Yhteystiedot ja palaute

Anna palautetta, ehdota tai kysy palautelomakkeella

Puhelinvaihde 09 310 8600 (ma–pe 8–16)
Neuvonta (ma–pe klo 10–12 ja 13–15)

09 310 44986 päiväkodit, perhepäivähoito, leikkipuistot
09 310 86400 peruskoulut, lukiot, ammatillinen koulutus 
09 310 88610 Helsingin työväenopisto 
09 310 49494 Helsingfors arbis 

Päiväkodit
Leikkipuistot  
Koulut 

Kansainväliset vierailut
kansainvälisten asioiden päällikkö Hanna Björkman
puh. 09 310 82610
kansainvälisten asioiden assistentti Marika Lahti
puh. 09 310 82611

Arkisto (peruskoulun ja lukion päättötodistusjäljennökset)
puh. 09 310 86346, 09 310 86638
sähköposti: arkisto.kasvatusjakoulutus@hel.fi
Päättötodistusjäljennöksiä voi tilata lomakkeella (Lomakkeet) tai Helsingin kaupungin sähköisen asiointipalvelun kautta (Sähköinen asiointi/Opetus ja koulutus)

Helsingin kaupungin kirjaamo
puh. 09 310 13700
Pohjoisesplanadi 11-13, Helsinki 17

Sähköpostiosoitteet
Henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa
etunimi.sukunimi@hel.fi.
Toimialan sähköpostiosoite kasvatusjakoulutus@hel.fi (viralliset ilmoitukset)

JAA