Suoraan sisältöön

Saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan -verkkosivustoa. Sivuston osoite on https://www.hel.fi/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/fi.

Sivustoa koskevat lain säädökset

Tämä sivusto on julkaistu aiemmin kuin 23.9.2018. Sivuston tulee täyttää lain edellyttämät saavutettavuuden vaatimukset 23.9.2020 päättyvän siirtymäajan jälkeen.

Kaupungin tavoite

Digitaalisten palveluiden saavutettavuudessa Helsingin tavoitteena on pyrkiä vähintään WCAG ohjeiston mukaiseen AA- tai sitä parempaan tasoon, mikäli se on kohtuudella mahdollista.

Vaatimustenmukaisuustilanne

Tämä verkkosivusto täyttää lain asettamat kriittiset saavutettavuusvaatimukset WCAG v2.1 -tason AA mukaisesti seuraavin havaituin puuttein.

Ei-saavutettava sisältö

Jäljempänä mainittu sisältö ei vielä täytä kaikkia lain asettamia saavutettavuusvaatimuksia.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan -verkkosivustolla on alla mainittuja puutteita.

Havaitut puutteet

Kriittiset virheet

  • Sivustoilla on ongelmia tiettyjen kielimääreiden kanssa. Etusivun Facebook-upotteet on toteutettu englanniksi ja sivuston joillakin linkeillä on väärä kielimääritys (WCAG 2.1: 3.1.2 Osien kieli, 3.1.1 Sivun kieli).

Merkittävät virheet

  • Palvelut A-Ö -osion sivulinkit on kuvattu puutteellisesti ruudunlukuohjelmille. Edellinen sivu - ja seuraava sivu -linkkiä ei ole nimetty tekstikuvauksella. Valittuna olevan sivun tieto ei ole selvästi saatavissa. Ruudunlukuohjelmaa käyttävän henkilön on vaikeaa päästä halutulle sivulle ja selvittää, millä sivulla hän parhaillaan on. (WCAG 2.1: 1.3.1 Informaatio ja suhteet, 2.4.4 Linkin tarkoitus kontekstissa)
  • Joiltakin linkeiltä puuttuu tekstimuotoinen tieto siitä, että linkit avaavat uuden välilehden (WCAG 2.1: 2.4.4 Linkin tarkoitus kontekstissa, 3.2.4 Johdonmukainen merkitseminen).
  • Sivuston ylätunnisteessa tekstin värikontrastisuhde taustaan on riittämätön (WCAG 2.1: 1.4.3 Kontrasti, minimi).
  • Sivustolla on tyhjiä otsikoita, joissa ei ole tekstiä (WCAG 2.1: 1.3.1  Informaatio ja suhteet).
  • Palveluhaun käyttö ruudunlukijalla on haasteellista. Hakukentällä ei ole kuvausta. Aakkoshaussa vain osa aakkosista on oikeita toimivia painikkeita. (WCAG 2.1: 1.3.1  Informaatio ja suhteet, 3.3.2 Nimilaput tai ohjeet, 4.1.2 Nimi, rooli, arvo)
  • Sosiaalisen median upotteiden otsikkolinkit eivät ole tarpeeksi kuvaavia. Niistä ei ilmene, että linkki johtaa sosiaaliseen mediaan. Upotteen sisällön lang-kielimääritys on virheellinen. (WCAG 2.1: 2.4.4 Linkin tarkoitus kontekstissa, 3.1.2 Osien kieli)

Puutteiden korjaus

Sisällölliset virheet korjataan mahdollisimman pian.

Helsingin kaupungin verkkosivustoja uudistetaan parhaillaan. Sen myötä toimialan verkkosivusto siirretään uudelle alustalle, joka täyttää entistä permemmin saavutettavuusvaatimukset. Saavutettavuuden kannalta nykyisestä julkaisujärjestelmästä johtuvat puutteet päivitetään saavutettaviksi viimeistään uudistuksessa. Arvioitu uudistuksen valmistuminen on vuoden 2021 loppuun mennessä.

Verkkosivun sisällön voi pyytää saavutettavassa muodossa

Mainituista puutteista johtuen saavuttamatta jäävää sisältöä voi pyytää tämän sivuston ylläpitäjältä.
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, viestintäpalvelut
Töysänkatu 2 D
00510 Helsinki
PL 51300, 00099 Helsingin kaupunki

Lisäksi käyttäjä voi pyytää saavuttamatta jääneitä sisältöjä sähköpostilla helsinki.palaute@hel.fi tai palautelomakkeella www.hel.fi/palaute. Tiedusteluun pyritään vastaamaan kohtuullisessa ajassa.

Saavutettavuusselosteen laatiminen

Tämä seloste on laadittu 10.9.2020. 

Saavutettavuuden arviointi

Saavutettavuuden arvioinnissa on noudatettu Helsingin kaupungin työohjetta ja menetelmiä, jotka pyrkivät varmistamaan sivuston saavutettavuuden kaikissa työvaiheissa.

Saavutettavuus on tarkistettu käyttäen ohjelmallista saavutettavuustarkistusta sekä sivuston manuaalista tarkistusta. Testauksessa syntyneet toiminnalliset havainnot pätevät sekä työpöytä- että mobiililaiteympäristöön.

Manuaalisessa testauksessa on käytetty Chrome- ja Firefox-selaimia, niiden 200% tiloja sekä tietoteknisiä apuvälineitä, kuten ruudunlukuohjelmia, ohjaimia ja erikoisnäppäimistöjä. Mobiilitestaus toteutettiin iOS- ja Android-käyttöjärjestelmillä ja niille tarkoitetuilla ruudunlukuohjelmilla.

Ulkopuolisen asiantuntija-auditoinnin on suorittanut Palvelukeskus Helsinki. Lue kasvatuksen ja koulutuksen toimialan verkkosivuston auditointiraportti, pdf 

Saavutettavuusselosteen päivittäminen

Sivuston saavutettavuudesta huolehditaan jatkuvalla valvonnalla tekniikan tai sisällön muuttuessa, sekä määräajoin suoritettavalla tarkistuksella. Tätä selostetta päivitetään sivuston muutosten ja saavutettavuuden tarkistusten yhteydessä.

Palaute ja yhteystiedot

Sivuston saavutettavuudesta vastaa
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, viestintäpalvelut
Töysänkatu 2 D
00510 Helsinki
PL 51300, 00099 Helsingin kaupunki

Ilmoittaminen ei-saavutettavasta sisällöstä

Mikäli käyttäjä kokee, etteivät saavutettavuuden vaatimukset kuitenkaan täyty, voi tästä tehdä ilmoituksen sähköpostilla helsinki.palaute@hel.fi tai palautelomakkeella www.hel.fi/palaute.

Tietojen pyytäminen saavutettavassa muodossa

Mikäli käyttäjä ei koe saavansa sivuston sisältöä saavutettavassa muodossa, voi käyttäjä pyytää näitä tietoja sähköpostilla helsinki.palaute@hel.fi tai palautelomakkeella www.hel.fi/palaute. Tiedusteluun pyritään vastaamaan kohtuullisessa ajassa.

Saavutettavuuden oikeussuoja, Täytäntöönpanomenettely

Mikäli henkilö kokee, ettei hänen ilmoitukseensa tai tiedusteluunsa ole vastattu tai vastaus ei ole tyydyttävä, voi asiasta tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten asia käsitellään.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus@avi.fi
Puhelinvaihde: 0295 016 000
Avoinna: ma-pe klo 8.00 – 16.15

Helsingin kaupunki ja saavutettavuus

Helsingin kaupungin tavoitteena on olla kaikille esteetön ja saavutettava kaupunki. Kaupungin tavoitteena on, että Helsingissä on kaikkien kaupunkilaisten mahdollisimman helppo liikkua ja toimia ja että kaikki sisältö ja palvelut olisivat kaikkien saavutettavissa.

Kaupunki edistää digitaalisten palveluiden saavutettavuutta yhdenmukaistamalla julkaisutyötä ja järjestämällä saavutettavuuteen keskittyvää koulutusta henkilökunnalleen.

Sivustojen saavutettavuuden tasoa seurataan jatkuvasti sivustoja ylläpidettäessä. Havaittuihin puutteisiin reagoidaan välittömästi. Tarvittavat muutokset pyritään suorittamaan mahdollisimman nopeasti.

Vammaiset ja avustavien teknologioiden käyttäjät

Kaupunki tarjoaa neuvontaa ja tukea vammaisille ja avustavien teknologioiden käyttäjille. Tukea on saatavilla kaupungin sivuilla ilmoitetuista neuvontasivuilta sekä puhelinneuvonnasta.

Saavutettavuusselosteen hyväksyntä

Tämän selosteen on hyväksynyt Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan viestintäpalvelut 10.9.2020.
Töysänkatu 2 D
00510 Helsinki
PL 51300, 00099 Helsingin kaupunki