Suoraan sisältöön

Viranhaltijapäätöksien arkisto

Tällä sivulla ovat vanhan organisaation mukaiset kasvatuksen ja koulutuksen toimialan viranhaltijoiden tekemät päätökset yksiköittäin.

Uusimmat nykyisen organisaation viranhaltijapäätökset löytyvät alla olevasta linkistä:
Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan viranhaltijoiden tekemät päätökset

Kaupungin viranhaltijoiden tekemät pöytäkirjapäätökset on julkaistu verkossa vuoden 2013 marraskuusta lähtien. Viranhaltijat päättävät omaan toimialaan kuuluvista asioista.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Varhaiskasvatus ja esiopetus

Varhaiskasvatuksen aluepäällikkö 5 (31.12.2020 asti)

Varhaiskasvatuksen aluepäällikkö 7 (31.12.2020 asti)

Varhaiskasvatuksen aluepäällikkö 8 (31.12.2020 asti)

Varhaiskasvatuksen aluepäällikkö 9 (31.12.2020 asti)

Varhaiskasvatuksen aluepäällikkö 10 (31.7.2020 asti)

Palveluvastaava (31.12.2020 asti)   


Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala (viranhaltijapäätökset ennen 1.8.2018 voimaan tullutta organisaatiomuutosta)

Hyvinvoinnin toimintayksikkö

Toimialarehtori, Hyvinvointi

Apulaisrehtori, Yhteiset tutkinnonosat 

Apulaisrehtori, Pedagoginen tuki ja kehittäminen

Koulutuspäällikkö, Sosiaali- ja terveysala 1

Koulutuspäällikkö, Sosiaali- ja terveysala 2

Koulutuspäällikkö, Sosiaali- ja terveysala 3

Koulutuspäällikkö, Hammastekniikka, kauneudenhoito- ja lääkeala

Palvelun ja viestinnän toimialayksikkö

Toimialarehtori, Palvelu ja viestintä

Apulaisrehtori, Yhteiset tutkinnonosat 

Koulutuspäällikkö, Tekstiili- ja vaatetusala

Koulutuspäällikkö, Elintarvikeala ja hiusala

Koulutuspäällikkö, Painoviestintä ja prosessiteollisuus

Koulutuspäällikkö, Audiovisuaalinen viestintä

Koulutuspäällikkö, Hotelli-, ravintola- ja cateringala ja matkailuala

Tekniikan ja logistiikan toimialayksikkö

Toimialarehtori, Tekniikka ja logistiikka

Apulaisrehtori, Yhteiset tutkinnonosat

Koulutuspäällikkö, Autoala 1

Koulutuspäällikkö, Autoala 2

Koulutuspäällikkö, Logistiikka

Koulutuspäällikkö, Kone- ja metalli

Koulutuspäällikkö, Rakennusala

Tekniikan ja asennuksen toimialayksikkö

Toimialarehtori, Tekniikka ja asennus

Apulaisrehtori, Yhteiset tutkinnonosat

Koulutuspäällikkö, Tieto- ja tietoliikennetekniikka

Koulutuspäällikkö, Sähkö- ja automaatiotekniikka

Koulutuspäällikkö, Laboratorio- ja puuala sekä talotekniikka

Koulutuspäällikkö, Maanmittausala, tekninen suunnittelu ja turvallisuusala

Koulutuspäällikkö, Kiinteistöpalvelu-, pintakäsittely- ja sisustusala

Stadin aikuisopisto

Toimialarehtori, Stadin aikuisopisto

Koulutuspäällikkö, Hyvinvointi, palvelu ja viestintä 1 

Koulutuspäällikkö, Hyvinvointi, palvelu ja viestintä 2

Koulutuspäällikkö, Hyvinvointi, palvelu ja viestintä 3

Koulutuspäällikkö, Aikuisten maahanmuuttajien koulutukset ja hyvinvointi

Koulutuspäällikkö, Tekniikan ala

Oppisopimusjohtaja, Työelämä- ja oppisopimuspalvelut

Projektipäällikkö, Osaamiskeskus

Stadin ammattiopiston Brygga

Apulaisrehtori, Stadin ammattiopiston Brygga

Työpajaesimies, Työpajatoiminta

Ammatillisen koulutuksen opiskelijapalvelut

Apulaisrehtori, Ammatillisen koulutuksen opiskelijapalvelut

Varhaiskasvatus ja esiopetus

Varhaiskasvatuksen aluepäällikkö 10 (31.7.2020 asti)


Katso myös:

Kaupungin viranhaltijoiden tekemät pöytäkirjapäätökset ennen 1.6.2017 tehtyä organisaatiouudistusta.


Viranhaltijapäätökset

Toimialan nykyisen organisaation viranhaltijapäätökset.

Kirjaamo

Kaupungin kirjaamo antaa tietoa vireillä olevien hallinnollisten asioiden käsittelyvaiheista ja päätöksistä.