Suoraan sisältöön

Viranhaltijapäätökset

Viranhaltijat päättävät omaan toimivaltaansa kuuluvista asioista. Pöytäkirjapäätökset julkaistaan verkkosivuilla.

Organisaatio 1.6.2017 lähtien:

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja (1.6.2017 alkaen)
Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
(31.5.2017 asti)

Hallinto- ja tukipalvelut

Hallintojohtaja

Hallintopäällikkö

Tietohallintopäällikkö

Hankintapäällikkö

ICT-kehityspäällikkö

Varhaiskasvatus ja esiopetus

Varhaiskasvatusjohtaja (1.6.2017 alkaen)
Varhaiskasvatusjohtaja
(31.5.2017 asti)

Varhaiskasvatuksen aluepäällikkö 1

Varhaiskasvatuksen aluepäällikkö 2

Varhaiskasvatuksen aluepäällikkö 3

Varhaiskasvatuksen aluepäällikkö 4

Varhaiskasvatuksen aluepäällikkö 5

Varhaiskasvatuksen aluepäällikkö 6

Varhaiskasvatuksen aluepäällikkö 7

Varhaiskasvatuksen aluepäällikkö 8

Varhaiskasvatuksen aluepäällikkö 9

Varhaiskasvatuksen aluepäällikkö 10

Palveluvastaava

Leikkipuisto- ja iltapäivätoiminnan päällikkö

Palveluvastaava  

Perusopetus

Perusopetusjohtaja (1.6.2017 alkaen)
Perusopetusjohtaja
(31.5.2017 asti)

Perusopetuksen aluepäällikkö 1

Perusopetuksen aluepäällikkö 2

Perusopetuksen aluepäällikkö 3

Perusopetuksen aluepäällikkö 4

Perusopetuksen aluepäällikkö 5

Oppilashuollon päällikkö

Lukio- ja ammatillinen koulutus ja vapaa sivistystyö

Lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja

Lukiokoulutuksen päällikkö

Opiskelijahuollon päällikkö

Vapaan sivistystyön päällikkö

Ammatillinen koulutus

Ammatillisen koulutuksen päällikkö

Apulaisrehtori 1

Apulaisrehtori 2

Ruotsinkieliset palvelut

Ruotsinkielisen palvelukokonaisuuden johtaja 

Ruotsinkielisen perusopetuksen päällikkö

Ruotsinkielisen vapaan sivistystyön ja lukiokoulutuksen päällikkö

Varhaiskasvatusalueen päällikkö      

Luottamushenkilöt

Apulaispormestari

Puheenjohtaja     

JAA

Arkisto

Toimialan aiemman organisaation viranhaltijapäätökset.

Kirjaamo

Kaupungin kirjaamo antaa tietoa vireillä olevien hallinnollisten asioiden käsittelyvaiheista ja päätöksistä.