Suoraan sisältöön

Ruotsinkielinen jaosto

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan ruotsinkielisessä jaostossa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Kaupunginvaltuusto valitsee toimikaudekseen jaoston jäsenet ja varajäsenet siten, että jaoston jäsenet ja varajäsenet ovat ruotsinkielisestä kieliryhmästä. Lisäksi kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan varsinaisista jäsenistä tai varajäsenistä jaoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Ruotsinkielisen jaoston esityslistat ja pöytäkirjat

Ruotsinkielisen jaoston päätöstiedotteet

Ylärivi vasemmalta: Hildur Boldt, Theo Tyrväinen, Nora Lindström, Maarit Fredlund.
Alarivi vasemmalta: Joakim Horsma, Martina Harms-Aalto (puheenjohtaja), Ted Apter (varapuheenjohtaja).
Kuvasta puuttuu: Veera Hellman, Joonas Leppänen ja Karin Palmén.


Päätösasiakirjat

Esityslistat, pöytäkirjat ja päätöstiedotteet

Jäsenet

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan ja jaostojen jäsenet

Kokousajat

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan ja jaostojen kokoukset

Yhteystiedot

Esittelijät, sihteerit, pöytäkirjanpitäjät, tiedottaja