Hoppa till innehållet

I samarbete

Ingen ror i hamn ett sådant här projekt allena! Inom ramen för vårt projekt Läsiver utvecklar vi verksamheten tillsammans med en rad andra aktörer.

Tillsammans med Helmet-biblioteket, det flerspråkiga biblioteket och Celia-biblioteket samlar vi goda och välfungerande modeller för bibliotekssamarbete. Dessutom sprider vi information om hur biblioteken kan utnyttjas på mångsidiga sätt till daghem och skolor. Som en del av projektet har man till förskoleundervisningen i Helsingfors skaffat tjänsten Polyglutt samt Lukulumo som stöd för introduktionen i flerspråkig litteratur för personalen och barnen.

Läsiver-projekten har även skapat nationella nätverk, vars representanter har möten halvårsvis, aktivt håller kontakt och ordnar evenemang tillsammans. Till exempel i Vanda förtrollas man av läsande (Lukunen – Lumoudu Lukemisesta), i Esbo matar man läslusten och i Åbo riktar man sig på läsning.

Ett specialomnämnande bör gå till Tusby, där projektet Eino & Leino – sanojen taikaa ja yhteistä aikaa (Eino & Leino – ordens magi och tid tillsammans) inspirerar till läsning genom olika berättande metoder. I Läsiver-nätverket, som Helsingfors startat, deltar även Kyrkslätt, Björneborg och Tusby. Till nätverket är alla projekt och kommuner som fått specialunderstöd från Undervisnings- och kulturministeriet för att stärka läsivern välkomna med.

16.09.2021 09:11