Suoraan sisältöön

Päättyneet hankkeet

Yhteydenotot:

Projektipäällikkö, toimialan ulkopuolisen rahoituksen hankesalkku
Katja Utti-Lankinen
katja.utti-lankinen(at)hel.fi
puh. 040 509 9281, 09 310 15053


 • 21st Century Skills and Citizenship

  Perusopetus
  Puistolan peruskoulu
  Rahoittaja: Erasmus+  

  Hankeika: 1.9.2018 — 31.8.2019
  Hankkeen koordinaattori: Christelijk Lyceum Zeist (Alankomaat).
  Hankekumppanit: Puistolan peruskoulu ja Kasavuoren koulu Kauniaisista.

  Tavoitteet:
  Tavoitteena on laaja-alaisten taitojen kehittäminen ja näkyväksi tekeminen oppimisessa sekä maidemme ja koulujemme hyvien käytänteiden jakaminen. Hankkeen tavoitteita ovat myös oppilaiden valmistaminen entistä kansainvälisempää toimintaympäristöä varten (jatko-opinnot, työelämä), yhdessä oppiminen sekä opettajien ammattitaidon kehittäminen.


  Yhteystiedot:
  Johanna Honkanen-Rihu, rehtori
  johanna.honkanen-rihu(at)hel.fi, puh. 050 5015222

  Linkki: hankkeen Erasmus+ Project Platform -sivu

 • 5-vuotiaiden maksuttoman 20 viikkotunnin varhaiskasvatuksen kokeilu

  Suomen- ja ruotsinkielinen varhaiskasvatus
  Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö 
  Hankeaika: 2019 — 2021

  Tavoitteet: 
  Myönnetyllä avustuksella tuetaan kokeilua, jonka tavoitteena on selvittää maksuttomuuden vaikutusta 5-vuotiaiden lasten sekä perheen nuorempien lasten varhaiskasvatuksen osallistumisasteeseen, selvittää maksuttoman varhaiskasvatuksen kustannusvaikutuksia, edistää vanhempien työllistymistä, kehittää 5-vuotiaiden lasten varhaiskasvatuksen toimintamalleja ja pedagogiikkaa sekä eheää jatkumoa esiopetukseen, sekä varhaiskasvatuksen palveluohjauksen kehittäminen.

  Yhteystieto:
  Nina Onufriew, varhaiskasvatuksen asiantuntija
  nina.onufriew(at)hel.fi, puh. 050 3593060


 • 6Aika: Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt


  Perusopetus, lukio
  Rahoittaja: Euroopan aluekehitysrahasto (Uudenmaan liitto) 
  Hankeaika: 1.9.2017 — 30.4.2020
  Hankkeen koordinaattori: Helsingin kaupunki, Kaupunginkanslian elinkeino-osasto.
  Hankekumppanit: Hanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Helsingin kaupungin Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kanssa. Helsingin kaupunki toimii hankkeessa päätoteuttajana.
  Hankkeessa ovat mukana omilla osahankkeillaan Espoon, Turun, Tampereen ja Oulun kaupungit sekä OAMK, Turku AMK sekä TAMK sekä Forum Virium Helsinki.

  Tavoitteet:
  6Aika: Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt -hanke vahvistaa oppimiseen sekä älykkäisiin fyysisiin ja virtuaalisiin oppimisympäristöihin liittyviä palveluita, tuotteita ja teknologioita kehittävien yritysten liiketoimintamahdollisuuksia kokeilu- ja yhteiskehittämistoiminnan kautta.

  Helsingin kaupungin tavoitteena on toimia innovaatioalustana yrityksille uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä. Helsingin kaupunkistrategian (2017–2021) mukaan ”Helsingistä luodaan elinikäisen oppimisen innovatiivinen kokeilukaupunki. Yhteistyö johtavien suomalaisten ja kansainvälisten yliopistojen, kulttuurilaitosten, kehittäjien sekä yritysten kanssa edistää uuden kokeiluekosysteemin rakentamista.”

  Linkit:
  Kotisivut
  Twitter

  Yhteystiedot:
  Anna Rantapero-Laine, projektipäällikkö
  anna.rantapero-laine(at)hel.fi, puh. 040 6683249
  Hanne Laasonen, projektikoordinaattori
  hanne.laasonen(at)hel.fi, puh. 040 1938461

 • Aktiivinen ja demokraattinen kansalaisuus

Vapaa sivistystyö
Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö
Hankeaika: 1.10.2018 — 31.5.2020
Hankkeen koordinaattori: Sivistysliitto ja Opintokeskus Kansalaisfoorumi.

Tavoitteet:
Aiheena osallisuus ja demokratia.

Yhteystieto:
Emmi Komlosi, suunnittelijaopettaja
emmi.komlosi(at)hel.fi, puh. 09 310 80210  

 • Arktinen alue -ilmiökurssi

  Lukiokoulutus
  Helsingin luonnontiedelukio
  Rahoittaja: Opetushallitus
  Hankeaika: 29.6.2018 — 31.12.2019
  Hankkeen koordinaattori: Helsingin kaupunki, Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Helsingin luonnontiedelukio.
  Hankekumppanit: Ivalon lukio.

  Tavoitteet:
  Arktinen alue -ilmiökurssi on lukuvuonna 2018–19 Helsingin luonnontiedelukiossa toteutettava opintokokonaisuus, jonka aikana tutustutaan arktiseen alueeseen monesta eri näkökulmasta.

  Linkit:
  Kotisivut

  Yhteystiedot:
  Katja Hyry, uskonnon ja psykologian lehtori
  katja.hyry(at)edu.hel.fi
  Laura Helsingius, biologian ja maantieteen lehtori
  laura.helsingius(at)edu.hel.fi
  Terhi Hakkarainen, biologian ja maantieteen lehtori
  terhi.hakkarainen(at)edu.hel.fi
  Minna Hautaniemi, opinto-ohjaaja
  minna.hautaniemi(at)edu.hel.fi
  Ulla Haukka-aho, äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori
  ulla.haukka-aho(at)edu.hel.if


 • Ammatillisen koulutuksen strategiarahoitus 2018

  Stadin ammatti- ja aikuisopisto
  Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö 
  Hankeaika: 1.6.2018 — 31.12.2020

  Tavoitteet:
  Stadin ammatti- ja aikuisopiston toimintakulttuurin laaja-alainen uudistaminen: Organisaation uudistaminen luomalla kampusmalliin, oppimisyhteisöihin ja tiimityöskentelyyn perustuva organisaatio ja toimintatapa, jota tukee valmentava johtajuus. Pedagogisen toimintamallin uudistaminen mahdollistamalla oppijoiden yksilöllinen eteneminen joustavilla opintopoluilla ja varmistamalla henkilöstön osaaminen.
  Tavoitteena myös koulutuksen tuloksellisuuden, vaikuttavuuden ja laadun lisääminen toimintakulttuuria uudistamalla.

  Yhteystiedot:
  Leena Munukka, projektipäällikkö
  leena.munukka(at)hel.fi, puh. 050 3374574

 • Att skriva om sina föräldrar

  Ruotsinkielinen vapaa sivistystyö
  Arbis
  Rahoittaja: Svenska kulturfonden 
  Hankeaika: 1.8.2018 — 8.6.2019
  Hankkeen koordinaattori: Arbis
  Hankekumppanit: Kustantamo S & S.

  Tavoitteet:
  Kirjailijavierailut kirjastossa.
  Att lyfta fram tankar och frågor kring att skriva om sina föräldrar.
  Paneldiskussion med författare som är aktuella med böcker om sina föräldrar.

  Yhteystiedot:
  Moa Thors, chef för den fria bildningen och gymnasieutbildningen
  moa.thors(at)hel.fi, puh. 040 3345110
  Johan Lindberg, bibliotekarie
  johan.lindberg(at)arbis.hel.fi, puh. 040 5213237

 • Bisnekset verkkoon 2019

  Ammatillinen koulutus

  Rahoittaja: Opetushallitus
  Hankeaika: 1.1.2019 — 30.11.2020
  Hankkeen koordinaattori: Helsingin kaupunki, Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Stadin ammatti- ja aikuisopisto.
  Hankekumppanit: Hankekumppanit Live, Omnia ja Varia, yhteistyökumppanit Talous ja nuoret Tat ja Nuori yrittäjyys ry.

  Tavoitteet:
  Hankkeen tavoitteena on tuottaa ammatilliseen koulutukseen maksuton, valtakunnallisesti käytettävissä oleva digitaalinen yrittäjyyden oppimisympäristö perustutkintoihin sisältyviin Yto-opintoihin ja vapaasti valittaviin tutkinnon osiin
  - Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta(1 osp)
  - Yritystoiminnan suunnittelu (15 osp)
  - Yrityksessä toimiminen (15 osp).

  Hankkeessa käytetään yhteistyökumppanimme Talous ja nuoret TAT käyttämää Claned-alustaa. Oppilaitokset voivat halutessaan siirtää Clanediin tuotetun materiaalin omille alustoilleen.

  Valmistuva digitaalinen oppimisympäristö on maksuton ja avoin kaikille. Oppimisympäristössä voi oppilaitoksen tarjoamien vaihtoehtojen mukaan opiskella itsenäisesti, lähiopetuksella tuettuna, osallistumalla työpajaan tai henkilökohtaiseen ohjaukseen. Oppija voi opiskella verkkoympäristössä, verkkotunnukset saatuaan, omilla, oppilaitoksen tai julkisesti käytössä olevilla välineillä (puhelin, tabletti, tietokone) hänelle sopivana ajankohtana.

  Tähän mennessä tuotetut, vielä keskeneräiset sisällöt löytyvät
  https://app.claned.com/#/feed?tab=owned (edellyttää käyttäjätunnuksia)

  Yhteystiedot:
  Sari Karjalainen, lehtori,
  sari.karjalainen(at)edu.hel.fi, puh. 050 3638977, 


 • CLIL hallussa! Englannin kielirikasteisen opetuksen kehittäminen.

  Perusopetus
  Lauttasaaren ala-aste
  Rahoittaja: Erasmus+  

  Hankeaika: 1.6.2017 — 31.5.2019

  Tavoitteet:
  Opettajat tarvitsevat englannin kielen taitoa sekä tietoa ja taitoa metodeista ja käytänteistä, joilla kielirikasteista opetusta toteutetaan. Avainasemassa on CLIL-menetelmän (Content and Language Integrated Learning) tuntemus. Koulun tarkoituksena on lähettää kaksitoista opettajaa CLIL-menetelmään perehdyttäville täydennyskoulutuskursseille, englannin kielen kursseille ja job shadowing -jaksoille. Näillä kursseilla he voivat aktivoida ja kehittää englannin kielen taitoaan. Kurssien sijoittuminen englanninkieliseen maahan varmistaa sen, että opettajat saavat maksimaalisen määrän kieliharjoitusta. Kansainväliset kurssit tarjoavat foorumin kansainvälisten suhteiden luomiseen.

  Yhteystiedot:
  Saara Kourouma, virka-apulaisrehtori
  saara.kourouma(at)hel.fi, puh. 040 5056378

  Linkki: hankkeen Erasmus+ Project Platform -sivu


 • Dembra: rakentavaa vuorovaikutusta edistämässä

  Perusopetus
  Latokartanon peruskoulu
  Rahoittaja: Opetushallitus

  Hankeaika: 1.1.2019 — 31.12.2019
  Hankkeen koordinaattori: Opetushallitus.
  Hankekumppanit: Latokartanon peruskoulu, opetusneuvokset Satu Elo ja Maria Edel (OPH), Turun normaalikoulu, Björneborgs Svenska Samskola, Utoya-kouluverkosto.

  Tavoitteet:
  Tavoitteena on vahvistaa koulun työtä osallisuuden ja kriittisen ajattelun lisäämiseksi edistää osallisuutta ja demokratiaa sekä yhteisöllisyyttä kouluissa. Lisäksi pyrkimyksenä luoda menetelmiä, joita koulu voi käyttää pysyvästi.

  Linkit:
  Kotisivut
  Kohti parempaa demokratiaa: Euroopan neuvoston demokratiakulttuurin kompetenssit kasvatuksessa ja opetuksessa
  Resilienssiä rakentamassa — demokratiakasvatuksen tueksi

  Yhteystiedot:
  Laura-Maria Sinisalo, luokanopettaja (kv-vastuuopettaja)
  laura-maria.sinisalo(at)edu.hel.fi
  Teemu Lappalainen, rehtori
  teemu.lappalainen(at)hel.fi, puh. 09 310 28667, 050 5667777

 • Democracy and Equality Matters for Our Society (DEMOS)

  Vapaa sivistystyö
  Suomenkielinen työväenopisto
  Rahoittaja: Erasmus+

  Hankeaika: 1.10.2018 — 31.3.2020
  Hankkeen koordinaattori: Die Wiener Volkshochschule (Itävalta).
  Hankekumppanit: Helsingin kaupunki, suomenkielinen työväenopisto, Volkshochschule Leipzig (Saksa), Media Partners SRL (Romania), ABF (Ruotsi), Mezigenerace z.s. (Tsekki), Knowledge Association Lovech (Bulgaria), Limerick and Clare Education and Training Board (Irlanti), Instytut Tolerancji w Lodzi (Puola).

  Tavoitteet:
  Demos-hankkeessa toteutettiin erilaisia tapahtumia ja kursseja tavoittaaksemme Maunulan alueen maahanmuuttajataustaista väestöä. Tarkoitus oli tehdä talo tutuksi, kannustaa kohderyhmää osallistumaan talon toimintaan eri tavoin ja luoda yhteistyöverkostoa alueelle. Tavoitimme n. 700 ihmistä ja saimme luotua toimivat yhteistyöverkostot, joiden kanssa työ jatkuu Demos-hankkeen loputtuakin.

  Yhteystieto:
  Emmi Komlosi, suunnittelijaopettaja
  emmi.komlosi(at)hel.fi, puh. 09 310 80210

  Linkki: hankkeen Erasmus+ Project Results Platform -sivu


 • Digipedagogiikan kehittäminen

  Vapaa sivistystyö
  Suomenkielinen työväenopisto
  Rahoittaja: Opetushallitus  
  Hankeaika: 1.6.2017 — 31.12.2018

  Yhteystieto:
  Emmi Komlosi, suunnittelijaopettaja
  emmi.komlosi(at)hel.fi,  puh. 09 310 80210


 • Digitaidoilla, kielitaidolla ja kansainvälisillä suhteilla kohti 2000-luvun modernia lukiota

  Lukiokoulutus
  Helsingin medialukio
  Rahoittaja: Erasmus+ 
   
  Hankeaika: 1.6.2017 — 31.5.2019

  Tavoitteet:
  Tavoitteena on, että hankkeeseen osallistuvat opettajat saavat uusia taitoja liittyen tieto- ja viestintäteknologiaan, oppivat lisää monikulttuurisuudesta ja saavat kansainvälistä kokemusta ja verkostoja.

  Linkki: hankkeen Erasmus+ Project Platform -sivu


 • Erityisavustukset esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin

  Suomen- ja ruotsinkielinen varhaiskasvatus ja perusopetus
  Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö   
  Hankeaika: 31.5.2017 — 31.12.2018 ja 30.5.2018 — 31.12.2019
  Hankkeen koordinaattori: Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala.

  Tavoitteet:
  Esi- ja perusopetuksen tasa-arvon edistäminen.

  Yhteystieto:
  Ulla-Maija Vähäsarja, perusopetuksen aluepäällikkö
  ulla-maija.vahasarja(at)hel.fi, puh. 09 310 71764


 • Erityisavustus kunnille maahanmuuttajien osaamiskeskustoimintaan 2018

  Annatillinen koulutus
  Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö   
  Hankeaika: 1.1.2019-31.7.2020
  Hankkeen koordinaattori: Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Stadin ammatti- ja aikuisopisto

  Tavoitteet:
  Tiivistää Polku-koulutusten yhteistyötä työnantajien kanssa niin, että opetus tapahtuisi myös kumppanityöpaikoilla. Järjestää työkyvyn ohjaajan palvelut Stadin osaamiskeskukseen.
  Rakentaa 1-2 täysin uutta VR-työpajaa aloille, joilla ei vielä ole vastaavia ohjelmistoja


 • Erityisavustus sivistystoimen kunta-agenttien toimintaan

  Suomen- ja ruotsinkielinen perusopetus
  Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö 
  Hankeaika: 1.1.2019 — 31.12.2019
  Hankkeen koordinaattori: Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala.
  Hankekumppanit: Hankkeessa on mukana Uudenmaan kaikki kunnat. Yhteistyökumppaneina on lisäksi Uudenmaan maakunta, Uusimaa sote2019-hanke ja maakunnan sote-palveluita tuottavat tahot, verkosto valtakunnallisen ja maakuntatason ruotsinkielisten toimijoiden kanssa. Muita yhteistyökumppaneita ovat hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen HYTE-koordinaattorit, järjestökentän sekä seurakunnan edustajat sekä valtakunnallisella tasolla kansallista ohjausta toteuttavien tahojen kanssa.

  Tavoitteet:
  Kunta-agenttien tehtävänä on vahvistaa erityisesti sivistystoimen osallistumista kuntien ja tulevien maakuntien yhdyspintatyön rakenteiden ja toimintamallien luomista sekä vahvistaa alueen kuntien keskinäistä yhteistyötä. Keskiössä ovat lapsiperheiden palvelujen saatavuus ja hyvin toimivat palvelukokonaisuudet.

  Linkit:
  Hankesivut
  Lape-akatemia
  Twitter
  Taustaa

 • From North to South for Better Understanding Europe

  Varhaiskasvatus
  Varhaiskasvatusyksikkö Franzénia
  Rahoittaja: Erasmus+  

  Hankeaika: 1.9.2018 — 31.12.2019
  Hankkeen koordinaattori: Varhaiskasvatusyksikkö Franzénia.
  Hankekumppanit: Babites pirmsskolas izglitibas iestade, Latvia, Kindergarten 29 Sun, Bulgaria sekä 12 Nipiagogio Heraklion, Kreikka.

  Tavoitteet:
  Tavoitteena on tutustua erilaisiin varhaiskasvatuskäytäntöihin ja koulutusjärjestelmiin. Lisäksi tavoitteena on avata mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen, motivaatiota ja työhyvinvointia työhön lasten kanssa.

  Yhteystiedot:
  Tiina Marjoniemi, päiväkodinjohtaja
  tiina.marjoniemi(at)hel.fi, puh. 040 3508362
  Laura-Maria Mäkelä, varhaiskasvatuksen opettaja
  lauramaria.makela(at)hel.fi, puh. 040 5860631

  Linkki: hankkeen Erasmus+ Project Platform -sivu


 • HAKEVA - digiyhteiskunnan perustaidot

  Suomen- ja ruotsinkielinen vapaa sivistystyö
  Rahoittaja: Opetushallitus 
  Hankeaika: 1.1.2019 — 30.6.2021
  Hankkeen koordinaattori: Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Helsingin suomenkielinen työväenopisto.
  Hankekumppanit: Arbis, Hero ry, kirjastot, helsinkiläisiä maahanmuuttajajärjestöjä.

  Tavoitteet:
  Syrjäytymisvaarassa olevien maahanmuuttajataustaisten helsinkiläisten digitaalisen osaamisen edistäminen ja aikuisten laaja-alaisen lukutaidon edistäminen. Osana hanketta kehitetään avoimia ja joustavia oppimisympäristöjä. Hankkeen pääpaino on uusien toimintamuotojen kehittämisessä sekä ohjaavassa toiminnassa.

  Linkit:
  Hankesivut

  Yhteystiedot:
  Anne Rasskasov, apulaisrehtori
  anne.rasskasov(at)hel.fi, puh. 040 631 9790

 • HEKI - Helsingin kielikylpy

  Varhaiskasvatus, perusopetus
  Rahoittaja: Opetushallitus   
  Hankeaika: 1.8.2016 — 31.12.2018
  Hankkeen koordinaattori: Helsingin kaupunki, Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala.

  Tavoitteet:
  Hankkeen painopistealueina ovat kielikylvyn arviointia, toimintakulttuuria ja oppimisympäristöjä kehittävien näkemysten kehittäminen ja innovointi. Tavoitteena on edistää kielikylpyopetuksen tunnettavuutta ja kiinnostavuutta.

  Linkit:
  Hankesivut

  Yhteystieto:
  Satu Koistinen, pedagoginen asiantuntija
  satu.koistinen(at)hel.fi, puh. 09 310 23444 


 • HELLOPS - Helsingin lukioiden opetussuunnitelma 2021

  Lukiokoulutus
  Rahoittaja: Opetushallitus 
  Hankeaika: 1.8.2019 — 31.7.2021
  Hankkeen koordinaattori: Helsingin kaupunki, Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala.

  Tavoitteet:
  Hanke toteuttaa Helsingin lukioiden paikallista opetussuunnitelmatyötä.
  Hanke järjestää tilaisuuksia ja työpajoja, joiden myötä laaja joukko opettajia ja opiskelijoita osallistuu opetussuunnitelmatyöskentelyyn.

  Opiskelijoiden osallisuus opetussuunnitelmatyössä on yksi hankkeen tärkeä painopiste.
  Hanke järjestää myös rehtoreille valmennusta lukioiden toimintakulttuurin ja opetussuunnitelmatyön johtamiseen.
  Hanke tukee opetussuunnitelmatyön sisältöjä ja pedagogiikan kehittämistä.

  Yhteystiedot:
  Elli-Noora Lassy, pedagoginen asiantuntija
  elli.noora.lassy(at)hel,fi, p. 09 310 35085


 • Helsingin kaupungin perusopetuksen tutoropettajaverkosto

  Suomen- ja ruotsinkielinen perusopetus
  Rahoittaja: Opetushallitus 
  Hankeaika: 1.1.2018 — 31.7.2021

  Tavoitteet:

  Hankkeessa vahvistetaan ja vakiinnutetaan Helsingin kaupungin suomen- ja ruotsinkielisen perusopetuksen tutoropettajien monipuolista roolia ja toimintaa omissa kouluyhteisöissään. Tutoropettajat tukevat opetussuunnitelman tavoitteiden toteuttamista, kokonaisvaltaista toimintakulttuurin ja pedagogiikan (mm. yhteisopettajuuden ja oppimisprosessiajattelun) uudistamista sekä niihin liittyvää osaamisen kehittämistä. Hankkeessa edistetään mm. digitaalisten työkalujen, oppimisympäristöjen ja materiaalien pedagogisesti mielekästä hyödyntämistä ja siten myös oppilaiden digitaitojen kehittymistä. Lisäksi kehitetään tutoropettajien monipuolisen osaamisen hyödyntämistä perusopetusalueittain.

  Hankkeessa myös vahvistetaan ja vakiinnutetaan tutoropettajien oman osaamisen kehittämistä pääosin laajaverkostoisen yhteiskehittämisen ja vertaisoppimisen sekä osittain myös organisoidun koulutuksen avulla. Tässä auttavat tutoropettajien olemassaolevan osaamisen tunnistaminen ja näkyväksi tekeminen sekä osaamisen monimuotoinen jakaminen ja yhteiskehittäminen niin alueellisesti, kaupunkilaajuisesti kuin maakunnallisissa ja valtakunnallisissa verkostoissa. Tutoropettajien verkoston yhteyden tiivistämistä teemoitetuin tiimein työskentelevään asiantuntijaopettajien verkostoon jatketaan. Lisäksi tavoitteena on organisoida formaalia koulutusta tutoropettajille heidän vertaiskouluttamistaitojensa kehittämiseksi.

  Linkit:
  Lisätietoa

  Yhteystiedot:
  Lauri Vihma, pedagoginen asiantuntija
  lauri.vihma(at)hel.fi, puh.09 310 26007


 • Helsinki oppii kielillä

  Varhaiskasvatus, perusopetus
  Rahoittaja: Opetushallitus
  Hankeaika: 1.8.2018 — 31.12.2019
  Hankkeen koordinaattori: Helsingin kaupunki, Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala.

  Tavoitteet:
  Helsinki oppii kielillä -hanke jatkaa edellisissä hankkeissa alkanutta kehittämistoimintaa ja tähtää kaksikielisen opetuksen lisäämiseen Helsingissä. Hankkeen ensisijaisena tehtävänä on tukea kaksikielisiä varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen yksiköitä tarjoten täydennyskoulutusta ja ohjausta toiminnan kehittämiseen eri yksiköissä. Toiminta perustuu aikaisemmissa hankkeissa luotujen vahvojen verkostojen varaan. Erityistä tukea ja ohjausta tarjotaan uusille aloittaville kaksikielisen ja kielikylpyopetuksen yksiköille.

  Yhteystiedot:
  Satu Koistinen, pedagoginen asiantuntija
  satu.koistinen(at)hel.fi, puh. 09 310 23444


 • Ilmiöpohjaisen oppimisympäristön mallintaminen

  Suomen- ja ruotsinkielinen perusopetus
  Rahoittaja: Opetushallitus
  Hankeaika: 30.6.2016 — 31.12.2019
  Hankkeen koordinaattori: Helsingin kaupunki, Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala.

  Tavoitteet:
  Ilmiöpohjaisen pedagogiikan opetuskäytänteiden mallintaminen, sekä laaja-alaisen osaamisen oppimisympäristön mallintaminen.


 • Inno - innovatiivisten oppimisympäristöjen ja pedagogisen toimintakulttuurin kehittäminen kokeiluilla

  Suomen- ja ruotsinkielinen perusopetus
  Rahoittaja: Opetushallitus
  Hankeaika: 22.2.2017 — 31.12.2019
  Hankkeen koordinaattori: Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala.
  Hankekumppanit: Helsingin yliopisto, käyttäytymistieteellinen tiedekunta, xEdu -opetusteknologian yrityskiihdyttämö.

  Tavoitteet:
  Innovatiivisten oppimisympäristöjen ja pedagogisen toimintakulttuurin kehittäminen ja kokeileminen. Lisäksi tavoitteena perustaa InnoLab – opetusteknologian kehittämis- ja kokeilulaboratorio. Hankkeen aikana pyritään koulukohtaisiin kokeiluihin, ja syntyneitä työkaluja pyritään tuotteistamaan.


 • Inspired by Health

  Lukiokoulutus
  Alppilan lukio
  Rahoittaja: Erasmus+  

  Hankeaika: 1.9.2017 — 31.8.2019
  Hankkeen koordinaattori: Alppilan lukio
  Hankekumppanit: Colegio El Pilar Valencia (Espanja), Bischöfliches Gymnasium Graz (Itävalta) ja Gymnasieskolan Vipan (Ruotsi).

  Tavoitteet:
  Lisätä tietoisuutta nuorten fyysisestä ja psyykkisestä hyvinvoinnista ja sen vaikutuksista heidän koulumenestykseensä ja sitä kautta loppuelämäänsä.

  Linkki: hankkeen Erasmus+ Project Platform -sivu


 • KAKE - Kansainvälisyys työväenopiston kehittäjänä

  Vapaa sivistystyö
  Suomenkielinen työväenopisto
  Rahoittaja: Erasmus+  

  Hankeaika: 1.8.2017 — 31.12.2018

  Tavoitteet:
  Täydennyskoulutushankkeen teemoina "Osallisuus" ja "Uudet oppimisympäristöt".

  Yhteystiedot:
  Marianne Rytkönen, kv-asioiden koordinaattori
  marianne.rytkonen(at)hel.fi, puh. 09 310 88502
  Sirkku Ikonen, koulutuspäällikkö
  sirkku.ikonen(at)hel.fi, puh. 09 310 88561

  Linkki: hankkeen Erasmus+ Project Platform -sivu


 • Kansainvälisyys kasvaa ja kasvattaa

  Varhaiskasvatus
  Rahoittaja: Opetushallitus 
  Hankeaika: 1.8.2018 — 31.12.2020
  Hankkeen koordinaattori: Helsingin kaupunki, Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala.

  Tavoitteet:
  Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen kansainvälisyyspolun avaaminen ja kehittäminen sopeutetulla ja turvallisella tavalla ja sen niveltäminen alkuopetukseen. Tavoitteena myös perustan rakentaminen oppijan kansainvälisyydelle.

  Yhteystiedot:
  Hanna Björkman
  hanna.bjorkman(at)hel.fi


 • Keha 2018

  Ammatillinen koulutus
  Rahoittaja: Aluehallintovirasto
  Hankeaika: 1.8.2019 — 31.7.2019
  Hankkeen koordinaattori: Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, Nuorten työpajat.
  Hankekumppanit: Digitalents Helsinki.

  Tavoitteet:
  Hankkeessa kehitetään yrityksissä tapahtuvaa valmennusta 1729-vuotiaille syrjäytymisvarassa oleville nuorille. Työvalmentajat etsivät nuorille työkokeilupaikkoja yrityksistä ja valmentavat alkuvalmennuksen kautta nuoren työpaikan työtehtäviin. Työkokeilun aikana työvalmentajat tarjoavat ohjausta nuorelle säännöllisesti työpaikalla ja auttavat yritystä työkokeilijan ohjaamisessa työtehtäviin. Yhteistyötä nuorten työllistymiseksi tehdään innovaatiorahaston ja Helsingin kaupungin rahoittaman DigiTalents Helsingin kanssa.  Hankkeen tavoitteena on vaikuttaa IT-alan kohtaanto-ongelmaan valmentamalla nuoria niissä IT-taidoissa, joista työelämässä on suurin tarve.

  Yhteystiedot:
  Anna-Mari Rouru, vs. työpajaesimies
  anna-mari.rouru(at)edu.hel.fi, puh. 09 310 81417


 • Kestävän kehityksen digitaaliset oppimisympäristöt maailmankansalaisuutta tukemassa

  Perusopetus
  Rahoittaja: Opetushallitus
  Hankeaika: 30.6.2017 — 31.12.2018
  Hankkeen koordinaattori: Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala.

  Tavoitteet:
  Hankkeen tavoitteena on kasvattaa rohkeita maailmankansalaisia, jotka toimivat aktiivisesti kansalaisyhteiskunnassa ja arvostavat kestäviä elämäntapoja ja sukupuolten välistä tasa-arvoa sekä ymmärtävät ihmisoikeuksien merkityksen.


 • Kielirikas Helsinki I ja II

  Varhaiskasvatus, perusopetus
  Rahoittaja: Opetushallitus
  Hankeaika: 1.8.2017 — 31.12.2018 ja 1.8.2018 — 31.7.2019
  Hankkeen koordinaattori: Helsingin kaupunki, Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala.

  Tavoitteet:
  Kielirikas Helsinki -hankkeiden myötä lapsilla on entistä varhaisemmin mahdollisuus oppia kieliä aina varhaiskasvatuksesta lähtien. Kielipolut varhaiskasvatuksesta perusopetukseen suunnitellaan pedagogisesti eheiksi ja valinnan mahdollisuudet monipuolistuvat. Hanke tukee opettajien täydennyskoulutusta ja osaamisen tavoitteiden toteutumista osana kielen oppimista ja monilukutaitoa. Hankkeen koulutusten myötä lisätään opettajien osaamista kielikasvattajina sekä vahvistetaan kielitietoisuuden, yhdessä tekemisen ja varhennetun kielen opettamisen taitoja. Opetusta kehitetään oppijalähtöisemmäksi, toiminnallisemmaksi ja motivoimaksi. Kieltenoppijat motivoituvat rohkeisiin kielivalintoihin sekä oivaltavat kielet kaiken oppimisen ja tulevaisuuden työelämän työkaluina.

  Yhteystiedot:
  Satu Koistinen, pedagoginen asiantuntija
  satu.koistinen(at)hel.fi, puh. 09 310 23444


 • Kieliä, kyllä kiitos! — Språk, ja tack!

  Suomen- ja ruotsinkielinen varhaiskasvatus
  Rahoittaja: Opetushallitus 
  Hankeaika: 1.5.2019 — 31.12.2020
  Hankkeen koordinaattori: Helsingin kaupunki, Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala.

  Tavoitteet:
  Hankkeen tavoitteena on luoda toisiltaan oppiva eri-ikäisiä opettavien opettajien verkosto.
  Verkoston tavoitteena on kehittää kielenopetusta ja kieliopinnoista tiedottamista alueellisesti ja eri kohderyhmät huomioiden. Lisäksi tavoitteena on lisätä yhteistyötä sekä esiopetuksen ja alkuopetuksen välillä sekä eri koulutuksen ammattilaisten kesken.
  Hanke tuo kielenopiskelun mahdollisuudet ja tärkeyden entistä paremmin esille. Kehittämistyössä huomioidaan myös Suomen kielivarannon monipuolistamistavoite. Tähän pyritään mm. tiedottamalla huoltajia erilaisista kielenopiskeluvaihtoehdoista sekä kielen oppimiseen vaikuttavista tekijöistä.

  Yhteystieto:
  Satu Koistinen, pedagoginen asiantuntija
  satu.koistinen(at)hel.fi, puh. 09 310 23444


 • Kiertoon.eu

  Ammatillinen koulutus
  Stadin ammatti- ja aikuisopisto
  Rahoittaja: Sitra
  Hankeaika: 1.11.2017 — 30.6.2019
  Hankkeen koordinaattori: Stadin ammatti- ja aikuisopisto.
  Hankekumppanit: Saimaan ammattiopisto Sampo, Vantaan ammattiopisto Varia, TAT.

  Tavoitteet:
  Tekstiili- ja muotialan uuteen tutkintoon sisältyy valinnainen tutkinnon osa "tekstiili- ja muotialan kiertotaloustuotteen valmistaminen", joka vastaa ajankohtaiseen haasteeseen löytää uusia toimintatapoja vaatteen tai kankaan valmistamiseen ja hyödyntämiseen. Tähän tutkinnon osaan toteutettiin tämä verkko-oppimisympäristö tekstiili- ja muotialan koulutuksen järjestäjien, yleisen sivistystoimen sekä alan toimijoiden käyttöön.

  Linkit:
  Kotisivut

  Yhteystiedot:
  Elina Tirinen, koulutuspäällikkö
  elina.tirinen(at)hel.fi, puh. 09 310 89266
  Outi Kankaanpää, tekstiili- ja muotialan lehtori
  outi.kankaanpaa(at)edu.hel.fi, puh. 09 310 89270


 • Kokemusasiantuntijakoulutus oppilaitoksessa


  Rahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto
  Hankeaika: 1.1.2018 — 12.6.2018
  Hankkeen koordinaattori: Ok-hanke, Tukikohta ry.

  Tavoitteet: Tavoitteena kouluttaa opioidikorvaushoidossa olevia kokemusasiantuntijoiksi oppilaitoksessa. Kouluttajina koulutettu kokemusasiantuntija ja opettaja.

  Linkit:
  Kotisivut

  Yhteystieto:
  Marianne Hellsten, opettaja
  marianne.hellsten(at)edu.hel.fi, puh. 040 8476857


 • Korkeakouluyhteistyömallin luominen Helsinkiin

  Suomen- ja ruotsinkielinen lukiokoulutus
  Rahoittaja: Opetushallitus 
  Hankeaika: 15.11.2018 — 31.12.2020
  Hankkeen koordinaattori: Helsingin kaupunki; Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Kehittämispalvelut.
  Hankekumppanit: Helsingin kaupungin lukiot.

  Tavoitteet:
  Hankkeen tavoitteena on parantaa lukiolaisten tietoisuutta erilaisista jatko-opiskelumahdollisuuksista korkeakouluissa ja nopeuttaa lukiolaisten siirtymistä jatko-opintoihin. Lisäksi hankkeen avulla pyritään antamaan opiskelijoille paremmat mahdollisuudet suorittaa korkeakouluopintoja jo lukioaikana.

  Linkit: 
  Kotisivut

  Yhteystiedot:
  Helena Antikainen, projektikoordinaattori
  helena.antikainen(at)hel.fi, puh. 09 310 22294

 • Koordinering av IT-hjälp

  Ruotsinkielinen vapaa sivistystyö
  Arbis
  Rahoittaja: Thure Galléns Stiftelse
  Hankeaika 1.4.2018 — 31.5.2019
  Hankkeen koordinaattori: Arbis, rehtori.

  Tavoitteet:
  ICT-apu ikäihmisille eri puolella kaupunkia.
  För äldre personer som
  Har ett litet IT problem med en viktig sak och behöver hjälp. Vill veta mera om något gammalt eller nytt inom IT.
  Har svårt att röra sig längre vägar. Känner sig osäker på att gå en hel kurs.

  Yhteystiedot:
  Moa Thors, chef för den fria bildningen och gymnasieutbildningen
  moa.thors(at)hel.fi, puh. 040 3345110


 • Kotona Helsingissä I ja II

  Suomen- ja ruotsinkielinen varhaiskasvatus, perusopetus, lukiokoulutus, ammatillinen koulutus ja vapaa sivistystyö
  Rahoittajat:
  Kotona Helsingissä I — Opetus- ja kulttuuriministeriö
  Kotona Helsingissä II — Opetushallitus 
  Hankeaika:
  Kotona Helsingissä I/OKM 14.8.2017 — 31.1.2020
  Kotona Helsingissä II/OPH 1.8.2018 — 31.12.2020
  Hankkeen koordinaattori: Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala.
  Hankekumppanit: Mahdollisesti Suomen punainen risti (SPR).

  Tavoitteet:
  Maahanmuuttajien kasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelman (Make) osatoteutus kaikilla koulutusasteilla. Toimenpiteinä muun muassa S2-opetuksen kehittäminen, oman äidinkielen opettajien ja luokanopettajien samanaikaisopetuksen pilotointi, monikielinen ohjaaja -mallin kehittäminen sekä henkilöstön osaamisen kehittäminen kielitietoisuudessa, rasismin ja syrjinnän ehkäisyssä, osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa, kulttuurisessa monimuotoisuudessa sekä trauman tunnistamisessa.

  Yhteystiedot:
  Elina Tuusa, projektipäällikkö
  elina.tuusa(at)hel.fi,  puh. 09 310 21615


 • Kvalitets- och utvecklingsunderstöd för fritt bildningsarbete: Från ett mångkulturellt till ett interkulturellt Arbis

  Ruotsinkielinen vapaa sivistystyö
  Arbis
  Rahoittaja: Opetushallitus
  Hankeaika: Kesä 2017 — 31.5.2019
  Hankkeen koordinaattori: Arbis, rehtori.

  Tavoitteet:
  Att engagera invandrare att bli aktiva aktörer i institutets verksamhet och därmed främja ett aktivt medborgarskap. Invandrarna är inte enbart objekt för undervisningen utan aktörer som är delaktiga i institutets verksamhet. Detta främjar deras vidare integration i samhället och finländarnas förståelse för andra kulturer.

  Yhteyshenkilöt:
  Moa Thors, chef för den fria bildningen och gymnasieutbildningen
  moa.thors(at)hel.fi, puh. 040 3345110


 • Kulturpass i Helsingfors

  Mål:
  Arbis ger eleverna på programmet Svenska för Invandrare möjligheten att bekanta sig med kulturutbudet i Helsingfors genom att besöka bibliotek, muséer, kulturhus och parker samt med en del av det privata utbudet av kultur. Målet är att de studerande skall uppleva en levande finlandssvensk kultur i Helsingforsregionen. De planerade kulturbesöken ökar sammanhållningen och möjliggör en undervisning i många olika kulturformer.


  Arbis integrationsstuderande bjuder dessutom på smakbitar ur sin egen matkultur och vidgar vyerna för oss infödda finländare i Mat- och kulturfestivalen som är en öppen tillställning på Arbis 18.3.2021.


  Kontaktuppgifter:
  Pia Nybom, projektansvarig
  pia.nybom(at)hel.fi, tfn 040 5097352


 • KYKY II (aiempi nimi Kyvyt käyttöön)

  Ammatillinen koulutus
  Stadin ammatti- ja aikuisopisto

    
  Rahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto
  Hankeaika: 1.9.2015 — 31.8.2019
  Hankkeen koordinaattori: Helsingin kaupunki, Stadin ammatti- ja aikuisopisto.
  Hankekumppanit:  Kolmas sektori sekä kotouttamisesta vastaavat ministeriöt ja Helsingin palvelut.

  Tavoitteet:
  Tavoitetut henkilöt tuntevat paremmin heille soveltuvat koulutus- ja uravaihtoehdot. Tavoitettujen henkilöiden koulutuspolut pääsevät alkamaan eivätkä katkea. Kohderyhmä pystyy saamaan tiedon tarjolla olevista palveluista ja suomalaisesta yhteiskunnasta lukutaidosta huolimatta. Se näkyy toimivasta äidinkielellä toimivasta sovelluksesta ja sen kävijämäärästä. Tavoitetut henkilöt pääsevät tasa-arvoisempaan asemaan omassa yhteisössä ja laajemmin suomalaisessa yhteiskunnassa uuden tiedon, taitojen ja valmiuksien ansiosta. Se näkyy osallistujien alku- ja loppukyselyistä tietoosuudesta sekä ohjaajien kausiarvioista.

  Linkit:
  Hankesivut
  Facebook
  Opas vertaisryhmätoimintaa aloittaville organisaatioille

 • Lapsen paras  Yhdessä enemmän (LAPE-hanke)

  Varhaiskasvatus, perusopetus, lukio- ja ammatillinen koulutus ja vapaa sivistystyö
  Rahoittajat:
  Opetus- ja kulttuuriministeriö
  Terveyden ja hyvinvoinnin laitos   
  Hankeaika: 2017 — 2018
  Hankkeen koordinaattori: PKS-tasoinen hanke, hankepäällikkö Soccasta ja osakokonaisuuden koordinaattori Espoosta. Helsingissä koordinaattori on soten puolelta.
  Hankekumppanit: Socca - Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Opetus- ja kulttuuriministeriö.

  Tavoitteet: Pääkaupunkiseudun kunnat ja HUS sekä joukko alueen järjestöjä ja korkeakouluja lähtee kehittämään lasten ja perheiden palveluja osana hallituksen Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma LAPEa. Kehittämisen sisältöalueita ovat perhekeskukset, varhaiskasvatus, koulut ja oppilaitokset ja erityispalvelut kuten lastensuojelu.

  Linkit:
  Hankesivut


 • Liikettä opiskelupäivään

  Suomen- ja ruotsinkielinen lukiokoulutus sekä ammatillinen koulutus
  Rahoittaja: Etelä-Suomen aluehallintovirasto 
  Hankeaika: 1.8.2018 — 30.6.2021
  Hankkeen koordinaattori: Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala.
  Hankekumppanit: Hanke toteutetaan kasvatuksen ja koulutuksen toimialan ja kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan yhteistyönä.

  Tavoitteet:
  Tavoitteena lisätä toisen asteen opiskelijoiden fyysistä aktiivisuutta sekä edistää opiskelukykyä. Lisäksi pyritään kehittämään aktiivisuutta tukevaa toimintakulttuuria oppilaitoksissa.

  Linkit:
  Hankesivut

  Yhteystiedot:
  Hanna Kietäväinen-Siren, projektipäällikkö
  hanna.kietavainen-siren(at)hel.fi, puh. 09 310 23 733

 • Liikkuvan arjen rakenteita varhaiskasvatuksessa

  Varhaiskasvatus
  Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö
  Hankeaika: 20.8 — 31.12.2018
  Hankkeen koordinaattori: Helsingin kaupunki, Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala.
  Hankekumppanit : Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, varhaiskasvatus.

  Tavoitteet:
  Liikuntapalvelut (aiemmin liikuntavirasto) on yhteistyössä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kanssa (aiemmin Opetusvirasto) kehittänyt mm. peruskoulun ala-asteikäisille matalan kynnyksen liikkuvaa arkea edistävän EasySport-liikuntapalvelumallin. Tässä hankkeessa tavoitteena on vastaavasti rakentaa yhteistyössä Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kanssa varhaiskasvatusikäisiä koskevia, Ilo kasvaa liikkuen –toimintaa tukevia matalan kynnyksen liikuntaa edistäviä taaperoista esiopetukseen ja koululaisten iltapäivätoimintaan ulottuvia toimintamalleja ja hyviä käytäntöjä.


 • Liikkuvan arjen rakenteita varhaiskasvatukseen

  Suomen- ja ruotsinkielinen varhaiskasvatus
  Rahoittaja: Aluehallintovirasto 
  Hankeaika: 1.1.2019 — 30.7.2021
  Hankkeen koordinaattori: Helsingin kaupunki, Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala ja Kulttuuri ja vapaa-ajan toimiala.

  Tavoitteet:
  Tavoitteena on kehittää ja tarkastella liikuntapalveluiden mahdollisuuksia tuottaa tarkoituksenmukaisia palveluita helsinkiläisille lapsille ja lapsiperheille osana varhaiskasvatusta mutta myös vapaa-ajalla. Hankkeessa tuotetaan uusia liikettä lisääviä toimintamalleja varhaiskasvatukseen liikunnanohjaajien ja varhaiskasvattajien osaamista hyödyntäen.

  Päiväkodeissa päivitetään liikkumisen suunnitelmat, ja päiväkoteihin mietitään kaupunkitasoisen auditoinnin toteutus. Kokonaisuuden tavoitteena on, että varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositusten toteutumiselle saadaan aikaiseksi mahdollisimman hyvät rakenteet ja puitteet, ja että kaikki Helsingin varhaiskasvatusyksiköt ovat valtakunnallisen Liikkuva varhaiskasvatus  –ohjelman piirissä vuoden 2021 loppuun mennessä.

  Yhteystiedot:
  Hanna Kietäväinen-Siren, projektipäällikkö
  hanna.kietavainen-siren(at)hel.fi, puh. 09 310 23 733 5
  Laura Pirhonen, liikunnan suunnittelija
  laura.e.pirhonen(at)hel.fi, puh. 09 310 87941


 • Liikkuva koulu

  Suomen- ja ruotsinkielinen perusopetus
  Rahoittaja: Aluehallintovirasto
  Hankeaika: 1.8.2018 — 30.9.2019
  Hankkeen koordinaattori: Helsingin kaupunki, Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala ja Kulttuuri ja vapaa-ajan toimiala.

  Tavoitteet:
  Aktiivisempia ja viihtyisämpiä koulupäiviä. Jokainen koulu toteuttaa liikkuvampaa koulupäivää omalla tavallaan. Keskeistä Liikkuvassa koulussa on oppilaiden osallisuus, oppiminen, lisää liikettä – vähemmän istumista.

  Linkit:
  Kotisivut

  Yhteystiedot:
  Sara Törmänen, pedagoginen asiantuntija
  sara.tormanen(at)hel.fi, puh. 09 310 86210
  Laura Pirhonen, liikunnan suunnittelija
  laura.e.pirhonen(at)hel.fi, puh. 09 310 87941


 • Lukion vertaistutorien koulutus

  Suomen- ja ruotsinkielinen lukiokoulutus
  Rahoittaja: Opetushallitus
  Hankeaika: 1.6.2017 — 30.6.2019
  Hankkeen koordinaattori: Helsingin kaupunki, Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala.
  Hankekumppanit: Espoon suomenkielinen ja ruotsinkielinen opetustoimi, Vantaan sivistystoimen toimiala.

  Tavoitteet:
  Hankkeen tavoitteena on kouluttaa Espoon, Helsingin ja Vantaan lukiokoulutukseen vertaistutoreita tukemaan lukioiden digitalisaatiota ja menetelmällistä kehittämistä opetussuunnitelman toteuttamisessa. Vertaistutorit toimivat lähitukena ja sparraajina omissa oppilaitoksissaan ja muodostavat yhdessä toimintaansa kehittävän kunta- ja pääkaupunkitasoisen tutorverkoston.

  Yhteystiedot:
  Moa Thors, chef för den fria utbildningen och gymnasieutbildningen
  moa.thors(at)arbis.hel.fi, puh. 040 3345110
  Kristian Roos, specialplanerare
  kristian.roos(at)hel.fi, puh. 050 5747887
  Liisa Lind, johtava konsultti (hankekoordinaattori)
  liisa.lind(at)hel.fi, puh. 050 3561522


 • Maahanmuuttajat korkeakoulutukseen ja työelämään

  Ammatillinen koulutus
  Stadin ammatti- ja aikuisopisto


  Rahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto
  Hankeaika: 1.4.2017 — 31.3.2019
  Hankkeen koordinaattori: Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsinki.
  Hankekumppanit: Stadin ammatti- ja aikuisopisto, Suomen Diakoniaopisto.

  Tavoitteet:
  Sujuvoittaa maahanmuuttajataustaisten hakeutumista ja pääsyä sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakouluopintoihin.

  Linkit: 
  Kotisivut


 • Maahanmuuttajien kuntoutuksen kehittämishanke (MAHKU)

  Ammatillinen koulutus
  Rahoittaja: Kansaneläkelaitos 
  Hankeaika: 1.3.2018 — 31.12.2020
  Hankkeen koordinaattori: Kansaneläkelaitos.
  Hankekumppanit: Stadin ammatti- ja aikuisopisto, Verve (Helsinki; Stadin AO:n kumppanina). Lisäksi mukana ovat Live Palvelut (Helsinki), Kiipula Avire (Espoo&Vantaa sekä Tampere, Hämeenlinna ja Lahti) sekä Verve (Turku). Maahanmuuttajien ammatillisen kuntoutuspalvelun arviointitutkimuksen toteuttaa Kuntoutussäätiö.

  Tavoitteet:
  Mahku-hankkeessa kehitetään ja kokeillaan työllistymistä edistävää ammatillista kuntoutusta (TEAK) ja suomen kielen opetusta yhdistävää uutta kuntoutuspalvelua.

  Linkit:
  Hankesivut

  Yhteystiedot:
  Sari Kettunen
  sari.j.kettunen(at)hel.fi, puh. 040 6305342
  Anneli Koivusaari
  anneli.koivusaari(at)edu.hel.fi, puh. 040 6791505
  Ulla Myllymäki
  ulla.myllymaki(at)edu.hel.fi, puh. 040 8478212


 • Mat- och kulturmässa

  Ruotsinkielinen vapaa sivistystyö
  Arbis
  Rahoittaja: Otto A. Malmin lahjoitusrahasto
  Hankeaika: 29.6.2017 — 20.3.2019
  Hankkeen koordinaattori: Arbis, apulaisrehtori.

  Tavoitteet:
  Att främja en tvåvägsintegration genom att erbjuda invandrarelever på Arbis en möjlighet att presentera och sprida kunskap om sin matkultur och sina kulturtraditioner.

  Yhteystiedot:
  Pia Nybom, biträdande rektor/Arbis
  pia.nybom(at)arbis.hel.fi, puh. 040 5097352


 • Mentoring young disadvantaged people for inclusion (MYDI)

  Ammatillinen koulutus
  Stadin ammatti- ja aikuisopisto 
  Rahoittaja: Erasmus+

  Hankeaika: 1.9.2017 — 31.8.2019
  Hankkeen koordinaattori: SeS - Senior Experten Services (Saksa).
  Hankekumppanit: Hankkeen osallistujista kuusi on nuorten työllisyyttä tukevia vapaaehtoisjärjestöjä: SES, ISES, ECTI, OTECI, EXCHANGE, ASEP ja CESES. Näiden lisäksi hankkeessa on mukana Comenius University of Bratislava, joka vastaa tulosten analysoinnista ja kokoamisesta, Bonnin kauppakamari sekä Stadin ammatti- ja aikuisopisto, joka mahdollistaa kehitettyjen menetelmien testauksen.

  Tavoitteet:
  Hankkeella edistetään yhdenvertaisuutta ja osallisuutta nuorten heikommassa asemassa olevien keskuudessa. Hankkeen tavoitteena on mentoroinnin keinoin tukea turvapaikan hakijoiden ja muiden putoamisriskissä olevien nuorten sitouttamista koulutukseen ja työelämään. Tällä pyritään edistämään integraatiota, työpaikan saamista ja sopeutumista yhteiskuntaan.

  Linkki: hankkeen Erasmus+ Project Platform -sivu


 • Minidigi — teknologia oppimisympäristöjen rikastajana

  Suomen- ja ruotsinkielinen varhaiskasvatus
  Rahoittaja: Opetushallitus 
  Hankeaika: 1.5.2019 — 31.7.2021
  Hankkeen koordinaattori: Helsingin kaupunki, Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala.

  Tavoitteet: Hankkeessa kehitetään viisivuotiaiden varhaiskasvatuksen pedagogisia toimintamalleja ja oppimisympäristöjä. Taide-, luonto- ja liikuntapedagogiikan toimintamuotoja ja oppimisympäristöjä laajennetaan teknologiaa hyödyntämällä ja digitaalisia välineitä käyttämällä. Oppimisympäristöjen suunnittelussa huomioidaan viisivuotiaiden kehitystä tukeva toiminta niin nuorempien lasten kuin esiopetusikäistenkin ryhmissä. Henkilöstön teknologiaosaamista ja digitaalisten välineiden käyttöä lisätään. Uudet innovaatiot ja kokeilut dokumentoidaan virtuaaliseen oppimisympäristöön, josta ne on laajennettavissa koko kaupungin tasolle ja valtakunnallisesti. Tuotettua materiaalia voidaan käyttää opettajankoulutuksessa.

  Yhteystieto:
  Nina Auvinen, projektisuunnittelija
  nina.auvinen(at)hel.if, puh. 040 610 6680

 • Nuori Osallisena Verkostomaisessa Ammatillisessa Kuntoutuksessa (NOVAK)

  Ammatillinen koulutus
  Stadin ammatti- ja aikuisopisto
  Rahoittaja: Kansaneläkelaitos
  Hankeaika: 1.3.2018 — 31.12.2019
  Hankkeen koordinaattori: Stadin Brygga, Stadin ammatti- ja aikuisopisto.
  Hankekumppanit: Kansaneläkelaitos, Metropolia Ammattikorkeakoulu, Kuntoutussäätiö.

  Tavoitteet:
  Hankkeen tavoiteena on edistää hankkeeseen osallistuvien NEET-nuorten (16-29-v) kiinnittymistä koulutus- ja työelämään. Tavoitteena on myös luoda uudenlainen verkostotyön malli, jota voidaan käyttää myös muissa palveluissa.

  Linkit:
  Instagram

  Yhteystiedot:
  Kirsi Naskali, opettaja
  kirsi.naskali(at)edu.hel.fi, puh. 09 310 86622


 • Oppimisyhteisö Brygga

  Ammatillinen koulutus
  Rahoittaja: Aluehallintovirasto 
  Hankeaika: 1.10.2019 — 1.10.2020
  Hankkeen koordinaattori: Stadin ammatti- ja aikuisopisto, Nuorten työpajat.

  Tavoitteet:
  Erityisavustukset nuorten työpajatoimintaan. Avustuksen tarkoituksena on vähentää koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten määrää ja edistää nuorten osallisuutta, toimijuutta, elämänhallinnantaitoja ja yhteisöllisyyttä. Avustuksella tuetaan nuorten sosiaalista vahvistamista työpajatoiminnassa, vakinaista työpajatoimintaa tai pajatoiminnan sisällöllistä kehittämistä.

  Yhteystiedot:
  Anna-Mari Rouru, vs. työpajaesimies
  anna-mari.rouru(at)edu.hel.fi, puh. 09 310 81417


 • Opikko — oppien kuntoutuksesta koulutukseen

     


Ammatillinen koulutus

Rahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto 

Hankeaika: 21.6.2018 — 31.12.2020

Hankkeen koordinaattori: Valo-Valmennusyhdistus ry.

Hankekumppanit: Stadin ammatti- ja aikuisopisto, Silta-Valmennusyhdistys ry, Hengitysliitto ry/ Ammattiopisto Luovi, Invalidisäätiö/ Ammattiopisto Live.

Tavoitteet:

Hankkeessa on tarkoituksena kehittää koulutuksen ulkopuolelle jääville nuorille ja aikuisille kokonaisvaltaisen tuen malli. Ideana on, että nuoret ja aikuiset voivat tuetusti suorittaa ammatillisen tutkinnon osan/osia epämuodollisissa oppimisympäristöissä. Kohderyhmänä peruskoulun jälkeen vaille toisen asteen koulutuspaikkaa jääneet, ammatilliset opinnot keskeyttäneet sekä keskeyttämisvaarassa olevat nuoret ja aikuiset.

Linkit:

Instagram

Facebook

Yhteystiedot:
Suvi Stejskal, opettaja/Avoimet opinnot
suvi.stejskal(at)edu.hel.fi, puh. 040 7189253, 09 310 80189

 • Opistossa tapahtuu

  Suomenkielinen vapaa sivistystyö
  Rahoittaja: Opetushallitus 
  Hankeaika: 1.8.2019 31.12.2020
  Hankkeen koordinaattori: Helsingin Työväenopisto

  Tavoitteet:
  Ensisijaisena tavoitteena on löytää malleja, joilla kansalaisopiston kurssitoiminta ja yksittäisissä oppiaineissa tehtävä työ saadaan tuottamaan kaikille kaupunkilaisille avoimia ja yhteisöllisyyttä lisääviä tapahtumia, joita kansalaisopiston opiskelijat yhteisesti tuottavat ja toteuttavat. Lisäksi hankkeen tavoitteena on muun muassa tavoitteena on tukea kaupungin ja työväenopiston keskeisiä strategisia linjauksia digitalisaation edistämisestä ja ilmiöoppimisesta.

  Yhteystieto:
  Ville Ylikahri, vapaan sivistystyön päällikkö
  ville.ylikahri(at)hel.fi, puh. 050 5523674


 • Own your learning 2.0

  Perusopetus
  Latokartanon peruskoulu
  Rahoittaja: Erasmus+

  Hankeaika: 1.9.2017 — 31.8.2019
  Hankkeen koordinaattori: Latokartanon peruskoulu
  Hankekumppanit: Escola Básica e Secundária de Moimenta da Beira (Portugali), Killorglin Community College (Irlanti) ja SintLucas (Alankomaat).

  Tavoitteet:
  Hankkeen tarkoitus on vahvistaa oppilaiden oppimisen omistajuutta. Suomen uudessa opetussuunnitelmassa näkyy hyvin vahvana painotuksena oppilaiden osallisuus, jota on tarkoitus toteuttaa myös projektissa, kaikissa osallistujamaissa. Oppilaat ovat mukana projektin suunnittelussa ja toteutustapojen miettimisessä sekä osallistuvat lopputulosten arviointiin. Ottamalla vastuuta omasta oppimisprosessistaan, he tulevat tietoisemmaksi omasta oppimisestaan ja kehittävät tulevaisuudessa tarvittavia elämäntaitoja aidoissa oppimisympäristöissä.

  Yhteystiedot:
  Teemu Lappalainen, rehtori
  teemu.lappalainen(at)hel.fi, puh. 09 310 28667

  Linkki: hankkeen Erasmus+ Project Platform -sivu


 • Parasta DigiTukea

  Ammatillinen koulutus
  Stadin ammatti- ja aikuisopisto
  Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö
  Hankeaika: 1.1.2018 — 31.12.2019
  Hankkeen koordinaattori: Oulun seudun koulutuskuntayhtymä OSEKK.
  Hankekumppanit: Helsingin kaupunki, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, Seinäjoen koulutuskuntayhtymä SEDU, Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä EKAMI, Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä JEDU, Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä YSAO, Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä EDUPOLI, Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä KEUDA, Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä SAMPO, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä GRADIA, Yrkesakademin i Österbotten YA, Koulutuskeskus Salpaus.

  Tavoitteet:
  Hankkeen tavoitteena on varmistaa tulevaisuudessa ammatillisen koulutuksen reformin mukaisille prosesseille toimiva tietojärjestelmätuki. Perimmäisenä tavoitteena on, että yhteisten toimintamallien ja toimivan järjestelmätuen avulla opiskelijan, työpaikan ja oppilaitoksen yhteistoiminta arjessa helpottuu ja tietojen ajantasaisuus paranee.

  Yhteystiedot:
  Katriina Karkimo, projektikoordinaattori
  katriina.karkimo(at)hel.fi, puh. 040 7693698


 • Parasta Palvelua (Etelä-Suomi)

  Ammatillinen koulutus
  Stadin ammatti- ja aikuisopisto
  Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö
  Hankeaika: 1.11.2017 — 31.12.2019
  Hankkeen koordinaattori: Helsingin kaupunki, Stadin ammatti- ja aikuisopisto
  Hankekumppanit: Etelä: Helsinki (koordinaattori), Omnia, Varia, Edupoli, Keuda, Sampo, Ekami ja KSAO. Valtakunnallista verkostoa koordinoi Keuda, yhteensä koulutuksen järjestäjiä on mukana 27. Tärkeimmät yhteistyökumppanit: OKM, OPH, EK, SY, Kauppakamarit, yritykset (erityisesti palvelumuotoilun yrityskumppanit).

  Tavoitteet:
  Koko valtakunnallisella verkostolla on yhteinen tavoite on luoda asiakkaille (yritykset, opiskelijat) yhteinen koulutus- ja oppisopimuspalveluprosessi kaikille (ei vain 27 osatoteuttajaa) koulutuksen järjestäjille.


 • PKS-lukiot digiaikaan 2019

  Suomen- ja ruotsinkielinen lukiokoulutus
  Rahoittaja: Opetushallitus 
  Hankeaika: 15.1.2019 — 31.12.2020
  Hankkeen koordinaattori: Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala.
  Hankekumppanit: Espoon kaupunki, Vantaan kaupunki, Kauniaisten kaupunki, Omnia, Espoon aikuislukio ja Nuori Yrittäjyys ry.

  Tavoitteet:
  Vähentää oppimateriaalikustannuksia kehittämällä opettajien ja opiskelijoiden yhteistyönä avointa digitaalista oppimateriaalia lukion kursseihin. Lisäksi pyritään pilotoimaan kirjojen lainaus- ja kierrätystoimintaa. Tavoitteena on myös kehittää digitaalinen NY Minicamp -innovointileiri.

  Yhteystiedot:
  Anna Rossi, projektipäällikkö
  anna.rossi(at)hel.fi, puh. 040 648 3790


 • PoPUpCollege-ketterästi kokeillen

  Ammatillinen koulutus
  Stadin ammatti- ja aikuisopisto
  Rahoittaja: Opetushallitus
  Hankeaika: 1.1.2018 — 31.12.2019
  Hankkeen koordinaattori: Business College Helsinki.
  Hankekumppanit: Helsingin kaupunki, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, Salon seudun koulutuskuntayhtymä.

  Tavoitteet:
  PopUpCollege -hankkeessa jatketaan kahden pääkaupunkiseudun koulutuksen järjestäjän yhteistyötä kauppakeskuksissa tai muissa yhteisöllisissä tiloissa toimivissa oppimisympäristöissä. Monialaiset opiskelijat ja eri tutkintojen suorittajat oppivat yhteisöllisen tiimioppimisen keinoin projektien toteutusta ja yrittämistä, kehittäen ratkaisuvaihtoehtoja yritysten ja muiden tahojen toiminnan kehitystarpeisiin. Opiskelijat organisoivat avoimia oppimisen työpajoja, joihin kuka tahansa uusista ratkaisuista kiinnostunut voi osallistua.

  Linkit:
  Hankesivut

  Yhteystiedot:
  Dan Koskinen, koulutuspäällikkö
  dan.koskinen(at)edu.hel.fi, puh. 050 3863755
  Sari Karjalainen, erityisasiantuntija
  sari.karjalainen(at)edu.hel.fi, puh. 050 3638977


 • Porukalla pääosaan

  Helsingin aikuislukio


  Rahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto
  Hankeaika: 1.3.2017 — 31.8.2019
  Hankkeen koordinaattori: Suomen Humanistinen Ammattikorkeakoulu.
  Hankekumppanit: Ryhmäteatteri, Uuden tanssin keskus Zodiak, Helsingin aikuislukio (aikuisten perusopetus).

  Tavoitteet:
  Hankkeen tavoitteena on maahanmuuttajanuorten tukeminen peruskoulun loppuunsaattamisessa, koulupudokkuuden ehkäisy sekä maahanmuuttajien osallisuuden ja yhteiskunnallisen integraation lisääminen kulttuurin ja taiteen keinoin.

  Linkit:
  Kotisivut

  Yhteystiedot:
  Katri Kotilainen, apulaisrehtori
  katri.kotilainen(at)edu.hel.fi, puh. 040 6830581


 • Positiivinen diskriminaatio

  Suomen- ja ruotsinkielinen varhaiskasvatus
  Rahoittaja: Opetushallitus 
  Hankeaika: 1.8.2019 — 30.6.2021
  Hankkeen koordinaattori: Helsingin kaupunki, Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala.

  Tavoitteet: 
  Päiväkoteihin palkattavilla varhaiskasvatuksen opettajilla ja lastenhoitajilla annetaan enemmän aikaa lapsille. Lastenhoitajien palkkaaminen mahdollistaa pedagogisesti perusteltuja ja suunniteltuja pienryhmiä. Opettajien ja lastenhoitajien lisäämisellä tuetaan lasten vertaistaitoja ja kielitaitoja lasta osallistavassa ja kuuntelevavassa pienryhmätoiminnassa.

  Lisäksi päiväkoteihin palkataan sosionomeja sekä monikielisiä ohjaajia suurimpiin kieliryhmiin tukemaan vanhempia ja lasta varhaiskasvatuksessa sekä yhteistyössä lapsiperheiden palvelujen kanssa. Työntekijät osallistuvat perhekeskuksen neuvolatiimin toimintaan erilaisia toimintatapoja mallintaen ja kokeillen ja ovat mukana luomassa alueellisia käytäntöjä lapsiperheiden sosiaaliohjauksen kanssa.

  Yhteystieto:
  Pasi Brandt, pedagoginen asiantuntija
  pasi.brandt(at)hel.fi, puh. 050 3458196


 • Puistolanraitti tulevaisuuteen ja maailmalle

  Perusopetus
  Puistolanraitin ala-aste
  Rahoittaja: Erasmus+
   
  Hankeaika: 1.9.2017 —31.8.2018

  Tavoitteet:
  Tavoitteenamme on järkevöittää lasten TVT-laitteiden käyttöä vähentämällä viihdekäyttöä ja tarjoamalla aitoja, uusia taitoja hyödyntää välineitä ja ohjelmia pedagogisemmassa viitekehyksessä. Lisäksi tavoittelemme lasten mediakriittisyyden heräämistä.

  Yhteystieto:
  Päivi Hakala, rehtori
  paivi.hakala(at)hel.fi, puh. 09 310 82850

  Linkki: hankkeen Erasmus+ Project Platform -sivu


 • Puhu johdolle 0.3 ja osaamisperusteisuuden, asiakkuuksien ja kumppanuuksien johtaminen

  Ammatillinen koulutus
  Rahoittaja: Opetushallitus 
  Hankeaika 1.1.2019 — 30.6.2021
  Hankkeen koordinaattori: Helsingin kaupunki, Stadin ammatti- ja aikuisopisto.
  Hankekumppanit: Amiedu, Business College Helsinki, Mercuria Kauppiaitten kauppaoppilaitos, Vantaan ammattiopisto Varia.
  Verkostohankkeet: Puhu johdolle 0.3 (Helsingin kaupunki),  Johtamisella pedagogista hyvinvointia (Suomen Diakoniaopisto - SDO Oy), Parasta johtamista - Bästa ledarskap Länsi (Tampereen kaupunki), Parasta johtamista itäinen verkosto (EdupoliPointCollege Oy), Parasta Johtamista - Bästa ledarskap Pohjoinen (Oulun seudun koulutuskuntayhtymä (OSEKK)), Parasta johtamista-Bästa ledarskap Etelä (Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä  Keuda).

  Tavoitteet:
  Pedagogisen johtamisen kehittäminen, verkosto- ja tulevaisuusjohtamisen kehittäminen, mentorointi, verkoston koordinointi valtakunnallisesti.

  Linkit:
  LinkedIn-ryhmä: Ammatillinen johtoboosteri
  Verkkosivu

  Yhteystiedot:
  Kirsi Vuojärvi, projektipäällikkö
  kirsi.vuojarvi(at)edu.hel.fi, puh. 09 310 36961, 040 5215640
  Evita Husu, projektikoordinaattori
  evita.husu(at)edu.hel.fi, puh. 040 6747759


 • Pääkaupunkiseudun lukiokoulutuksen tutorverkosto

  Suomen- ja ruotsinkielinen lukiokoulutus
  Rahoittaja: Opetushallitus 
  Hankeaika: 1.12019 — 31.12.2020
  Hankkeen koordinaattori: Helsingin kaupunki, Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala.
  Hankekumppanit: Espoon kaupunki, Vantaan kaupunki ja Kauniaisten kaupunki.

  Tavoitteet:
  Lukion opetussuunnitelma uudistuu ja uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön elokuussa 2021. Hankkeen tavoitteena on kouluttaa ja tukea lukion opettajia (ns. tutoropettajia) osallistumaan ja osallistamaan kollegoita paikallisessa opetussuunnitelmatyössä.

  Yhteystiedot:
  Riina Ståhlberg, pedagoginen asiantuntija
  riina.stahlberg(at)hel.fi, puh. 040 846 7569


 • Stadi Learning out of Limits (STADI LOL) ja Stadi Students and teacher International Learning (STADI STIL)    
  Ammatillinen koulutus
  Stadin ammatti- ja aikuisopisto
  Rahoittaja: Erasmus+

  Hankeaika: 1.6.2017 — 31.5.2019
  Hankkeen koordinaattori: Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Stadin ammatti- ja aikuisopisto.
  Hankekumppanit: Laaja ammatillisen koulutuksen järjestäjien verkosto Euroopassa.

  Tavoitteet:
  Hankkeen tavoittena on vastata Stadin ammatti- ja aikuisopiston ydintehtävään: antaa opiskelijoille osaamista, jota he tarvitsevat työssä ja elämässään. Tavoitteen saavuttamista tuetaan hankkeessa mahdollistamalla n. 200 opiskelijan työpaikalla tapahtuvan oppimisen jaksot Euroopassa.


 • Strategialähtöinen kyvykkyyksien johtaminen – kehittäen ja kokeillen

Perusopetus, lukio- ja ammatillinen koulutus
Rahoittaja: Opetushallitus 
Hankeaika: 1.5.2019 - 30.6.2021
Hankkeen koordinaattori: Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala.
Hankekumppanit: Keravan ja Kauniaisten kaupungit.

Tavoitteet: 
Kehittää kasvatuksen ja koulutuksen johtamista ja toimintakulttuuria kouluttamalla esimiehiä erityisesti osaajien johtamiseen. Hankkeeseen kuuluvan valmennuksen aikana luodaan malleja osaajien johtamisen toimenpiteisiin. Osaajien johtamisen teemoja kehitetään, kokeillaan ja opitaan omassa työyhteisössä ja yhdessä kollegojen kanssa 70-20-10-mallilla.


 • Taitava- tulevaisuuden osaajat

  Ammatillinen koulutus
  Stadin ammatti- ja aikuisopisto
  Rahoittajat:
  Euroopan sosiaalirahasto
  Pohjois-pohjanmaan ELY
  Hankeaika: 1.3.2006  28.2.2019
  Hankkeen koordinaattori: Helsingin kaupuki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Stadin ammatti- ja aikuisopisto.
  Hankekumppanit: Ammattiopisto Live, Business College Helsinki, Oulun seudun ammattiopisto OSAO, Saimaan ammattiopisto SAMPO, Seinäjoen koulutuskeksus SEDU.

  Tavoitteet:
  Hankkeen tavoitteena on luoda valtakunnallinen avointen opintojen ja oppimisympäristöjen malli, joka tukee nuorten siirtymiä koulutusalalta tai koulutuksenjärjestäjältä toiselle sekä syventää nuorten ammatillista osaamista. Tähän pyritään ohjauksellisen opettajuuden keinoin.

  Linkit:
  Kotisivut
  Facebook
  Video


 • ’TŠETANES NAAL - koulutuspoluilla

  Perusopetus
  Rahoittajat:
  Euroopan sosiaalirahasto
  Opetus- ja kulttuuriministeriö
  Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
  Hankeaika: 1.9.2016 — 31.12.2018
  Hankkeen koordinaattori: Pääkoordinoija Diakonia-ammattikorkeakoulu.

  Tavoitteet:
  Hankkeen tavoitteena on edistää Suomen romaniväestön yhdenvertaisuutta, osallistumismahdollisuuksia sekä hyvinvointia sujuvoittamalla opintopolkuja, ja sitä kautta kiinnittymistä yhteiskuntaan ja työelämään.

  Linkit:
  Lisätietoa


 • Tulevaisuuden työelämäosaaminen peruskoulussa

 • Suomen- ja ruotsinkielinen perusopetus
  Rahoittaja: Opetushallitus 
  Hankeaika: 1.3.2019 — 30.6.2021
  Hankkeen koordinaattori: Helsingin kaupunki, Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala.

Hankekumppanit: Vantaan kaupunki, Keravan kaupunki, Sipoon kunta.
Lisäksi seuraavat yhdistykset: Helsingin yrittäjät ry, TAT ry: Yrityskylä Helsinki-Vantaa, Nuori yrittäjyys ry, Haaga-Helia opettajakorkeakoulu, Primefrontier.

Tavoitteet:
Tavoitteena on perusopetuksen opetustoimen henkilöstön oman ja työyhteisön työelämätaitojen osaamisen syventäminen. Lisäksi toimintakulttuuria, oppimisympäristöjä ja pedagogiikkaa kehitetään parantamalla etenkin työelämätaitojen opetusta ja TET-harjoittelua monipuolisemmiksi. Hankkeessa toteuttavaan kokeiluun palkattavat opettajat osallistuvat työelämäjaksolle ja luovat uusia tapoja toteuttaa TET-jaksoja, yritysyhteistyötä ja yrittäjyyskasvatusta.Yhteystiedot:


 • Tunne Työ – suunnittele ura

  Lukiokoulutus


  Rahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto
  Hankeaika: 1.3.2017 — 31.12.2019
  Hankkeen koordinaattori: Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala.
  Hankekumppanit: Espoon, Vantaan, Lahden ja Lappeenrannan kaupungin lukiokoulutus, Saimaan ammattikorkeakoulu, Perho Liiketalousopisto ja Nuori Yrittäjyys ry.

  Tavoitteet:
  Hankkeen tavoitteena on lukioiden työelämäyhteistyön, työelämälähtöisen pedagogiikan, sekä opetus- ja ohjaushenkilöstön työelämätuntemuksen kehittäminen. Hankkeen tavoitteena on tukea opiskelijoiden oppimista entistä työelämälähtöisemmin siten, että opiskelijoiden urasuunnitelmat vahvistuvat.

  Linkit:
  Kotisivut

  Yhteystiedot:
  Piritta Ekroth, projektipäällikkö
  piritta.ekroth(at)hel.fi, puh. 040 7568422, 09 310 20461


 • Urheilijoiden ammatillisen koulutuksen kehittäminen 2018-2019

  Ammatillinen koulutus
  Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö
  Hankeaika: 1.8.2018 — 31.12.2019
  Hankkeen koordinaattori: Helsingin kaupunki, Stadin ammatti- ja aikuisopisto.
  Hankekumppanit: Kaikki Suomen ammatilliset urheiluoppilaitokset (yht. 11), pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Urhea sekä urheilijoiden valmentajat ja seurat.

  Tavoitteet:
  Urheilijan on entistä helpompi ja mielekkäämpi sovittaa valmentautuminen ja opiskelu viikko-ohjelmaansa. Tavoitteena jatkaa kehitystyötä ja pilotointia työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja urheiluvalmentautumisen yhteensovittamiseksi. Lisäksi kehitetään yrittäjämäisen toiminnan ja urheiluvalmentautumisen yhdistämistä osaksi opintojen toteuttamista reformin hengessä.

  Pyritään parantamaan Stadin ammattiopiston urheilupolun tietoisuutta toisen asteen koulutukseen hakeutuville huipputason urheilijoille, varsinkin nyt kun yhteishaun yhteydessä ollut urheilijahaku on poistunut.

  Yhteystiedot:
  Marika Viiri, urheilukoordinaattori
  marika.viiri(at)edu.hel.fi, puh. 0405249628


 • Valtion erityisavustus esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin 2019

  Suomen- ja ruotsinkielinen varhaiskasvatus ja perusopetus
  Rahoittaja: Opetushallitus
  Hankeaika: 12.4.2019 — 31.12.2020
  Hankkeen kokonaisbudjetti on 3 871 251e, josta avustuksen osuus 3 097 000e (80%) ja omarahoitusosuus 774 251e (20%)
  Hankkeen koordinaattori: Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, hallinto- ja tukipalvelut, kehittämispalvelut.

  Tavoitteet:
  Esi- ja perusopetuksen tasa-arvon edistäminen ja erityisopetuksen laadun kehittäminen.

  Yhteystiedot:
  Ulla-Maija Vähäsarja, perusopetuksen aluepäällikkö
  ulla-maija.vahasarja(at)hel.fi, puh. 09 310 71764
  Heidi Roponen, pedagoginen asiantuntija
  heidi.roponen(at)hel.if, puh. 09 310 71927


 • Vapaan sivistystyön opintoseteliavustukset

  Vapaa sivistystyö
  Rahoittaja: Opetushallitus
  Hankeaika: Helsingin työväenopisto: 31.12.2019 saakka, Arbis: 18.4.2018 — 31.12.2019
  Hankkeen koordinaattori: Helsingin työväenopisto / Arbis

  Tavoitteet:
  Helsingin työväenopisto: Tavoitteena on alentaa erityisryhmien kurssimaksuja.
  Arbis: För att sänka studieavgifterna för kurser som riktar sig till invandrare, arbetslösa och seniorer.

  Linkit:
  Lisätietoa

  Yhteystiedot:
  Jonna Martikainen, vapaa sivistystyö
  jonna.martikainen(at)hel.fi, puh. 09 310 88581
  Galina Hanina, vapaa sivistystyö
  galina.hanina(at)hel.fi, puh. 09 310 88693
  Moa Thors, chef för den fria bildningen och gymnasieutbildningen
  moa.thors(at)hel.fi, puh. 040 3345110


 • Valtion erityisavustus koulutuksellisen tasa-arvon edistämiseen sekä siihen liittyviin kokeiluihin

  Suomen- ja ruotsinkielinen esi- ja perusopetus
  Rahoittaja: Opetushallitus 
  Hankeaika: 1.1.2019 — 30.6.2021

  Tavoitteet:
  Uudenlaisten toimintatapojen kehittäminen vastaamaan paikallisiin haasteisiin ja tukemaan oppilaita, joiden koulupolku on katkeamisvaarassa.

  Yhteystiedot:
  Taina Torniainen, projektipäällikkö
  taina.torniainen(at)hel.fi, p. 09 310 26286


 • Valtion erityisavustus kunnille maahanmuuttajien osaamiskeskustoimintaan 2020

  Annatillinen koulutus
  Rahoittaja: TEM 
  Hankeaika: 1.6.2020-30.6.2021
  Hankkeen koordinaattori: Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Stadin ammatti- ja aikuisopisto

  Tavoitteet:
  Tiivistää Polku-koulutusten yhteistyötä työnantajien kanssa niin, että opetus tapahtuisi myös kumppanityöpaikoilla. Järjestää työkyvyn ohjaajan palvelut Stadin osaamiskeskukseen.
  Rakentaa 1-2 täysin uutta VR-työpajaa aloille, joilla ei vielä ole vastaavia ohjelmistoja

  Yhteystieto:
  Iiris Nyström, projektipäällikkö 
  iiris.nystrom(at)hel.fi, puh. 310 84874   

 • Varhaiskasvatuksen Opeka, työväline varhaiskasvatuksen tvt-taitojen arviointiin

  Suomen- ja ruotsinkielinen varhaiskasvatus
  Rahoittaja: Opetushallitus
  Hankeaika: 15.11.2018 — 30.6.2020
  Hankkeen koordinaattori: Helsingin kaupunki, Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala.
  Hankekumppanit: Tampereen kaupunki, Turun kaupunki, Espoon kaupunki, Vantaan kaupunki, Hämeenlinnan kaupunki, Lappeenrannan kaupunki, Tampereen yliopisto, Kuntaliitto.

  Tavoitteet:
  Kehittää helppokäyttöinen verkkopalvelu varhaiskasvatuksen TVT-osaamisen itsearvioinnin työvälineeksi. Pyritään tukemaan ja edistämään varhaiskasvatussuunnitelman (VASU) mukaisten oppimisympäristöjen, pedagogisten käytäntöjen sekä henkilöstön mediapedagogisen osaamisen arviointia ja kehittämistyötä.
  Lisätä tietoa ja ymmärrystä tieto- ja viestintäteknologiasta osana varhaiskasvatuksen toimintakulttuuria ja oppimisympäristöjä sekä tehdä näkyväksi kunnissa jo tehtyä TVT-kehittämistyötä.
  Tuottaa ajantasaista dataa varhaiskasvatuksen TVT-osaamisesta sekä VASUn mukaisen toimintakulttuurin toteutumisesta.


 • Vetovoimala-hanke

     
  Ammatillinen koulutus
  Rahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto
  Hankeaika: 1.2.2018 — 31.12.2020
  Hankkeen koordinaattori: Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala.
  Hankekumppanit: Ammattiopisto Luovi, oppimis- ja ohjauskeskus Valteri ja Stadin ammatti- ja aikuisopisto.

  Tavoitteet:
  Hankkeen tavoitteena on erityisen ja vaativan erityisen tuen asiakkaiden ammatilliseen koulutukseen ohjaamisen ja siirtymävaiheen palvelujen kehittäminen. Ohjaavien tahojen yhteistyötä ja osaamista vahvistetaan erityistä ja vaativaa erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden hakeutumisvaiheen ohjauksessa.

  Linkit:
  Kotisivut
  Blogi
  Facebook
  Twitter

  Yhteystiedot:
  Ami Toikka
  ami.toikka(at)edu.hel.fi, puh. 040 5216342
  Annukka Sorjonen, apulaisrehtori
  annukka.sorjonen(at)edu.hel.fi, puh. 050 4013656
  Riina Karvonen, hankepäällikkö
  riina.karvonen(at)luovi.fi, puh. 040 3193185


 • VS-Digi, Tillämpa digitaliseringen i fri utbildning

  Ruotsinkielinen vapaa sivistystyö (Arbis)
  Rahoittaja: TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry
  Hankeaika: Syksy 2019 — kevät 2020
  Hankkeen koordinaattori: Vapaa Sivistystyö ry (VST)

  Tavoitteet: 
  Digitalisaation hyödyntäminen vapaassa sivistystyössä -hankkeessa toteutetaan pilotteja yhteistyössä vapaan sivistystyön oppilaitosten kanssa. Pilottien tavoitteena on oppilaitosten toimintamallien uudistaminen digitalisaation mahdollisuuksia hyödyntäen. Tavoitteena on luoda sellaisia toimintamalleja, jotka ovat sovellettavissa muihinkin vapaan sivistystyön oppilaitoksiin.

  Yhteystiedot:
  Moa Thors, chef för den fria bildningen och gymnasieutbildningen
  moa.thors(at)hel.fi, puh. 040 3345110


 • Värkkäämällä maailma haltuun  iloa ja innovointia oppimiseen

  Suomen- ja ruotsinkielinen perusopetus
  Rahoittaja: Opetushallitus
  Hankeaika: 23.11.2017 — 30.6.2019
  Hankkeen koordinaattori: Helsingin kaupunki.

  Tavoitteet:
  Hankkeen tavoitteena on kehittää ja tuottaa helsinkiläisiin kouluihin Makerspace-oppimisympäristöjä, jotka edistävät luovaa innovaatiotoimintaa ja yhdessä tekemisen ja oppimisen kulttuuria yli vuosiluokka- ja oppiainerajojen. Muotoilukasvatus ja muotoilun innovointi- ja kehittämismenetelmät sekä muotoiluprosessi tuodaan koulun keinoiksi kehittää kestävän tulevaisuuden oppimisympäristöä ja oppimista. Tavoitteena on innostaa ja motivoida oppilaita oppimaan erilaisten teknologioiden avulla ja toteuttaa erilaisia teknologiaan yhdistyviä ja niitä yhdisteleviä projekteja. Maker-kulttuuriin (tee-se-itse -kulttuuriin) liittyy läheisesti oppijoiden omien mielenkiinnonkohteiden hyödyntäminen oppimisen sisällöissä, vertaisoppiminen sekä osaamisen jakaminen, mikä tuottaa merkityksellisyyttä STEAM-oppiaineisiin.

  Linkit: 
  Kotisivut


 • Väylä työhön

  Ammatillinen koulutus
  Stadin ammatti- ja aikuisopisto 
  Rahoittaja: Hämeen ELY-keskus
  Hankeaika: 1.1.2017 — 30.6.2019
  Hankkeen koordinaattori: Omnia.
  Hankekumppanit: Stadin ammatti-  ja aikuisopisto (Osaamiskeskus), Amiedu, Varia, Suomen Diakoniaopisto, Business College Helsinki, Vantaan aikuisopisto.

  Tavoitteet:
  Nivelvaiheessa oleville maahanmuutajille koko pääkaupunkiseudun kattavan ohjausmallin ja (ammatillisten koulutusten) koulutustarjottimen luominen yhden luukun periaatteella.

  Linkit: 
  Kotisivut
  Facebook


 • Yrittäjyyden ja työelämäosaamisen Stadi

  Perusopetus, lukiokoulutus, ammatillinen koulutus ja vapaa sivistystyö
  Rahoittaja: Innovaatiorahasto
  Hankeaika: 1.3.2020 — 31.12.2020
  Hankkeen koordinaattori: Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
  Yhteistyökumppanit: Helsingin Yrittäjät ry, Suomen Yrittäjät ry, Nuori Yrittäjyys ry, Talous ja nuoret TAT, Lasten ja nuorten säätiö, 4H-järjestö, Kehittämis ja tutkimushanke Luode (HY)

  Tavoitteet:
  Valmisteluhankkeessa valmistellaan helsinkiläisen yrittäjyys- ja työelämäosaamisen pedagogista ja viestinnällistä edis-tämistä nykyisiin ja tulevaisuuden tarpeisiin luomalla yrittäjyys- ja työelämäosaamisen palvelukonsepti ja konkreetti-nen toimintamalli. Valmis palvelukonsepti ja konkreettinen toimintamalli tuodaan innovaatiorahastolle arvioitavaksi jatkokehittelyä varten.

  Valmisteluhanke toteutetaan kasvatuksen ja koulutuksen toimialan ja elinkeino-osaston yhteistyönä. Tavoitteena on luoda selkeä ja toimiva rakenne Helsingin kaupungin yrittäjyys- ja työelämäosaamisen toteuttamiseen koko kaupungin alueella.

  Yhteystiedot:
  Iida Jääskeläinen, projektipäällikkö
  iida.jaaskelainen(at)hel.fi, puh. 040 610 8560


 • Zoos versus the protection of animal species

  Lukiokoulutus
  Vuosaaren lukio
  Rahoittaja: Erasmus+

  Hankeaika: 1.9.2017 — 31.8.2019
  Hankkeen koordinaattori: Piaristická spojená škola sv (Slovakia).
  Hankekumppanit: Vuosaaren lukio,  Ludwigsgymnasium (Saksa), Sukriye Onsun Ilkokulu (Turkki) ja IES Ategua (Espanja).

  Tavoitteet:
  Kohdekoulujen opiskelijoiden kannustaminen eläinlajien suojeluun. Tiedemiehet varoittavat eläinlajien laajamittaisesta sukupuuttoaallosta. Projektissa perehdytään siihen mitä Euroopan valtiot, eurooppalaiset eläintarhat ja maiden tavalliset kansalaiset voivat asialle tehdä.

  Yhteystieto:
  Marko Paju, rehtori
  marko.paju(at)hel.fi, puh. 09 310 86801

  Linkit:
  Kotisivut
  Hankkeen Erasmus+ Project Results Platform -sivu