Hoppa till innehållet

Kontaktuppgifter

Projektkoordinator: pedagogisk sakkunnig Antti Aaltonen, antti.aaltonen@hel.fi, 09 310 27090

Den svenskspråkiga småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och nybörjarundervisningen: projektplanerare Johanna Karlsson, johanna.karlsson@hel.fi, 09 310 49496

Finskspråkig småbarnspedagogik och förskoleundervisning: projektplanerare  Jaana Jokimies, jaana.jokimies@hel.fi, 09 310 20000

Finskspråkig småbarnspedagogik och förskoleundervisning: projektplanerare  Marianna Monter, marianna.monter@hel.fi, 09 310 32644

Finskspråkig nybörjarundervisning: projektplanerare Pauliina Niemelä, pauliina.niemela@hel.fi, 09 310 32645


Läsiver affisch
01.10.2021 13:46