Suoraan sisältöön

Osallistu ja vaikuta

Ruuti

Ruuti on Helsingin nuorten oma vaikuttamisjärjestelmä. Siihen kuuluvat Ruudin ydinryhmä, RuutiExpo, Päättäjämiitti, oppilaskunnat, oppilas- ja opiskelijakuntapäivät, osallistuvan budjetoinnin RuutiBudjetti, nuorten ryhmät ja Ruuti.

Koulujen ja lukioiden johtokunnat

Johtokunnat ohjaavat ja kehittävät koulujen toimintaa. Peruskoulun ja lukion johtokunta koostuu vanhempien, oppilaiden ja henkilöstön edustajista. Nykyisten johtokuntien toimikausi on 2017-2020.

Ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, koulujen ja lukioiden johtokunta

  • hyväksyy vuosittain koulun ja lukion opetussuunnitelmaan perustuvan suunnitelman lukuun ottamatta vuotuisia työaikoja
  • hyväksyy järjestyssäännöt tai antaa muut koulussa tai lukiossa sovellettavat järjestysmääräykset
  • erottaa peruskoulun oppilaan sekä lukion opiskelijan enintään kuukaudeksi ja päättää, että erottaminen voidaan panna täytäntöön ennen kuin päätös on lainvoimainen, sekä päättää lukion opiskelijan oikeudesta osallistua opetukseen, jos tämä on tutkimuksen alaisena rikoksesta.

Vanhempien toimikunnat päiväkodeissa

Vanhempien toivotaan osallistuvan lasten varhaiskasvatuksen suunnitteluun ja toimintaan henkilökunnan kanssa.

Vanhemmat voivat perustaa vanhempien toimikuntia, jotka tukevat ja täydentävät varhaiskasvatusta. Vanhempien toimikuntaan valitaan puheenjohtaja ja taloudenhoitaja hoidossa olevien lasten vanhemmista.

Vanhemmat tai vanhempien toimikunta voivat maksutta käyttää yksikön tiloja varhaiskasvatusta tukevien tilaisuuksien järjestämiseen. Lasten hoitovastuu on vanhemmilla, jos tilaisuus järjestetään yksikön toiminta-ajan ulkopuolella.

Vanhemmat tai vanhempien toimikunta rahoittaa oman toimintansa, ja sen kirjanpito järjestetään niin, että se on kaikkien vanhempien tarkastettavissa. Varhaiskasvatuksen henkilöstö ei kaupungin ohjeiden mukaisesti voi osallistua toimikunnan varojen keräämiseen tai hoitamiseen.