Sommarmåltider

Varje vardag klockan 12 under sommaren 7.6.-10.8.2021 serverar Helsingfors kostnadsfria varma måltider till alla barn under 16 år i sammanlagt 34 lekparker. Man behöver inte anmäla sig till sommarmåltiderna. Lekparker som serverar sommarmåltider finns på kartan.

Så här gör du vid sommarmåltider i lekparker

I lekparken ger ledarna anvisningar för en säker sommarmåltid.

Dricksflaska och sked/gaffel tas med hemifrån. Maten serveras på engångstallrikar för att bevara god hygien och renhet. Engångstallrik fås från lekparken. Barnets tallrik hanteras bara av den som delar ut maten (med skyddshandskar) samt barnet/vårdnadshavaren.

I lekparken finns handsprit tillgänglig, men det är viktigt att barnen har tvättat händerna hemma. Föräldrarna ska sköta om barnens handhygien. Lekparkens toaletter är tillgängliga under måltiderna. Under de mest livliga dagarna kan det tidvis bildas köer vid toaletterna. Matsedlar och varudeklarationer finns på Servicecentralen Helsingfors webbplats.

Det råder en stark rekommendation om att personer över 12 år bör använda munskydd inomhus.

På lekparkens grindar och gårdsområde finns anvisningstavlor med information om hur du vistas i lekparken i enlighet med hygienanvisningarna.

Måltidsplatser på lekparksområdet

 • Lekparkens ledare leder de som kommer till sommarmåltiderna till ett eget område som är avsett för måltiderna så att avstånd hålls och man äter i mindre grupper.
 • Sommarmåltider serveras på 1–4 serveringsplatser i lekparken.

Servering av sommarmåltider

 • Ledarna kallar grupperna att hämta mat turvis. Följ säkerhetsavstånden vid serveringsplatserna. Säkerhetsavstånden är markerade.
 • När man kommer till serveringsplatsen använder man handsprit.
 • Ledaren lägger upp mat på en engångstallrik. Ta tallriken från bordet och gå till din plats för att äta.

När sommarmåltiden är slut

 • Kasta din engångstallrik och andra eventuella skräp vid sopstationerna.
 • Använd handdesinficeringsmedel vid sopstationerna.

Hygien och säkerhet

 • Kom till lekparken endast om du är frisk.
 • Användning av ansiktsmask rekommenderas för personer över 12 år.
 • Använd handsprit vid matserveringsplatser och sopstationer.
 • Följ säkerhetsavstånden och ledarnas anvisningar i lekparken och vid serveringen av sommarmåltider.
 • Iaktta god handhygien och hosta eller nys i armvecket eller en pappersnäsduk.
 • Av lekparkens inomhuslokaler får endast toaletter användas.
 • Personalen ger mer information om hygien- och säkerhetsanvisningar. Kontakta alltid lekparkens personal vid behov. Du känner igen dem på den orangea västen och T-skjortan.


16.06.2021 11:01