Miksi ohjelma on tehty?

Kiusaaminen helsinkiläisissä kouluissa kouluterveyskyselyn mukaan

Kiusaaminen on vähentynyt 2010-luvulla helsinkiläisissä perusasteen ja toisen asteen oppilaitoksissa THL:n kouluterveyskyselyn tietojen mukaan. Edelleen kuitenkin vuonna 2019 joka kolmatta peruskoulun 4. ja 5.-luokkalaista ja joka neljättä 8. tai 9.-luokkalaista kiusataan koulussa. Toistuvasti viikoittain kiusataan kahdeksaa prosenttia ala-astelaisista ja viittä prosenttia yläastelaisista. Etenkin toistuvalla kiusaamisella on useissa tutkimuksissa osoitettu olevan pitkäkestoisia negatiivisia vaikutuksia lapsen hyvinvointiin ja kehittymiseen.

Toisella asteella kiusaaminen vähenee, mutta edelleen noin joka kymmenes Helsingissä opiskeleva on kuitenkin kokenut kiusaamista lukukauden aikana. Viikoittaista kiusaamista kohtaa prosentti lukiolaisista ja kaksi prosenttia ammatillisen opiskelijoista.

Vielä 2010 useampi kuin joka kolmas yläastelainen Helsingissä myönsi olleensa osallisena muiden oppilaiden kiusaamiseen, vuonna 2019 kiusaajien osuus oli laskenut 15 prosenttiin. Ammatillisessa koulutuksessa joka kymmenes myönsi osallistuneensa kiusaamiseen edellisen lukukauden aikana, lukiolaisista viisi prosenttia. Ala-asteella kiusaajien osuus oli edelleen korkea – joka viides 4. ja 5.-luokkalainen oli osallistunut muiden oppilaiden kiusaamiseen.

Sekä kiusaajina että kiusattuina ovat muita useammin pojat ja ulkomaalaistaustaiset oppilaat. Yläasteen pojista kuutta prosenttia kiusataan viikoittain, tytöistä neljää prosenttia. Ulkomaalaistaustaisista ala-asteen oppilaista yhtätoista prosenttia kiusattiin viikoittain, suomalaistaustaisista seitsemää prosenttia (vuoden 2017 tiedot). Yläastelaisista ulkomaalaistaustaisista oppilaista yhdeksää prosenttia kiusattiin viikoittain, suomalaistaustaisista neljää prosenttia. Kiusaaminen kohdistuu selvästi enemmän ensimmäisen sukupolven kuin toisen sukupolven ulkomaalaistaustaisiin.

Kiusaamiseen tehokkaasti vaikuttaminen on vaikeaa ja sosiaalisen median käyttö kiusaamisen välineenä tuo lisähaasteita siihen puuttumiseen. Kiusaaminen pysyy aikuisilta usein myös piilossa, sillä vain 64 prosenttia koulukiusaamistilanteissa mukana olleista ala-astelaisista oli kertonut kiusaamisesta koulun aikuiselle. Kiusaamisesta koulun aikuisille kertoneista ala-astelaisista viidesosa koki, että kiusaaminen oli kertomisen jälkeen jatkunut samanlaisena tai jopa pahentunut. (Muilta asteilta ei vielä lokakuussa vuoden 2019 tietoja.)

Esimerkkejä kiusaamisen vastaisista toimenpiteistä (pdf)
Kouluterveyskysely: kiusatuksi joutuneet ja muiden kiusaamiseen osallistuneet (pdf) 03.12.2020 11:22