Suoraan sisältöön

Koulutilojen käyttö


Ajankohtaista

 • Koronatilanteen vuoksi koulutilojen asukaskäyttö on tauolla 31.3.2021 asti. Vuonna 2008 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten harrastustoiminta voi jatkua kaupungin tiloissa 1. maaliskuuta 2021 alkaen rajatusti ja erityisiä turvallisuusohjeita noudattaen. Harrastustoiminnalla tarkoitetaan yksilöohjauksena tai ryhmässä toteutettua, toistuvaa ohjattua toimintaa. Erilaisia perhekerhoja tai vanhempi–lapsi-toimintaa ei avata tai uusia vuoroja myönnetä rajoitusen ajalle.
 • Etelä-Suomen aluehallintovirasto päätti 24.2.2021 velvoittaa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueen toimijat varmistamaan, että asiakkaille ja toimintaan osallistuville tarkoitetuissa tiloissa henkilöt eivät joudu keskenään lähikontaktiin. Päätös tarkoittaa, että myöskään Helsingin tiloissa toteuttavassa lasten harrastustoiminnassa ei tule olla lähikontakteja. Lähikontakti tarkoittaa fyysistä kontaktia tai oleskelua kasvotusten tai samassa tilassa alle kahden metrin etäisyydellä yli 15 minuutin ajan. AVIn päätös on voimassa 25.2.–14.3.2021 ja on tartuntatautilain väliaikaisen pykälän 58 d mukainen.
 • Varaajan tulee peruuttaa kaikki 2008 vuoden jälkeen syntyneiden vuorot ajalta 1.-31.3.2021 sekä 25.2.-14.3.2021väliseltä ajalta vuorot, joita ei voida toteuttaa ilman lähikontaktia. Peruutukset ilmoitetaan kirjallisesti sähköpostiosoitteeseen tilavaraukset(at)hel.fi. Lisää tietoa Helsingin koronatilanteesta sekä voimassa olevista suosituksista ja rajoituksista saat kaupungin sivuilta Helsinki-Ajankohtaista koronasta.
 • Kouluihin ja oppilaitoksiin ei myönnetä vuoroja koulujen kesäloma-ajalla. Tilavaraukset päiväleirejä varten tehdään kevään aikana suoraan kyseisen toimipisteen esihenkilön kautta. 
 • Majoittuminen tai tapahtumien järjestäminen ei ole toistaiseksi mahdollista Helsingin kouluilla.
 • Kaikki varaukset tulee tehdä Timmi- varausjärjestelmän kautta. Peruutukset ja muutokset on ilmoitettava viimeistään kaksi viikkoa ennen tilaisuutta osoitteeseen tilavaraukset(at)hel.fi
 • Kuvauslupiin liittyvät tiedustelut osoitetaan kirjallisesti Kasvatuksen ja koulutuksen Tilapalveluiden asiakaspalveluun  osoitteessa tilavaraukset(at)hel.fi

Tietoa liikuntatilojen varauksista


Seurat, järjestöt, yhteisöt, yritykset ja yksityiset henkilöt voivat hakea koulujen ja oppilaitosten liikunta-, juhlasali- ja luokkatilojen käyttövuoroja illoiksi ja viikonlopuiksi. Liikuntasalien varauksia hallinnoi Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala.

Luokkatiloja ja muita ei liikuntakäyttöön tarkoitettuja tiloja haetaan Timmi-järjestelmästä, hakeminen edellyttää asiakkaaksi rekisteröitymistä.

 • Rekisteröidyt järjestöt ja yhdistykset hakeutuvat asiakkaaksi sähköisesti Timmin kautta Y-tunnuksella.
 • Yksityishenkilöt hakeutuvat asiakkaaksi sähköisesti Timmin kautta ja lisäksi tuovat täytetyn perustietoilmoituksen kasvatuksen ja koulutuksen toimialan 1. kerroksen vastaanottoon (Töysänkatu 2 D). Samalla tulee todistaa henkilöllisyys.    
 • Koulu- ja oppilaitostilojen varaaminen edellyttää tutustumista koulutilojen ulkopuolisen käytön ohjeisiin sekä niiden hyväksymistä.
 • Tilavaraukset, muutokset ja peruutukset tulee tehdä vähintään 2 viikkoa ennen tilaisuutta, koska tilaamme vahtimestarin tilaisuuksiin, ellei erikseen muuta ole sovittu. Vahtimestari avaa oven 15 min. ennen tilaisuuden alkua. 

Asiakaspalvelu ja neuvonta

Puhelinaika ma-to klo 12-14, puh. 09 310 12001. Muina aikoina neuvonta sähköpostitse tilavaraukset(at)hel.fi.       

Varausten peruutukset tulee tehdä kirjallisesti sähköpostilla tilavaraukset(at)hel.fi:

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan vahvistamat käyttövuorojen jakoperusteet

 1. Koulun/oppilaitoksen oma toiminta
 2. Helsingin kaupungin virastojen ja laitosten sekä Helsingin seudun kesäyliopiston tarvitsemat opetus- ja liikuntatilat
 3. Liikuntalautakunnan tukeen oikeutetut seurat
 4. Rekisteröityjen yhteisöjen järjestämä lasten ja nuorten liikunta- ja kulttuuritoiminta
 5. Muut urheiluseurat ja yhteisöt
 6. Muut käyttäjät

Kausivarausten myöntämisessä otetaan huomioon myös tilan soveltuvuus kyseiselle lajille ja edellisen kauden varaukset.

Lomakeet