Suoraan sisältöön

Kehittämis- ja liikkuvuushankkeet

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle haetaan hankkeita, jotka edistävät Helsingin kaupunkistrategiaa maailman toimivimpana kaupunkina. Lisäksi kehittämishankkeiden tulee tukea ja kehittää kasvatuksen ja koulutuksen toimialan perustehtävää eli huolehtia kaupungin varhaiskasvatuksesta, esiopetuksesta, perusopetuksesta ja lukiokoulutuksesta, suomenkielisestä ammatillisesta koulutuksesta sekä vapaasta sivistystyöstä.

Ulkopuolisen rahoituksen hankkeiden yhteyshenkilö:
Projektipäällikkö, toimialan ulkopuolisen rahoituksen hankesalkku
Katja Utti-Lankinen
katja.utti-lankinen(at)hel.fi
p. 040 509 9281, 09 310 15053

Erasmus+ -hankkeet mahdollistavat oppijoiden ja henkilöstön ulkomaanjaksot EU-maissa ja muissa Erasmus+ -ohjelmamaissa.

Avaintoimi 1 -hankkeet ovat yleisimmin opetushenkilöstön täydennyskoulutushankkeita. Henkilöstö voi kehittää ammattitaitoaan joko osallistumalla kurssille, seuraamalla työyhteisön toimintaa ja työskentelyä (job shadowing) tai suorittamalla opetusjakson eurooppalaisessa yhteistyökoulussa.

Ammatillisen koulutuksen opiskelija voi myös syventää omaa ammattitaitoaan sekä kansainvälisiä taitojaan joko opiskelemalla tai työskentelemällä alansa työpaikassa kohdemaassa. Erasmus+ -vaihdot kestävät 2–21 viikkoa. Opiskelija saa jaksolleen apurahan matka-, majoitus- ja elinkulujen kattamiseen. Myös henkilöstö voi kehittää ammattitaitoaan ulkomaanjaksolla.

Avaintoimi 2 -hankkeissa päiväkodit, koulut ja oppilaitokset tekevät yhteistyötä osaamisen jakamisessa ja hyvien käytänteiden vaihdossa tai osallistuvat tavoitteiltaan ja partneriryhmältään laajempiin kehittämishankkeisiin, jotka tähtäävät yhteiseen innovaatioon ja laajaan eurooppalaiseen levitykseen. Avaintoimi 2 -tyypin rahoitusta voi hyödyntää myös ystävyyskoulun kanssa tehtävässä yhteistyössä.


Erasmus+ -hankkeiden yhteyshenkilöt:

Yleissivistävä koulutus:
Kansainvälisten asioiden erityisasiantuntija
Hanna Björkman
hanna.bjorkmano(at)hel.fi
p. 040 578 3953, 09 310 82610

Ammatillinen koulutus:
Pedagoginen asiantuntija
Eerika Kantonen
eerika.kantonen(at)hel.fi
p. 040 334 7859, 09 310 89341