Hoppa till innehållet

Material

Projektet Läsiver har tagit i bruk och producerar många olika slags material för att stödja Helsingforsbornas läsning och litteraturpedagogik.

En stor succé inom utvecklingen av läsningens pedagogik inom småbarnspedagogiken, förskolan och nybörjarundervisningen i Helsingfors är Läsecirkel-materialet. Materialet utarbetades ursprungligen av speciallärare inom småbarnspedagogik Sari Kumi och S2-lärare inom småbarnspedagogik Marjaana Gyekye. Materialet har bearbetats tillsammans med lärare och projektteamet. Den svenskspråkiga versionen har översatts av projektplanerare Johanna Karlsson.

Läsecirkeln

Läsecirkeln är ett välfungerande redskap för att utvärdera och utveckla läsandet samt litteraturpedagogik.

På vilket vis hör läsning och böcker till barnets småbarnspedagogik, förskoleundervisning och nybörjarundervisning? I Läsecirkeln närmar vi oss denna fråga ur fem perspektiv:

  1. På vilket vis är böcker en del av verksamheten?
  2. På vilket vis är böcker en del av lärmiljöerna?
  3. I hurdana situationer/när läser vi för barnen?
  4. Vad läser vi för barnen?
  5. Hur läser vi för barnen?

De lärare som under våren deltog i projektet Läsiver från småbarnspedagogiken till den grundläggande utbildningen, ansåg att läsecirkeln var ett klart och inspirerande verktyg. Genom preciserande stödfrågor har utvecklingen och bedömningen av litteraturfostran varit en naturlig del av den pedagogiska verksamheten som stärker läskulturen samt av planeringen och genomförandet av lärmiljöer.

06.04.2022 13:59