotta jokainen lapsi ja nuori pysyisi mukana.