Suoraan sisältöön

Työpaikat

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla työskentelee noin 13 000 työntekijää. Peruskouluissa ja lukioissa on noin 4900 opettajaa. Päiväkodeissa hoito- ja kasvatustehtävissä työskentelee noin 5000 henkilöä. Stadin ammattiopistossa työskentelee noin 900 henkilöä, työväenopistossa vakinaisia opettajia on noin 40 ja määräaikaisia tuntiopettajia noin 1120. Helsingfors Arbiksessa työskentelee noin 300 tuntiopettajaa. Toimialan hallinnossa työskentelee noin 470 asiantuntijaa erilaisissa tehtävissä.

Kaikki avoimet työpaikat löytyvät kaupungin rekrytointijärjestelmässä Helsinkirekry.fi

Rekrytointiin saat yhteyden osoitteella rekry.kasko@hel.fi

Jaamme tietoa työtehtävistä myös LinkedIn-sivullamme.

Hakuajat

Peruskoulut ja lukiot

Vakinaisesti eli toistaiseksi täytettävät peruskoulujen ja lukioiden virat ja tuntiopettajan tehtävät täytetään keskitetysti kerran vuodessa. Hakuaika on tammi-helmikuussa ja virantoimitus alkaa elokuussa.

Määräaikaisia opettajan tehtäviä tulee hakuun ympäri vuoden. Seuraavan lukuvuoden määräaikaiset tehtävät ovat haussa pääosin touko- ja kesäkuun aikana. Koulut palkkaavat määräaikaiset opettajat itse.

Seure henkilöstöpalvelut välittää opettajia lyhytaikaisiin sijaisuuksiin. Eniten sijaisia tarvitaan peruskoulun luokanopettajan tehtäviin.

Päiväkodit, leikkipuistot, perhepäivähoito

Vakinaisiin varhaiskasvatuksen opettajien ja lastenhoitajien tehtäviin voi hakea seuraavasti: 

Kevät 2019

10.-25.3.
Suomenkieliset varhaiskasvatuksen opettajat ja erityisopettajat
Ruotsinkieliset varhaiskasvatuksen ammattilaiset

25.3.-8.4.
Suomenkieliset varhaiskasvatuksen lastenhoitajat

23.4.-7.5.
Suomenkieliset varhaiskasvatuksen opettajat ja erityisopettajat

5.-20.5.
Suomenkieliset varhaiskasvatuksen lastenhoitajat
Ruotsinkieliset, kaikki varhaiskasvatuksen ammattilaiset

Määräaikaisia tehtäviä tulee hakuun ympäri vuoden.

Muut varhaiskasvatuksen tehtävät päiväkodeissa, leikkipuistoissa sekä perhepäivähoidossa ovat avoinna tarpeen mukaan.

Stadin ammattiopisto ja Stadin aikuisopisto

Kysymyksiin Stadin ammattiopiston ja Stadin aikuisopiston opettajien rekrytoinnista vastaavat toimialarehtorit. Toimialarehtoreiden yhteystiedot

Helsingin työväenopisto

Lisätietoja työpaikoista antavat koulutuspäälliköt.
Kielet ja tietoaineet: koulutuspäällikkö Sirkku Ikonen, puh. 09 310 88561, sirkku.ikonen@hel.fi
Taideaineet: koulutuspäällikkö Satu Luomajoki, puh. 09 310 88656, satu.luomajoki@hel.fi
Taitoaineet: koulutuspäällikkö Jonna Martikainen, puh. 09 310 88581, jonna.martikainen@hel.fi

Helsingfors Arbis

Lisätietoja työpaikoista antaa ruotsinkielisen vapaan sivistystyön ja lukiokoulutuksen päällikkö Moa Thors, puh. 09 310 70077, moa.thors@arbis.hel.fi


JAA