Projektet Läsiver

Välkommen till projektet Läsivers webbplats! Läskulturen och läskunnigheten stärks i Helsingfors genom projektet Lukuinto – Läsiver. Projektet har som mål att stärka läskulturen. Tillsammans med daghemmen och skolorna utvecklar vi pedagogiken och lärmiljöerna så att de lockar till mer läsning, vi samlar in god praxis och ger vår personal bred fortbildning i litteraturfostran och pedagogik baserad på litteratur. Vi arbetar främst med småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och nybörjarundervisningen, men inspiration, idéer och tips på hur man kan använda böcker mångsidigt i undervisningen kan vem som helst som arbetar med barn och unga hämta från våra sidor. Välkomna med – att läsa är att läsa världen!

Läs mera om projektet Läsiver här!

Instagram

Projektet Läsivers officiella sociala medie kanal

Läs mera »

Länkbank

Länkar till material och webbplatser som har med läsning att göra

Läs mera »

Kontaktuppgifter

Projektplanerarnas kontaktuppgifter - ta gärna kontakt!

Läs mera »

I samarbete

Tillsammans inspireras vi till läsning

Läs mera »

Material

Material producerade inom och utanför projektet

Läs mera »

Aktuellt

Projektet Läsivers aktuella nyheter

Läs mera »