13 keinoa kiusaamisen torjuntaan

Kiusaamisen vastainen ohjelma eli KVO13 koostuu 13 keinosta kiusaamista vastaan. Se on työkalupakki kiusaamisen ennaltaehkäisyyn, puuttumiseen ja jälkihoitoon. Ohjelman tarkoituksena on auttaa tunnistamaan kiusaaminen ja opettaa reagoimaan siihen oikein. Tavoite on tehdä kiusaamisen vastaisesta ohjelmasta koko kaupungin yhteinen asia.

13 toimenpidettä

Työkalupakki kouluille kiusaamisen torjumiseen.

Kohderyhmä

KVO13 on suunnattu nuorille, huoltajille ja koulujen henkilökunnalle.

Aineistopankki

Viestintä- ja markkinointimateriaaleja sekä uutisia ohjelmasta.

Yhteistyössä

Ohjelmaa toteuttavat lukuisat tahot.

Miksi KVO13 on tehty?

Kiusaaminen on valitettavan yleinen ilmiö.

Ajankohtaista

Pääkaupunkiseudun kunnat aloittavat yhteisen Samalla puolella -kampanjan kiusaamista ja kouluväkivaltaa vastaan.