Suoraan sisältöön

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan erillissivustojen saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste on yhteisseloste, joka koskee Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan erillissivustoja. Sivustot on rakennettu Hel.fi-alustan ulkopuolelle erilaisille alustoille, kuten WordPress.com -alustalle. Seloste koskee alla mainittuja sivustoja.

Sivustoa koskevat lain säädökset

Tämä sivusto on julkaistu aiemmin kuin 23.9.2018. Sivuston tulee täyttää lain edellyttämät saavutettavuuden vaatimukset 23.9.2020 päättyvän siirtymäajan jälkeen.

Kaupungin tavoite

Digitaalisten palveluiden saavutettavuudessa Helsingin tavoitteena on pyrkiä vähintään WCAG ohjeiston mukaiseen AA- tai sitä parempaan tasoon, mikäli se on kohtuudella mahdollista.

Vaatimustenmukaisuustilanne

Tämän verkkosivuston saavutettavuuden vaatimustenmukaisuutta ei ole vielä arvioitu. Helsingin kaupungin verkkosivustoja uudistetaan. Samassa yhteydessä Hel.fi -sivuston ulkopuolella olevat erillisivustot tullaan siirtämään uudelle alustalle, joka täyttää saavutettavuusvaatimukset. Siirtohanke alkaa loppuvuodesta 2020 ja jatkuu arviolta kasvatuksen ja koulutuksen erillissivustojen osalta vuoden 2021 loppuun. 

Saavutettavuusselosteen laatiminen

Tämä seloste on laadittu 21.9.2020.

Saavutettavuusselosteen päivittäminen

Saavutettavuusseloste päivitetään vastaamaan saavutettavuuden vaatimustenmukaisuudesta tehtyjä havaintoja suoritetun tarkastuksen jälkeen.

Tietojen pyytäminen saavutettavassa muodossa

Käyttäjä voi pyytää tietoja saavutettavassa muodossa sähköpostilla sivuston omistajalta. Sivustojen omistajien yhteystiedot löytyvät sivustoilta, joita tämä seloste koskee. Palautetta sivustosta voi antaa myös Helsingin kaupungin palautekanavan kautta, helsinki.palaute@hel.fi tai palautelomakkeella www.hel.fi/palaute.  

Helsingin kaupunki ja saavutettavuus

Helsingin kaupungin tavoitteena on olla kaikille esteetön ja saavutettava kaupunki. Kaupungin tavoitteena on, että Helsingissä on kaikkien kaupunkilaisten mahdollisimman helppo liikkua ja toimia ja että kaikki sisältö ja palvelut olisivat kaikkien saavutettavissa.

Kaupunki edistää digitaalisten palveluiden saavutettavuutta yhdenmukaistamalla julkaisutyötä ja järjestämällä saavutettavuuteen keskittyvää koulutusta henkilökunnalleen.

Sivustojen saavutettavuuden tasoa seurataan jatkuvasti sivustoja ylläpidettäessä. Havaittuihin puutteisiin reagoidaan välittömästi. Tarvittavat muutokset pyritään suorittamaan mahdollisimman nopeasti.

Vammaiset ja avustavien teknologioiden käyttäjät

Kaupunki tarjoaa neuvontaa ja tukea vammaisille ja avustavien teknologioiden käyttäjille. Tukea on saatavilla kaupungin sivuilla ilmoitetuista neuvontasivuilta sekä puhelinneuvonnasta.

Saavutettavuusselosteen hyväksyntä

Tämän selosteen on hyväksynyt 21.9.2020 
kasvatuksen ja koulutuksen toimialan viestintäpalvelut
Töysänkatu 2 D
00510 Helsinki
PL 51300, 00099 Helsingin kaupunki