Suoraan sisältöön

Materiaalit

Lukuinto-hanke on saanut käyttöönsä ja tuottaa monenlaista helsinkiläistä lukemisen ja kirjallisuuden pedagogiikan tukimateriaalia

Helsingin varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja alkuopetuksen suureksi lukemisen pedagogiikan kehittämisen hitiksi on noussut Lukuympyrä-materiaali. Materiaalin ovat alun perin tuottaneet kiertävä varhaiskasvatuksen erityisopettaja Sari Kumin sekä varhaiskasvatuksen suomi toisena kielenä -opettaja Marjaana Gyekye. Materiaalia on muokattu yhdessä edelleen opettajien ja projektitiimin kanssa. Ruotsinkielisen version on kääntänyt projektisuunnittelija Johanna Karlsson.


Lukuympyrä on toimiva väline lukemisen ja kirjallisuuden pedagogiikan arviointiin ja kehittämiseen

Miten lukeminen ja kirjat ovat osana lapsen varhaiskasvatusta, esiopetusta ja alkuopetusta? Lukuympyrässä tätä kysymystä lähestytään viiden ulottuvuuden kautta:

  1. Miten kirjat ovat osana toimintaa?
  2. Miten kirjat ovat osana oppimisympäristöjä?
  3. Millaisissa tilanteissa/milloin lapsille luetaan?
  4. Mitä lapsille luetaan?
  5. Miten lapsille luetaan?

Lukuinto-Läsiver -hankkeessa kevään aikana mukana olleet opettajat varhaiskasvatuksesta alkuopetukseen pitivät lukuympyrää selkeänä ja innostavana työvälineenä. Tarkentavien apukysymysten avulla kirjallisuuskasvatuksen kehittäminen ja arviointi olivat luontevasti mukana lukemisen kulttuuria vahvistavan pedagogisen toiminnan sekä oppimisympäristön suunnittelussa ja toteutuksessa.
06.04.2022 13:58