Suoraan sisältöön

Koulutilojen käyttö


Ajankohtaista

Kaikessa Helsingin kaupungin tiloissa järjestettävässä toiminnassa on noudatettava viranomaisten antamia terveysturvallisuusohjeita. Viranomaisten antamien ohjeiden rikkominen voi johtaa tilavarausten peruuttamiseen tai toiminnan keskeyttämiseen. 

Helsingin kaupungin tiloissa toimivien tulee lähettää uusi päivitetty terveysturvallisuuslomake Helsingin kaupungille.  Suunnitelma on pidettävä tiloissa esillä siten, että myös asiakkaat tai toimintaan osallistuvat näkevät sen.

Lisätietoa Helsingin koronatilanteesta sekä voimassa olevista suosituksista ja rajoituksista saat kaupungin sivuilta Helsinki-Ajankohtaista koronasta.

Majoittuminen ei ole toistaiseksi mahdollista Helsingin kouluilla.

Tietoa liikuntatilojen varauksista


Vuorojen haku

Seurat, järjestöt, yhteisöt, yritykset ja yksityiset henkilöt voivat hakea koulujen ja oppilaitosten liikunta-, juhlasali- ja luokkatilojen käyttövuoroja illoiksi ja viikonlopuiksi. Liikuntasalien varauksia hallinnoi Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala.

Luokkatiloja ja muita ei liikuntakäyttöön tarkoitettuja tiloja haetaan Timmi-järjestelmästä, hakeminen edellyttää asiakkaaksi rekisteröitymistä.

  • Rekisteröidyt järjestöt ja yhdistykset hakeutuvat asiakkaaksi sähköisesti Timmin kautta Y-tunnuksella.
  • Yksityishenkilöt hakeutuvat asiakkaaksi sähköisesti Timmin kautta ja lisäksi tuovat täytetyn perustietoilmoituksen kasvatuksen ja koulutuksen toimialan 1. kerroksen vastaanottoon (Töysänkatu 2 D). Samalla tulee todistaa henkilöllisyys.    
  • Koulu- ja oppilaitostilojen varaaminen edellyttää tutustumista koulutilojen ulkopuolisen käytön ohjeisiin sekä niiden hyväksymistä.
  • Tilavaraukset, muutokset ja peruutukset tulee tehdä vähintään 2 viikkoa ennen tilaisuutta, koska tilaamme vahtimestarin tilaisuuksiin, ellei erikseen muuta ole sovittu. Vahtimestari avaa oven 15 min. ennen tilaisuuden alkua. 

Kouluihin ja oppilaitoksiin ei myönnetä vuoroja koulujen loma-ajalla. Tilavaraukset kesän päiväleirejä varten tehdään kevään aikana suoraan kyseisen toimipisteen esihenkilön kautta. 

Kuvauspyynnöt tehdään kirjallisesti osoitteeseen tilavaraukset@hel.fi. Kuvauspyynnössä tulee käydä ilmi tarvittavat tilat, päivämäärät ja kellonajat, tiivistelmä kuvattavasta materiaalista sekä yhteyshenkilö kuvauksiin.

Asiakaspalvelu ja neuvonta

Puhelinaika ma-to klo 12-14, puh. 09 310 12001. Muina aikoina neuvonta sähköpostitse tilavaraukset(at)hel.fi.   

Varausten peruutukset tulee tehdä kirjallisesti sähköpostilla tilavaraukset(at)hel.fi:

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan vahvistamat käyttövuorojen jakoperusteet

  1. Koulun/oppilaitoksen oma toiminta
  2. Helsingin kaupungin virastojen ja laitosten sekä Helsingin seudun kesäyliopiston tarvitsemat opetus- ja liikuntatilat
  3. Liikuntalautakunnan tukeen oikeutetut seurat
  4. Rekisteröityjen yhteisöjen järjestämä lasten ja nuorten liikunta- ja kulttuuritoiminta
  5. Muut urheiluseurat ja yhteisöt
  6. Muut käyttäjät

Kausivarausten myöntämisessä otetaan huomioon myös tilan soveltuvuus kyseiselle lajille ja edellisen kauden varaukset.

Lomakeet