Suoraan sisältöön

Koulutilojen ulkopuolinen käyttö

HELSINGIN KAUPUNKI OHJE 
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Ilta- ja vapaa-ajankäyttö
Tilapalvelut
30.5.2018

Yleistä

Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan käytössä olevia koulutiloja on mahdollista anoa ilta- ja vapaa-ajan käyttöön. Tilavarauksia voi tehdä joko kertavarauksina tai kausivarauksina pääsääntöisesti illoiksi ja viikonlopuiksi.

Ilta- ja vapaa-ajankäytön varauspalvelut hoidetaan luokkatilojen, auditorioiden, ruokasalien sekä muiden ei liikuntakäyttöön tarkoitettujen tilojen osalta keskitetysti kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tilapalveluissa. Käyttäjä luo sähköiseen tilavarausjärjestelmään henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen, jonka tilapalvelut hyväksyy. Käyttäjäksi voi rekisteröityä yksityishenkilönä tai yrityksen / yhteisön yhteyshenkilönä. Tunnuksen avulla tilavaraushakemukset tehdään järjestelmään. Yksityishenkilön henkilöllisyys varmistetaan henkilötodistuksesta.

Tilan käyttäjän vastuu

Koulun ulkopuolisella tilojen käyttäjällä on oltava täysi-ikäinen vastuuhenkilö, joka vastaa ryhmän toiminnasta ja käyttäytymisestä koulutiloissa.

Tilavarausvastuuhenkilön tulee tutustua kasvatuksen ja koulutuksen toimialan käyttämään tilavarausjärjestelmään ja aktiivisesti seurata vuoroja varauskalenterista tai sähköpostista.

Tilojen käyttäjien on huolehdittava, että

  • käyttäjät noudattavat hyväksyttyä tilavarausta ja ovat paikalla ajoissa. Iltavalvoja avaa ulko-ovet käyttäjille 15 minuuttia ennen vuoron alkua edellyttäen, että ryhmän vastuuhenkilö on paikalla
  • ryhmän mukana ei tule sellaisia henkilöitä, jotka eivät kuulu tilaisuuden osallistujiin
  • käytön jälkeen tilat jäävät moitteettomaan kuntoon
  • tiloista poistutaan viimeistään 15 minuuttia vuoron päätyttyä.

Yleisötilaisuuden järjestäjä vastaa oman tilaisuutensa turvallisuudesta. Tilojen haltija kasvatuksen ja koulutuksen toimiala ja tilojen omistaja vastaavat tilojen turvallisuudesta.

Omavalvontakoulussa käyttäjä allekirjoittaa avaintenluovutussopimuksen, jossa on lisäehtoja tilojen käytöstä.

Järjestyshäiriöt ja omaisuusvahingot

Kaikista järjestyshäiriöistä ja omaisuusvahingoista tulee tehdä ilmoitus iltavalvojalle/kouluisännälle ja koulun rehtorille. Tilojen käyttäjä on velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingon. Häiriöistä ja omaisuusvahingoista voi seurata tilojen käyttöoikeuden menetys.

Tupakointi, alkoholin ja muiden huumausaineiden käyttö koulun tiloissa ja koulun alueella on kielletty.

Tilavarauksen peruminen

Kausivarausten perumiset tulee tehdä kirjallisesti sähköpostilla tilavaraukset(at)hel.fi Koulutilojen käyttö -sivulla mainittuihin päivämääriin mennessä.

Kertavarausten perumisaika on kaksi viikkoa. Kausivarausten välissä ei hyväksytä yksittäisten vuorojen perumisia. Mikäli varattua koulutilaa ei käytetä, peritään käyttäjältä varauksen mukainen käyttömaksu. Perumiset ilmoitetaan kirjallisesti tilavarauksiin: tilavaraukset@hel.fi.

Koulun keittiön käyttö

Koulujen keittiötilat ovat ulkopuolisen palveluntuottajan hallinnassa. Koulun astioiden, varastotilojen, kylmiön, jääkaapin ja muiden keittiölaitteiden käyttö on kielletty. Tarvittavista ruokapalveluista pyydetään tarjoukset kasvatuksen ja koulutuksen tilavarauspalvelun kautta.

Keittiön käyttö voi olla mahdollista tila- ja hankintapalveluiden ja palveluntuottajan suostumuksella. Keittiön käyttöoikeuden ehtona on mm. lisäksi, että keittiön oma henkilökunta osallistuu keittiötyöhön. Tilavaraushintaan lisätään tällöin keittiöhenkilökunnan kustannukset.

Koulun oma käyttö

Koulun rehtorilla on oikeus ottaa tiloja koulun omaan käyttöön. Koulun omasta käytöstä ilmoitetaan tilavaraajille sähköpostilla noin kaksi viikkoa ennen vuoron peruuntumista.

Tilojen käyttömaksut

Kasvatus- ja koulutuslautakunta vahvistaa vuosittain tilojen käytöstä perittävät maksut, jotka löytyvät kasvatuksen ja koulutuksen toimialan internet -sivuilta www.edu.hel.fi – Palvelut – Tilojen varaaminen. Tilojen käyttömaksut laskutetaan kuukausittain. Maksujen laiminlyönti aiheuttaa tilojen käyttöoikeuden perumisen.

Kasvatuksen ja koulutuksen tilavarauspalvelun yhteystiedot

Iltakäytön palvelunumero arkisin:
puh. 09 310 12001 ma – to klo 12.00 – 14.00
Sähköpostiosoite: tilavaraukset@hel.fi