Suoraan sisältöön

Kehittämis- ja liikkuvuushankkeet

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle haetaan hankkeita, jotka edistävät Helsingin kaupunkistrategiaa maailman toimivimpana kaupunkina. Lisäksi kehittämishankkeiden tulee tukea ja kehittää kasvatuksen ja koulutuksen toimialan perustehtävää eli huolehtia kaupungin varhaiskasvatuksesta, esiopetuksesta, perusopetuksesta ja lukiokoulutuksesta, suomenkielisestä ammatillisesta koulutuksesta sekä vapaasta sivistystyöstä.

Ulkopuolisen rahoituksen hankkeiden yhteyshenkilö:
Hankepäällikkö
Katja Utti-Lankinen
katja.utti-lankinen@hel.fi
p. 040 509 9281, 09 310 15053

Erasmus+ (liikkuvuus)hankkeet mahdollistavat oppijoiden ja henkilöstön ulkomaanjaksot EU-maissa.

Avaintoimi 2 -hankkeissa koulut ja oppilaitokset tekevät yhteistyötä osaamisen jakamisessa ja hyvien käytänteiden vaihdossa tai osallistuvat tavoitteiltaan ja partneriryhmältään laajempiin kehittämishankkeisiin. Nämä tähtäävät yhteiseen innovaatioon ja laajaan eurooppalaiseen levitykseen. Hankkeissa on aina oppijoita mukana. 

Avaintoimi 1 -hankkeissa yleissivistävässä koulutuksessa opetushenkilöstö voi kehittää ammattitaitoaan joko osallistumalla kurssille, seuraamalla työyhteisön toimintaa ja työntekemistä (job shadowing) – tai opetusjaksolle eurooppalaisessa yhteistyökoulussa.

Ammatillinen opiskelija voi syventää omaa ammattitaitoaan sekä kansainvälisiä taitojaan joko opiskelemalla tai työskentelemällä alansa työpaikassa kohdemaassa. Erasmus+ vaihdot kestävät 2-21 viikkoa. Opiskelija saa jaksolleen apurahan matka-, majoitus- ja elinkulujen kattamiseen. Myös henkilöstö voi kehittää ammattitaitoaan ulkomaanjaksolla.

Erasmus+ -hankkeiden yhteyshenkilöt:

Yleissivistävä koulutus:
Kansainvälisten asioiden päällikkö
Hanna Björkman
hanna.bjorkman@hel.fi
p. 040 578 3953, 09 310 82610

Ammatillinen koulutus:
Koulutuskoordinaattori
Eerika Kantonen
eerika.kantonen@edu.hel.fi
p. 040 334 7859, 09 310 89341

JAA