Suoraan sisältöön

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan tehtävät

Kasvatus- ja koulutuslautakunta huolehtii kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tehtävistä.

Ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää

  1. palvelusetelin käyttämisen periaatteista sekä vahvistaa palvelusetelin arvon
  2. kaupungin yksityisen hoidon tuen sekä kotihoidontuen kuntalisästä
  3. käynnistämistuen myöntämisestä yksityiseen päiväkotitoimintaan ja kahden hoitajan ryhmäperhepäiväkotitoimintaan
  4. suomenkielisen päiväkodin, koulun tai oppilaitoksen perustamisesta tai lakkauttamisesta sekä ruotsinkielisen jaoston ehdotuksesta ruotsinkielisen päiväkodin, koulun tai oppilaitoksen perustamisesta tai lakkauttamisesta
  5. muista varhaiskasvatuksen ja koulutuksen järjestäjille säädetyistä tehtävistä sekä hyväksyy perusteet, joiden mukaan muu viranomainen päättää mainituista asioista
  6. ne koulut ja lukiot, joilla on yhteinen johtokunta
  7. ammattiosaamisen toimikunnan asettamisesta näyttöjen suunnittelua ja toteuttamista varten sekä ammatillisen koulutuksen opiskeluoikeustoimikunnan asettamisesta päättämään ammatillisen opiskeluoikeuden peruuttamisesta ja palauttamisesta ja kurinpidosta.

Ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää

  1. oppilaiden ja opiskelijoiden tapaturman hoitoa koskevan edun myöntämisestä
  2. lautakunnan käytettävissä olevien avustusmäärärahojen jakamisesta ja avustusten käytön valvonnasta.

Päätösasiakirjat

Esityslistat, pöytäkirjat ja päätöstiedotteet

Jäsenet

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan ja jaostojen jäsenet

Kokousajat

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan ja jaostojen kokoukset

Yhteystiedot

Esittelijät, sihteerit, pöytäkirjanpitäjät, tiedottaja