Suoraan sisältöön

Kehittämishankkeet

Yhteydenotot:

Projektipäällikkö, toimialan ulkopuolisen rahoituksen hankesalkku
Katja Utti-Lankinen
katja.utti-lankinen(at)hel.fi
puh. 040 509 9281, 09 310 15053

Projektipäällikkö, toimialan strategiset hankkeet
Hanna Kietäväinen-Sirén
hanna.kietavainen-siren(at)hel.fi
puh. 09 310 23 733, 040 486 9214 • 6Aika Digipoint

     
  Ammatillinen koulutus
  Rahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto 
  Hankeaika: 1.4.2020 — 31.5.2022
  Hankkeen koordinaattori: Turun kaupunki.
  Hankkeen osatoteuttajat: Stadin ammatti- ja aikuisopisto, Espoon, Tampereen ja Vantaan kaupungit sekä Laurea-ammattikorkeakoulu ja Metropolia Ammattikorkeakoulu.

  Tavoitteet:
  Hankkeen tavoitteina ovat korkeakouluyhteistyön kehittäminen, palveluun tulevien henkilöiden sosiaalisten taitojen ja elämänhallinnan vahvistaminen ja työelämään tai koulutukseen poluttaminen.

  Hanke tuottaa osaavaa ja koulutettua työvoimaa työvoimapulasta kärsiville teknologia-aloille. Hanke kehittää vaikeasti työllistyvien henkilöiden elämäntilanteeseen sopivia osaamisen kehittämisen palveluita ja toimintamalleja. Tarkoitus on vaikuttaa positiivisesti hankkeeseen osallistuvien henkilöiden elämäntilanteeseen ja työllistymisen edellytyksiin. Hankkeeseen osallistujan itsetuntemus, sosiaaliset- ja vuorovaikutustaidot, positiivinen tulevaisuusnäkymä sekä koulutus- tai työnhaun tavoitteet vahvistuvat hankkeen aikana.

  Hankkeessa haetaan ratkaisuja digitalisaation aiheuttamiin osaamisvaatimuksiin työelämässä ja toisaalta ratkotaan digitalisaation avaamien mahdollisuuksien suurempaa hyödyntämistä osaamisen kehittämisessä.

  Yhteystiedot:
  Jaakko Hyytiä, projektipäällikkö
  jaaakko.hyytia(at)edu.hel.if, puh. 09 310 28040

 • Aasian ja Afrikan kielten hankkeet

  Lukio
  Rahoittaja: Opetushallitus 
  Hankeaika: 1.8.2018 - 31.12.2022 
  Hankkeen koordinaattori: Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Helsingin kielilukio.
  Hankekumppanit: Espoon kaupunki, Espoonlahden lukio, Helsingin suomalainen yhteiskoulu, Porin kaupunki, Porin suomalaisen yhteislyseon lukio sekä Oulun kaupunki, Vaasan kaupunki ja Mervikarvian kunta.

  Tavoitteet:
  Kansallisen kiinnostuksen nostaminen arabian, japanin ja kiinan kielen opetusta kohtaan. Vahvojen, yhteisten verkostojen luominen näitä kieliä opettavien tahojen välille.

  Yhteystiedot:
  Sanna Manner, kielilukion rehtori
  sanna.manner(at)hel.fi, puh. 040 5468666
  Päivi Siltala-Keinänen, kielilukion apulaisrehtori, hankkeen koordinaattori
  paivi.siltala-keinanen(at)edu.hel.fi, puh. 040 8610749

 • CONNEXT - for Inclusion

      
  Ammatillinen koulutus
  Rahoittaja:
  Euroopan sosiaalirahasto  
  Hämeen ELY-keskus 
  Hankeaika: 1.11.2018 — 31.10.2021
  Hankkeen koordinaattori: Hankkeen pääkoordinaattorina toimii Metropolia ammattikorkeakoulu.
  Hankekumppanit: Osatoteuttajina toimivat Stadin ammatti- ja aikuisopisto, Omnia, Etelä Suomen Liikunta ja Helsingin NMKY. Mukana myös belgialainen DRØME-hyötypelimenetelmä ja ruotsalainen Karlstadin kunta.

  Tavoitteet:
  Maahanmuuttajataustaisten nuorten miesten ja heidän läheistensä opiskelua ja uravalintoja koskevan osaamisen ja motivaation kasvattaminen, sekä peruskoulun jälkeiseen koulutukseen siirtymisen tukeminen.

  Linkit: 
  Kotisivut

  Yhteystiedot:
  Pia Karaspuro, pia.karaspuro@edu.hel.if

  Anna-Mari Rouru, vs. työpajaesimies
  anna-mari.rouru(at)edu.hel.fi, puh. 09 310 81417  


 • Helsinki oppii kielillä 2, 3 ja 4

  Varhaiskasvatus, perusopetus
  Rahoittaja: Opetushallitus
  Hankeaika: 1.5.2019 — 31.12.2022
  Hankkeen koordinaattori: Helsingin kaupunki, Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala.

  Tavoitteet:

  Helsinki oppii kielillä 2 ja 3 -hankkeet jatkavat edellisissä hankkeissa alkanutta kehittämistoimintaa ja tähtäävät kaksikielisen opetuksen lisäämiseen ja toiminnan kehittämiseen Helsingissä. Hankkeiden ensisijaisena tehtävänä on
  tukea kaksikielisiä varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen yksiköitä tarjoten täydennyskoulutusta ja ohjausta toiminnan kehittämiseen eri yksiköissä. Toiminta perustuu aikaisemmissa hankkeissa luotujen vahvojen
  verkostojen varaan. Erityistä tukea ja ohjausta tarjotaan uusille aloittaville kaksikielisen ja kielikylpyopetuksen yksiköille. Lisäksi hankkeet jatkavat jo toiminnassa olevien kaksikielisen opetuksen ja kasvatuksen
  kehittäjäryhmien työn tukemista ja toiminnan koordinointia sekä paikallista että valtakunnallista yhteistyötä Opetushallituksen, muiden kuntien ja muiden toimijoiden kanssa.

  Yhteystiedot:
  Tiia Huotari, projektikoordinaattori
  tiia.huotari(at)hel.fi, puh. 09 310 32625

 • Kestävä tulevaisuus -opintojaksojen digimateriaali

  Suomen- ja ruotsinkielinen lukiokoulutus
  Rahoittaja:  Opetushallitus 
  Hankeaika: 1.1.-31.12.2021

  Tavoitteet
  Hankkeessa tuotetaan avointa, digitaalista oppimateriaalia Kestävä tulevaisuus -opintojaksoon. Oppimateriaali vastaa lukion opetussuunnitelman perusteiden 2019 laaja-alaisen osaamisen kestävän tulevaisuuden rakentamiseen ja on kansallisesti saatavilla. Hankkeessa tuotetaan avointa, digitaalista oppimateriaalia eri oppiaineiden pakollisten moduulien sisältöihin, jotka voidaan opettaa Kestävä tulevaisuus -kärjellä. Oppimateriaalin tuottamisessa hyödynnetään digitaalisia mahdollisuuksia innovatiivisella tavalla (esimerkiksi videoiden ja podcastien avulla). Opintojakson oppimateriaalin avulla opiskelijan on mahdollista koota yksilöllinen oppimispolku. Oppimateriaali tuotetaan yhteistyössä opettajien, opiskelijoiden, korkeakoulujen, työelämän ja kansainvälisten toimijoiden kanssa.

  Yhteystiedot:
  Elli-Noora Lassy, pedagoginen asiantuntija
  elli-noora.lassy(at)hel.fi, Puh. 09 310 35095

  Anssi Almgren, pedagoginen asiantuntija
  anssi.almgren(at)hel.fi, Puh. 09 310 28784

 • Kielitaitoa vahvistavaa yhdessä oppimista esi- ja alkuopetuksessa

  Suomen- ja ruotsinkielinen esi- ja perusopetus
  Rahoittaja:  Opetushallitus 
  Hankeaika: 1.4.2021 — 31.7.2022

  Tavoitteet
  Valmistava opetus järjestetään Helsingissä inklusiivisesti esiopetukessa ja perusopetuksen 1.-2. luokilla. Hankkeen avulla luodaan malli, jonka avulla vahvistetaan esi- ja alkuopetuksen yhteistä toimintaa osana valmistavaa opetusta. Kehitetään esi-ja alkuopetuksen yhteisiä toimintatapoja, jotka tukevat valmistavassa opetuksessa olevien oppilaiden kielellistä kehitystä ja siirtymistä esiopetuksesta perusopetukseen.

  Hankkeessa luodaan S2-opetuksen malli, jossa esi- ja alkuopetuksesssa valmistavaan opetukseen osallistuvat oppilaat oppivat kieltä yhdessä. Lisäksi luodaan kielitietoisen yhdessäoppimisen malli osaksi esi- ja alkuopetuksen yhteistyötä. Yhdessä oppimisen suunnitelma on asiakirja, jossa kuvataan esi- ja alkuopetuksen ryhmien yhteistä tavoitteellista toimintaa.

  Yhteystiedot:
  Anne Marin-Nuutinen, projektipäällikkö
  anne.marin-nuutinen(at)hel.if, puh 040 6127660

 • Kivaa kielten tunneille

  Suomen- ja ruotsinkielinen perusopetus
  Rahoittaja: Opetushallitus 
  Hankeaika: 1.1.2020 — 31.8.2021
  Hankkeen koordinaattori: Helsingin kaupunki, Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala.

  Tavoitteet:
  Kivaa kielten tunneille -hankkeen tavoitteena on tuottaa oppimateriaalikokonaisuus alkuopetuksen kieliä opettaville opettajille. Oppimateriaalissa painottuu erityisesti suullisen kielitaidon harjoittelu, kielten opiskelutaitojen kehittäminen sekä leikit, pelit, laulut ja muut toiminnalliset kielen oppimistavat.

  Yhteystiedot:
  Tiia Huotari, projektikoordinaattori
  tiia.huotari(at)hel.fi, puh. 09 310 32625  


 • Koulujen kerhotoiminnan kehittäminen 

  Suomen- ja ruotsinkielinen perusopetus
  Rahoittaja: Opetushallitus 
  Hankeaika: 2017 — 2022
  Hankkeen koordinaattori: Helsingin kaupunki; Hallinto- ja tukipalvelut, kehittämispalvelut, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala.
  Hankekumppanit: Opettajat ja kolmas sektori.

  Tavoitteet:
  Koulun kerhotoiminta on osa koulun arkea ja tukee koulun opetussuunnitelman toteutumista. Kerhoja pyritään järjestämään kouluilla niin, että tarjonta tavoittaa yhdenvertaisesti lapsia eri puolilla kaupunkia. Koulut ottavat oppilaat mukaan suunnittelemaan mitä kerhoja koululla järjestetään.

 • LARK  Ammatillisen koulutuksen laatuverkosto

  Ammatillinen koulutus
  Rahoittaja: Opetushallitus 
  Hankeaika: 1.1.2018  31.12.2021
  Hankkeen koordinaattori: Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda
  Hankekumppanit: Helsingin kaupunki, Stadin AO ja 16 muuta ammatillisen koulutuksen järjestäjää.

  Tavoitteet:
  Valtionavustus ammatillisen koulutuksen laatustrategian toteuttamiseen.

  Yhteystiedot:
  Leena Munukka, projektipäällikkö
  leena.munukka(at)hel.fi, puh. 050 3374574


 • Lukioiden korkeakouluyhteistyö pääkaupunkiseudulla

  Suomen- ja ruotsinkielinen lukiokoulutus
  Rahoittaja: Opetushallitus 
  Hankeaika: 1.10.2020 - 31.7.2022
  Hankkeen koordinaattori: Helsingin kaupunki; Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Kehittämispalvelut.
  Hankekumppanit: Espoon ja Kauniaisten kaupungit

  Tavoitteet:
  Hankkeen tavoitteena on antaa pääkaupunkiseudun lukiolaisille tasa-arvoiset ja yhdenvertaiset mahdollisuudet korkeakouluyhteistyöhön, kehittää jatko-opintovalmiuksiaan ja löytää oma jatko-opintopolkunsa jo lukion aikana. Hankkeen avulla sujuvoitetaan lukiolaisten siirtymistä jatko-opintoihin ja lisätään lukiolaisten tietoisuutta vähemmän tunnetuista aloista ja puretaan sukupuolittuneita uravalintoja. Oman urapolun hahmottuminen edistää myös lukiolaisten hyvinvointia ja motivaatiota lukio-opintoihin. Helsingin, Espoon ja Kauniaisten kaupungit pyrkivät saavuttamaan nämä tavoitteet kehittämällä yhdessä alueen korkeakoulujen kanssa korkeakouluyhteistyön rakenteita, tarvittavia yhteistyöverkostoja, toiminnan vuosikelloa ja toiminnallisia tapahtumia. Hankkeessa kokeillaan myös lukio- ja kuntarajat ylittäviä digitaalisia ja innovatiivisia oppimisympäristöjä ja korkeakouluyhteistyötä integroidaan erityisesti lukion pakollisiin opintojaksoihin. Yhteistyö tuo myös skaalaetuja ja tehokkuutta.

  Yhteystiedot:
  Helena Antikainen, projektikoordinaattori
  helena.antikainen(at)hel.fi, puh. 09 310 22294


 • Lukiolaisten osaamisen ja opiskelukyvyn vahvistaminen Helsingin kaupungin lukioissa

  Suomen- ja ruotsinkielinen lukiokoulutus
  Rahoittaja: Opetushallitus 
  Hankeaika: 1.10.2020 - 31.7.2022
  Hankkeen koordinaattori: Helsingin kaupunki; Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, 

  Tavoitteet:
  Tavoitteena on korjata poikkeusolojen aiheuttama oppimisvaje, ehkäistä tarpeeton opintojen viivästyminen tai keskeytyminen, tarjota opiskelijalle riittävästi henkilökohtaista ohjausta ja tukea oppimiseen sekä vähentää poikkeusolojen aiheuttamaa lukioiden eriytymiskehitystä.
  Tavoitteena on  myös vahvistaa lukiolaisten hyvinvointia ja opiskelukykyä.

  Yhteystiedot:
  Tiina Tampio, pedagoginen asiantuntija
  tiina.tampio(at)hel.fi, puh. 040 669 2854

 • Lukuinnon kasvattaminen ja lukemisen kulttuurin vahvistaminen Helsingissä

  Suomen- ja ruotsinkielinen varhaiskasvatus sekä esi- ja alkuopetus
  Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö   
  Hankeaika: 1.2.2020 — 31.12.2022
  Hankkeen koordinaattori: Helsingin kaupunki, Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala.

  Tavoitteet: Hankkeen tarkoituksena on vahvistaa helsinkiläistä lukemisen kulttuuria niin eri varhaiskasvatuksen muodoissa kuin esi- ja alkuopetuksessa. Lukukoordinaattorit toimivat toiminnan jalkauttajina. Opettajien täydennyskoulutuksella vahvistetaan pedagogista osaamista ja menetelmiä, joilla oppijat innostetaan lukemisen ja monipuolisen kirjallisuuden pariin. Perheiden lukemisen kulttuuria vahvistetaan tapahtumilla ja lukuklubi-toiminnalla. Hankkeen toimenpiteiden rinnalle rakennetaan lukuaskeleet.

  Yhteystieto:
  Antti Aaltonen, pedagoginen asiantuntija
  antti.aaltonen@hel.fi, puh. 09 310 27090


 • Maahanmuuttajien kasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelma (Make) 2018-2021

  Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
  Rahoittajat: 
  Helsingin kaupunki
  Opetus- ja kulttuuriministeriö
  Opetushallitus
  Hankeaika: 25.5.2018–31.12.2021

  Päätavoitteet:
  — kaikilla helsinkiläisillä on yhdenvertaiset mahdollisuudet kasvatukseen, koulutukseen ja työelämään
  — ulkomaalaistaustaisten oppimistulokset paranevat
  — henkilöstön osaaminen lisääntyy kielitietoisuudessa, osaamisen tunnistamisessa ja rasismin ja syrjinnän ehkäisyssä.
  Suunnitelman teemat ovat oppimisen edellytykset ja tuki, ohjaus, neuvonta ja siirtymät sekä osaamisen kehittäminen ja rekrytointi. Suunnitelma sisältää 18 toimenpidekokonaisuutta.

  Yhteyshenkilö:
  Matleena Sierla, projektipäällikkö
  matleena.sierla(at)hel.fi, puh. 09 310 22480

 • Move! –fyysisten toimintakykymittausten kehittämistoimet kaupunkien poikkihallinnollista moniammatillisuutta ja kaupunkiyhteistyötä kehittäen

  Suomen- ja ruotsinkielinen perusopetus
  Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö
  Hankeaika: 1.6.2020 — 31.12.2021
  Hankkeen koordinaattori: Helsingin kaupunki, Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Kulttuuri ja vapaa-ajan toimiala, Sosiaali- ja terveystoimi.

  Tavoitteet: Helsinki on hankkeessa yhdessä Oulun, Espoon, Vantaan, Turun, Tampereen ja Jyväskylän kaupunkien kanssa. Hankkeen tavoitteena on poikkihallinnollisen ja eri ammattiryhmiä osallistavan yhteistyön avulla kerätä, luoda ja kehittää Move!-mittauksiin liittyviä käytänteitä. Hankkeessa luodaan malleja Move!-mittausten eri vaiheisiin huomioiden oppilaat, opettajat, huoltajat, kouluterveydenhuolto, hallinto ja kolmas sektori. Luotavista malleista voivat poikkiammatilliset toimijat eri puolilla Suomea löytää hyödynnettäviä käytänteitä, jotka edistävät vähän liikkuvien lasten mahdollisuuksia kehittää fyysistä toimintakykyään.

  Yhteystieto:
  Hanna Kietäväinen-Sirén, projektipäällikkö
  hanna.kietavainen-siren(at)hel.fi, puh. 09 310 23 733

 • #paraskoulu 2.0 - Teemme tulevaisuuden tekijöitä - peruskoulu on parasta

  Suomen- ja ruotsinkielinen perusopetus
  Rahoittaja: Opetushallitus 
  Hankeaika: 1.1.2020 - 28.2.2022
  Hankkeen koordinaattori: Helsingin kaupunki
  Hankekumppanit: Kuusikko-kunnat eli Espoo, Vantaa, Tampere, Oulu ja Turku

  Tavoitteet:
  Kuusikko-kunnat muodostavat yhteisen verkoston yhteistyössä opetushallituksen kanssa. Tavoitteena on luoda yhteiskehittämällä uusia viestintätapoja niin huoltajille kuin alueelliseen mediaan. Lisäksi tavoitteena on vahvistaa huoltajien ymmärrystä opetussuunnitelmasta ja sen toteuttamisesta sekä lisätä tämä kautta perusopetuksen arvostusta.
  Suomen suurimpien kuntien yhteisillä toimilla saamme viestinnällistä näkyvyyttä ja vahvuutta myös valtakunnallisella tasolla.

  Yhteystieto:
  Sara Takala, projektipäällikkö
  sara.takala(at)hel.if, puh. 09 310 28829

 • SHOPS2HUBS — kierrätyskeskus 2.0

       
  Ammatillinen koulutus
  Rahoittaja: Euroopan aluekehitysrahasto (Uudenmaan liitto) 
  Hankeaika: 1.9.2019 — 31.1.2022
  Hankkeen koordinaattori: Green Net Finland ry.
  Hankekumppanit: Helsingin kaupunki, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus Oy, Suomen ympäristöopisto SYKLI.

  Tavoitteet:
  Hankkeen tavoitteena on synnyttää uutta vähähiilistä ja ekologista liiketoimintaa kierrätyskeskukseen tuodun materiaalin jatkojalostamisesta uusiin tuotteisiin. Lisäksi hankkeen avulla rakennetaan kehitysympäristö (hubi) ja verkosto, joiden avulla uutta yritystä ja liiketoimintaa tuetaan.

  Hanke monipuolistaa Pakilan työkeskuksen ja Stadin ammatti- ja aikuisopiston toimintaa ja lisää käytännön yhteistyötä start-up-yritysten ja kaupungin välillä. Hankkeessa toteutettava HUB luo uusia yhteistyömahdollisuuksia kiertotaloustuotteiden jalostamisen alueella toimivien yritysten ja tiimien kesken ja tehostaa niiden verkottumista. Lisäksi se lisää näiden yritysten markkinointi- ja myyntimahdollisuuksia.

  Yhteystiedot:
  Marja-Liisa Jäntti, projektikoordinaattori
  marja-liisa.jantti(at)edu.hel.if, puh.  040 6851240


  Linkki: Hankkeen verkkosivut


 • Stadin lukioiden innovatiiviset oppimisympäristöt

  Suomen- ja ruotsinkielinen lukiokoulutus
  Rahoittaja: Opetushallitus 
  Hankeaika: 1.8.2019  31.12.2021
  Hankkeen koordinaattori: Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala.

  Tavoitteet: Hankkeessa kehitetään toimintamalli, jolla voidaan jatkossa kehittää Helsingin kaupungin lukioiden tilahankkeita siten, että opettajat ja opiskelijat osallistuvat yhdessä fyysisiä ja digitaalisia ratkaisuja yhdistävien oppimisympäristöjen suunnitteluun. Toimintamallia pilotoidaan Vuosaaren lukion uudisrakennushankkeessa.

  Yhteystieto:
  Tommi Tiittala, pedagoginen asiantuntija
  tommi.tiittala(at)hel.fi, puh. 09 310 22900

 • Tunne Työ 2.0

     
  Lukiokoulutus
  Rahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto 
  Hankeaika: 1.3.2020 — 31.12.2021
  Hankkeen koordinaattori: Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala.
  Hankekumppanit: Espoon, Vantaan, Lahden ja Lappeenrannan kaupungin lukiokoulutus, Saimaan ammattikorkeakoulu ja Nuori Yrittäjyys ry.

  Tavoitteet:
  Tunne Työ 2.0 (20202021) on laaja ESR-kumppanuushanke, jonka tarkoituksena on lukion työelämälähtöisen toimintakulttuurin kehittäminen. Hankkeessa kehitetään lukiokoulutuksen toimintamalleja ja rakenteita niin, että ne tukevat lukiolain ja uuden opetussuunnitelman (LOPS2021) toteuttamista ja tavoitteisiin pääsemistä työelämälähtöisesti. Johdon sekä opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamista työelämäyhteistyön toteuttamiseen vahvistetaan seminaarien, koulutuksen ja valmennuksen keinoin. Hankkeen tarkoituksena on tukea eri toimenpitein johtoa onnistumaan yhteiskunnan vaatimuksia vastaavan lukion kehittämisessä. Kehittämistä tehdään aktiivisesti yhdessä niin oppilaitosten, opiskelijoiden kuin yritysten kanssa.

  Hankkeen päätoteuttaja on Helsingin kaupunki ja osatoteuttajia ovat olleet neljä lukiokoulutuksen järjestäjää: Espoo, Vantaa, Lahti ja Lappeenranta sekä Lab ammattikorkeakoulu ja Nuori Yrittäjyys ry. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto.

  Linkit:
  Kotisivut

  Yhteystiedot:
  Piritta Ekroth, projektipäällikkö
  piritta.ekroth(at)hel.fi, puh. 040 7568422, 09 310 20461
  Heidi Havukainen, projektiassistentti
  heidi.hannikainen(at)hel.if, puh. 040 674 5417

 • Turvallisesti mediassa ja maailmalla – lapsiin ja nuoriin kohdistuvien seksuaalirikosten ehkäisy (ml. grooming)

  Perusopetus, lukio- ja ammatillinen koulutus
  Rahoittaja: Opetushallitus 
  Hankeaika: 1.10.2019 — 31.12.2021
  Hankkeen koordinaattori: Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala.
  Hankekumppanit: Vantaa, Espoo, Sipoo, Kerava, Kauniainen, Tuusula, Kirkkonummi.

  Tavoitteet:
  Parannetaan opetushenkilöstön, opiskelijahuollon ja oppilaitosjohdon osaamista ehkäistä, tunnistaa ja kohdata lapsiin sekä nuoriin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa ja groomingia.

  Oppilaitosjohdon osaamista lisätään grooming ilmiöstä, jonka kautta kasvatuksen ja koulutuksen turvallisuussuunnitelmat tulisi päivittää vastaamaan ilmiön luomiin haasteisiin.

  Hankkeessa lisätään eri toimijoiden välistä yhteistyötä ja toimivia käytänteitä seksuaaliväkivallan ja groomingin ehkäisyssä. Tietoisuutta lisäävä Suojellaan lapsia seksuaaliväkivallalta Helvi – valmennus helvi.hel.fi ohjaa työryhmiä seksuaaliväkivallan ja groomingin ehkäisyn toimenpiteisiin. Helvi soveltuu kaikille lasten ja nuorten kanssa työskenteleville tiimeille.

  Turvataitokasvatuksen ja seksuaalikasvatuksen osaamista lisätään vastaamaan ilmiön luomiin haasteisiin sekä opiskelijahuollon interventio-osaamista vahvistetaan.

  Hankkeessa tuotetut materiaalit ja henkilöstökoulutukset löydät Helsinkioppii sivustoilta

  Yhteystiedot:
  Jaana Kariniemi, pedagoginen asiantuntija
  jaana.kariniemi(at)hel.fi, puh. 09 310 82745

 • Valtion erityisavustus esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen

  Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
  Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö
  Hankeaika: 2020 - 31.12.2022

  Tavoitteet:
  Palkattavien opettajien, lastenhoitajien ja avustajien avulla pienennetään ryhmäkokoja, mahdollistetaan samanaikaisopetus sekä joustavat opetusjärjestelyt.

  Yhteystieto:
  Heidi Roponen, pedagoginen asiantuntija
  heidi.roponen(at)hel.if, puh. 09 310 71927


 • Valtion erityisavustus jatkuvan oppimisen ja osaamisen kehittämiseen

  Ammatillinen koulutus ja vapaa sivistystyö
  Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö
  Hankeaika: 1.8.2020 - 31.7.2022

  Tavoitteet:
  Ammatillisen koulutuksen tuloksellisuuden kehittäminen
  Maahanmuuttajien osaamiskeskustoiminta
  Maahanmuuttajavanhempien osaamisen kehittäminen, Työväenopisto

  Yhteystiedot: 

  Sari Slöör, apulaisrehtori
  sari.sloor(at)hel.if, puh. 09 310 64093

  Iiris Nyström, projektipäällikkö 
  iiris.nystrom(at)hel.fi, puh. 09 310 84874   

  Ville Ylikahri, rehtori
  ville.ylikahri(at)hel.fi, puh. 09 310 88501
  Anne Rasskasov, apulaisrehtori
  anne.rasskasov(at)hel.fi, puh. 040 631 9790


 • Valtion erityisavustus oppimisen tuen ja inkluusion kehittämiseen esi- ja perusopetuksessa vuosille 2020-2021

  Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
  Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö
  Hankeaika: 2020 - 31.12.2022

  Tavoitteet:
  Tavoitteena on vahvistaa Helsingissä inklusiivisen esi- ja perusopetuksen toimintaa niin, että mahdollisimman moni oppija saisi tarvitsemansa tuen omassa lähipäiväkodissaan (esiopetus) tai lähikoulussaan (perusopetus). Tavoitteena on myös kehittää matalan kynnyksen palvelumallin mukaisia monialaisia yhteistyörakenteita.

  Yhteystieto:
  Taina Torniainen, projektipäällikkö
  taina.torniainen(at)hel.fi, p. 09 310 26286


 • Valtion erityisavustus kunnille maahanmuuttajien osaamiskeskustoimintaan 

  Ammatillinen koulutus
  Rahoittajat: TEM ja OKM
  Hankeaika: 1.6.2020-30.6.2022
  Hankkeen koordinaattori: Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Stadin ammatti- ja aikuisopisto

  Tavoitteet:
  Tiivistää Polku-koulutusten yhteistyötä työnantajien kanssa niin, että opetus tapahtuisi myös kumppanityöpaikoilla. Järjestää työkyvyn ohjaajan palvelut Stadin osaamiskeskukseen.
  Rakentaa 1-2 täysin uutta VR-työpajaa aloille, joilla ei vielä ole vastaavia ohjelmistoja

  Yhteystieto:
  Iiris Nyström, projektipäällikkö 
  iiris.nystrom(at)hel.fi, puh. 310 84874  


 • Valtion erityisavustus varhaiskasvatukseen ja esi- ja perusopetukseen koronaviruksen (COVID-19) aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseksi lukuvuodelle 2020-2021

  Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
  Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö
  Hankeaika: 1.8.2020 - 31.12.2021

  Tavoitteet:
  Avustus kohdennetaan sekä varhaiskasvatuksessa että esi- ja perusopetuksessa tehostettuun oppimisen tukeen kaikille
  niille oppijoille, joiden tukeminen poikkeusoloissa on hankaloitunut. Erityistä huomiota kiinnitetään tehostetun ja erityistä tukea saavien lasten sekä maahanmuuttajataustaisten lasten oppimisen tukeen ja hyvinvoinnin edistämiseen. Lisäksi perusopetuksessa avustusta kohdennetaan oppilaanohjauksen tehostamiseen päättövaiheessa oleville oppijoille.

  Yhteystiedot
  Pasi Brandt, pedagoginen asiantuntija
  pasi.brandt(at)hel.fi, puh. 050 3458196     
  Heidi Roponen, pedagoginen asiantuntija
  heidi.roponen(at)hel.fi, puh. 09 310 71927


 • Valtion erityisavustus varhaiskasvatuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen 

  Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
  Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö
  Hankeaika: 2020 - 31.12.2022

  Tavoitteet:
  Mallintaa yksikkökohtainen varhaiskasvatuksen erityisopettajan toimintamalli, jotta lapset voivat saada lähipäiväkodissaan tarvittaessa pitkin toimikautta erityisopetusta.
  Lisätä opettajia, lastenhoitajia ja erityisavustajia päiväkoteihin. Tarkoituksena luoda uusia pysyviä toimintamalleja,
  rakenteita ja käytänteitä välttämättömään ja riittävän varhaiseen tukeen.
  Kehittää edelleen varhaiskasvatuksen monikielisen ohjauksen mallia niin, että ohjaus voisi juurtua osaksi pysyviä
  rakenteita.

  Yhteystieto:
  Pasi Brandt, pedagoginen asiantuntija
  pasi.brandt(at)hel.fi, puh. 050 3458196 


 •  Vertaansa vailla - Verkostot johtamisen tukena

  Ammatillinen koulutus
  Rahoittaja:  Opetushallitus 
  Hankeaika: 13.11.2020 - 30.6.2022

  Hankkeen koordinaattori: Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
  Hankekumppanit: Stadin ammatti- ja aikuisopisto, Hyria koulutus, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Luksia, Länsirannikon koulutus Oy WinNova, Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda, Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu, Tampereen kaupunki/Tampereen seudun ammattiopisto Tredu, Vaasan kaupunki / Vamia, Yrkesakademin i Österbotten, Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Redu, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Kpedu, Vantaan ammattiopisto Varia, Turun Ammatti-Instituutti

  Tavoitteet:
  Koulutuksen järjestäjän ja lähiesimiesten ennakointiosaamisen ja toiminnan johtamisen vahvistaminen. Pedagogisen johtamisen ja palvelujen johtamisen kehittäminen.


  Yhteystiedot:
  Petri Kallionpää, koulutuspäällikkö
  petri.kallionpaa(at)edu.hel.if. Puh. 09 310 88705
  Liisa Lahtinen
  liisa.lahtinen(at)hel.fi, Puh. 09 310 20785 • Yhdessä parasta! - Etelä 2

 • Ammatillinen koulutus
  Rahoittaja: Opetushallitus 
  Hankeaika: 1.8.2020 - 30.4.2022

  Hankkeen koordinaattori: Vantaan kaupunki, Varia,
  Hankekumppanit: Varia, Stadin AO, Helsinki Business College, Ammattiopisto Live, Mercuria Kauppiaitten Kauppaoppilaitos, Perho Liiketalousopisto, Ava-akatemia, Seurakuntaopisto, Kiinteistöalan koulutuskeskus Kiinko, Jollas-Opisto, Management Institute of Finland MIF

  Tavoitteet:
  Stadin AO:n osahankkeen tavoitteena on työelämässä oppimisen palveluprosessin kehittäminen siten, että työpaikalla järjestettävän koulutuksen (oppisopimus, koulutussopimus) yhdenmukainen palveluprosessin toimintamalli otetaan käyttöön mahdollisimman laajasti.

  Ammatillisen koulutuksen laatu- ja tasa-arvo-ohjelma: Henkilökohtaistamisen kehittäminen ja koulutuksen laadun varmistaminen

  Yhteystiedot:
  Jani Viitala, kehittämisasiantuntija
  jani.viitala(at)hel.if, puh. 09 310 72305
  Leena Munukka, kehittämiskoordinaattori
  leena.munukka(at)hel.fi, puh. 050 3374574


 • Digiympäristökehitys Stadin varhaiskasvatuksessa 2021-2023

  Varhaiskasvatus
  Rahoittaja: Opetushallitus
  Hankeaika: 1.8.2021-31.7.2023

  Tavoitteet:
  Kehitämme kokonaisvaltaisesti suomen- ja ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksemme digitaalista ympäristöä, joka tukee VASU:mme ja muiden keskeisten (mm. Uudet lukutaidot -ohjelma) tavoitteiden mukaisen pedagogisen toiminnan suunnittelua, ohjausta, dokumentointia, arviointia, seurantaa ja kehittämistä.
  Ohjaamme varhaiskasvatuksen opettajiamme TVT-välineiden, mm. OmaOpsin hyödyntämiseen pedagogisesti perustellulla tavalla.
  Kehitämme lasten aktiiviseen sisällöntuotantoon perustuvan pedagogisen dokumentoinnin innovatiivisia toimintatapoja ja edistämme toimintakulttuurin muutosta. Näin tuemme lasten yksilöllistä yhdenvertaisuutta digiosaamisessa sekä lasten omaa kielellistä ja kulttuurista identiteettiä ja valmiuksia ymmärtää lähiyhteisönsä moninaisuutta. Samalla vastaamme huoltajien puolelta esille nousseeseen tarpeeseen varhaiskasvatuksemme ja kotien välisen yhteistyön kehittämisestä, kuvaamalla monipuolisesti lapsen toimintaa varhaiskasvatuspäivän aikana.

  Yhteystiedot:
  Lauri Vihma, pedagoginen asiantuntija
  lauri.vihma(at)hel.fi, puh. 040 867 9287

 • Digiympäristökehitys Stadin esi- ja perusopetuksessa 2021-2023

  Varhaiskasvatus
  Rahoittaja: Opetushallitus
  Hankeaika: 1.8.2021-31.7.2023

  Tavoitteet:
  Kehitämme kokonaisvaltaisesti suomen- ja ruotsinkielisen esi- ja perusopetuksemme (erityisesti alkuopetuksen) digitaalista ympäristöä, joka tukee EsiOPS:imme ja POPS:imme ja muiden keskeisten (mm. Uudet lukutaidot -ohjelma) tavoitteiden mukaisen pedagogisen toiminnan ja oppimisprosessien suunnittelua, ohjausta, dokumentointia, arviointia, seurantaa ja kehittämistä.
  Ohjaamme esi- ja perusopetuksen opettajiamme TVT-välineiden, mm. OmaOpsin hyödyntämiseen pedagogisesti perustellulla ja kyseisen oppiasteen arjen tarpeisiin luontevasti sopivalla tavalla.
  Kehitämme lasten aktiiviseen sisällöntuotantoon perustuvan pedagogiikan ja sen dokumentoinnin innovatiivisia toimintatapoja ja edistämme toimintakulttuurin muutosta. Samalla vastaamme huoltajien puolelta esille nousseeseen tarpeeseen erityisesti esiopetuksen ja kotien välisen yhteistyön kehittämisestä, kuvaamalla monipuolisesti lapsen toimintaa esiopetuspäivän aikana.

  Yhteystiedot:
  Lauri Vihma, pedagoginen asiantuntija
  lauri.vihma(at)hel.fi, puh. 040 867 9287


 • Varhaiskasvatuksen arki liikkuvaksi

  Varhaiskasvatus
  Rahoittaja: Etelä-Suomen aluehallintovirasto
  Hankeaika: 1.8.2021-31.12.2021

  Tavoitteet:
  Liikkuva arki varhaiskasvatuksessa -hankkeessa keskiössä on pienten lasten liikkumisen edistäminen varhaiskasvatuspäivän aikana lisäämällä varhaiskasvatuksen henkilöstön osaamista, motivaatiota, tietoa ja keinoja pienten lasten liikkumisesta. Ajatuksena on rakentaa varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositusten toteutumiselle toimivat olosuhteet ja tehdä liikkumisen mahdollisuudet näkyväksi. Hanketta tukee valtakunnallinen Liikkuva varhaiskasvatus- ohjelma ja ohjelman nykytilan arviointia hyödynnetään hanketoiminnan suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. Hankkeessa hyödynnetään moniammatillista osaamista varhaiskasvatuksen ja liikunnan ammattilaisten kesken. Hankkeen tavoitteisiin pyritään vastaamaan eri toimenpitein sekä käytännön ratkaisuin.

  Yhteystiedot:
  Laura Pirhonen, hankekoordinaattori
  laura.e.pirhonen(at)hel.fi, puh. 040 845 5693
  Penniina Toikkanen, projektityöntekijä
  penniina.toikkanen(at)hel.fi, puh. 040 574 9556

 • Lukutaidon samanaikaisopetus ja ryhmäjakoja yläkouluihin

  Perusopetus
  Rahoittaja: Opetus ja kulttuuriministeriö
  Hankeaika: 1.8.2021-31.12.2022

  Tavoitteet:
  Hankkeen tavoitteena on edistää yhdenvertaisia mahdollisuuksia oppia, tarjota lisäedellytyksiä oppilaiden yksilölliseen
  tukemiseen lukutaidossa ja parantaa sitä heikoimmin pärjäävillä. Erityisavustuksella rekrytoitavat lukutaidon opettajat tarjoavat oikea-aikaista, tarvelähtöistä tukea yläkoulun oppijoille lukutaidon kohentamiseen liittyen. Tavoitteena on tarjota eniten tarvitseville kouluille ja ryhmille lisäresurssia lukutaidon ja lukutaitojen opetukseen samanaikaisopetuksena sekä eriytettynä opetuksena pienemmissä ryhmissä. Samanaikaisopetuksesta hyötyvät runsaasti
  sekä opettajat että heikoimmat oppilaat, ja pienemmissä ryhmissä yläkoululaiset saavat yksilöllistä tukea lukutaidon
  harjaannuttamiseen.
  Opettajien tiedot ja taidot samanaikaisopetuksen hyödyistä ja mahdollisuuksista erityisesti oppilaiden tukemisen
  lukutaidoissa ja kielitietoisessa opetuksessa kasvavat.
  Koulutuksenjärjestäjä kerää systemaattisesti tietoa lukutaidon tasosta osana hanketta.

  Yhteystiedot:
  Antti Aaltonen, pedagoginen asiantuntija
  antti.aaltonen(at)hel.fi, puh. 040 776 2140

 • Sitouttavan kouluyhteisötyön kehittäminen Helsingissä

  Perusopetus
  Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö
  Hankeaika: 1.8.2021-31.7.2023

  Tavoitteet:
  Kehittämisen tavoitteena on poissaolojen riskitekijöiden tunnistaminen, riittävän varhainen poissaoloihin puuttuminen ja poissaolojen vähentäminen. Tavoitteena on kehittää ja mallintaa oppilaiden tunnistettuja kouluun kiinnittymisen keinoja, kuten oppilaiden positiivisia oppimiskokemuksia sekä osallisuuden vahvistamista, hyviä opettaja oppilassuhteita, kodin ja koulun yhteistyötä sekä yhteisöllisen oppilashuollon toimintaa.
  Tavoitteena on myös mallintaa kouluille systemaattinen poissaolojen seurannan ja puuttumisen toimintamalli. Tässä
  hyödynnetään myös pedagogista tietojohtamisen alustaa, joka on otettu käyttöön Helsingissä elokuussa 2020. Lisäksi tavoitteena on systemaattinen ja riittävän yhdenmukainen tunne- ja vuorovaikutusohjelmien käyttö, jatkuvan ryhmäytymisen menetelmien mallintaminen ja systemaattinen käyttö sekä muiden KVO13 ohjelmassa kuvattujen toimintamallien mallintaminen ja jalkauttaminen kouluissa.

  Yhteystiedot:
  Sini Enqvist, projektipäällikkö
  sini.enqvist(at)hel.fi, puh. 040 844 6357

 • LOOK − Lukio-opiskelijoiden opiskeluympäristöjen kehittäminen

  Lukiokoulutus
  Rahoittaja: Opetushallitus
  Hankeaika: 1.8.2021-31.7.2023

  Tavoitteet:
  Hankkeen päätavoitteena on tukea opiskelijoiden mahdollisuutta yksilöllisiin opintoja koskeviin valintoihin suorittamalla opintoja 1) Stadin lukioiden yhteiseltä kaupunkitarjottimelta 2) lähi- tai verkko-opetustarjonnasta 3) muissa oppilaitoksissa/korkeakouluissa. Erityisenä tavoitteena on kehittää Helsingin verkkolukiota, jonka avulla lukioiden opiskeluympäristöt laajenevat ulos koulurakennuksesta digitaaliseen opiskeluympäristöön tai muihin oppilaitoksiin. Hankkeessa kehitetään verkkolukiota palveluksi, joka tarjoaa opiskelijoille sujuvan ja innostavan etä- ja verkko-opintojaksojen suorittamismahdollisuuden. Verkkolukioon kootaan yhteen paikkaan yhteistyökurssit korkeakoulujen ja muiden oppilaitosten kanssa. Hankkeessa pilotoidaan mahdollisuutta suorittaa Helsingin työväenopiston tai Stadin ammatti- ja aikuisopiston opintoja osana lukiotutkintoa sekä rakennetaan yhteistyömallia. Opettajien kanssa kehitetään verkkolukion digipedagogiikkaa. Eri toimijat osallistuvat kehittämistyöhön.

  Yhteystiedot:
  Elli-Noora Lassy, pedagoginen asiantuntija
  elli-noora.lassy(at)hel.fi, puh. 040 767 7240

 • Framtidens Energi Experten - FREE - Tulevaisuuden energiaosaajat hiilivapaaseen kasvuun

  Ammatillinen koulutus
  Rahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto
  Hankeaika: 1.9.2021-31.8.2023
  Hankkeen koordinaattori: Metropolia 
  Hankkeen osatoteuttajat: Stadin ammatti- ja aikuisopisto, Novia, Lähienergialiitto

  Tavoitteet:
  FREE – Framtidens EnergiExpert – tulevaisuuden energiaosaajat hiilivapaaseen kasvuun hankkeen tarkoituksena on
  poistaa Uudellamaalla tapahtuvaan energiamurrokseen liittyvää osaamisvajetta energia- ja talotekniikan aloilla ja
  tuomaan uutta osaamista resurssitehokkaasti erityisesti pk-yritysten henkilökunnalle ja yrittäjille. Uudellamaalla
  energiamurros tulee merkittävästi muuttamaan energian tuotantorakennetta keskitetystä hajautettuun, missä tuotantoyksiköt ovat kooltaan aiempia pienempiä. Lisäksi erityisesti fossiilisten polttoaineiden käyttö tulee nopeasti
  pienenemään. Tällä hetkellä yritysten henkilöstön osaaminen perustuu vahvasti keskitettyyn energiantuotantoon ja
  fossiilisten polttoaineiden käyttöön. Hankkeessa luodaan yritysten henkilökunnan ja yrittäjien avulla osaamistarpeen
  tiekartta, jota tukemaan luodaan digitaalisia osaamiskomponentteja ja niistä koostuvia osaamismoduuleita. Osaamismoduulit koostuvat seuraavista aihealueista: Liiketoiminnan ja järjestelmien suunnittelu, Järjestelmien
  asennus ja käyttöönotto, sekä Järjestelmien käyttö ja ylläpito. Hankkeen aikana toteutettujen työpajojen havaintojen
  perusteella laaditaan yrittäjille ja yrityksille käsikirja vihreän siirtymän osaamisen kehittämiseen yhteistoiminnan ja
  yhteiskehittämisen metodien avulla.
  Hankkeessa konseptoidaan Energy Hub Living Lab ympäristö #EnergyHubLivingLab, missä energia- ja talotekniikan
  yrittäjät ja yritykset, heidän työntekijänsä ja muut sidosryhmät voivat hyödyntää hankkeessa luotuja osaamiskomponentteja osaksi virtuaalisesti, osaksi fyysiseen ympäristöön sidottuna. Energy Hub Living Lab liitetään
  hankkeen aikana kansallisten ja kansainvälisten hubien verkostoon.
  Edistämällä vihreää siirtymää ja hiilineutraaliutta talotekniikan sekä energiatekniikan aloilla hanke vastaa merkittävällä
  tavalla moniin horisontaalisten periaatteiden kestävän kehityksen tavoitteisiin, erityisesti kasvihuonekaasujen
  vähentämiseen, uusiutuvien energialähteiden käyttöön, paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittämiseen sekä
  ympäristöosaamiseen. Hankkeen päätavoitteena on varmistaa sujuva vihreä energiasiirtymä, joka tulee lisäämään
  myös erilaisia liiketoimintamahdollisuuksia ja työtehtäviä, jotka tulevat murtamaan perinteisiä alakohtaisia sukupuolipainotuksia.
  Laajentamalla Uudenmaan talotekniikan sekä energiatekniikan alojen yrittäjien ja yritysten henkilökunnan osaamista
  hanke edistää vihreää siirtymää ja kilpailukyvyn kasvua ja tukee siten Uudenmaan selviytymissuunnitelmaa ja EU:n
  Itämeri-strategiaa. Hanke etsii ratkaisuja kattavasti Uudenmaan erilaisten alueiden tarpeisiin huomioiden sekä tiheästi
  asutun pääkaupunkiseudun, väljemmin asutetut alueet että kulultaan hankalamman ympäristön (kuten saaristo).

  Yhteystiedot: 
  Sari Slöör, apulaisrehtori
  sari.sloor(at)hel.fi, puh. 040 334 0963