Suoraan sisältöön

Lomakkeet

Lomakkeet ovat pääosin pdf-muodossa.

Varhaiskasvatus

Esiopetus

Perusopetus


Koululaisten iltapäivätoiminta

Leikkipuistojen koululaisten toiminta    

Iltapäivätoiminta koulussa


Koulujen ilta- ja vapaa-ajankäyttö 

Muut lomakkeet  


Tietoa henkilötietojen käsittelystä Helsingin kaupungilla ja kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla: Helsingin kaupungin rekisteriselosteet.