Suoraan sisältöön

Lautakunnan päätösasiakirjat

Kasvatus- ja koulutuslautakunnalla on kaksi jaostoa: suomenkielinen jaosto ja ruotsinkielinen jaosto.

Esityslistat ja pöytäkirjat

Päätöstiedotteet

Pöytäkirja korvaa esityslistan, kun pöytäkirja on tarkastettu.

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon (Julkisuuslaki § 621/1999, Sähköisen viestinnän tietosuojalaki § 516/2004, Henkilötietolaki § 523/1999, Sosiaalihuollon asiakaslaki § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista § 348/2007).

Muutoksenhaku päätöksiin
Lautakunnan, jaoston sekä viranomaisen päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Jäsenet

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan ja jaostojen jäsenet

Kokousajat

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan ja jaostojen kokoukset

Yhteystiedot

Esittelijät, sihteerit, pöytäkirjanpitäjät, tiedottaja

Tehtävät

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan tehtävät

Kirjaamo

Lisätietoja lautakunnan päätöksistä saa Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Arkisto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta aloitti toimintansa 1.6.2017. Lopetettujen lautakuntien päätökset löytyvät arkistosta.