Suoraan sisältöön

Ruotsinkieliset palvelut

Palvelukokonaisuuden vastuulla ovat ruotsinkielinen varhaiskasvatus, esiopetus, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta, leikkipuistotoiminta, perusopetus ja muu perusopetuslain mukainen toiminta, lukiokoulutus, etsivä nuorisotyö, nuorten työpajatoiminta ja ruotsinkielinen vapaa sivistystyö.

Palvelukokonaisuutta johtaa ruotsinkielisen palvelukokonaisuuden johtaja Niclas Grönholm.


Ruotsinkielisten palveluiden organisaatio ympyräkaaviona