Suoraan sisältöön

Yhteystiedot

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan esittelijät 

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja sekä palvelukokonaisuuksien johtajat toimivat kasvatus- ja koulutuslautakunnan ja sen suomenkielisen jaoston esittelijöinä. Ruotsinkielisen jaoston esittelijänä toimii ruotsinkielisen palvelukokonaisuuden johtaja.

Lautakunnan sihteerinä ja pöytäkirjanpitäjänä toimii Jaana Lax,  suomenkielisen jaoston sihteerinä ja pöytäkirjanpitäjänä Henri Montonen ja ruotsinkielisen jaoston sihteerinä ja pöytäkirjanpitäjänä Mariella Michelsson.

Tiedottaja Hanna-Kaisa Talvensaari

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@hel.fi

Kokouspaikka ellei toisin mainittu: Töysänkatu 2 D

Kokoukset eivät ole avoimia yleisölle, ellei toimielin toisin päätä.

Lisätietoja lautakunnan päätöksistä antaa Helsingin kaupungin kirjaamo.


Päätösasiakirjat

Esityslistat, pöytäkirjat ja päätöstiedotteet

Jäsenet

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan ja jaostojen jäsenet

Kokousajat

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan ja jaostojen kokoukset