Erityisopettajan lämmin suositus: Pätevöidy kollegaksi palkallisella virkavapaalla

Opettaja Sasu Viitanen

Erityisopettaja Sasu Viitanen pitää erityisopettajan työtä palkitsevana erityisesti siksi, että työn tulokset näkyvät nopeasti. Hän pätevöityi nykyiseen työhönsä palkallisen virkavapaan aikana.

Sasu Viitanen on toiminut erityisopettajana Aleksis Kiven peruskoulussa pari vuotta ja ennen tätä luokanopettajana viitisen vuotta.

Mielenterveyteen liittyvät asiat ovat olleet aina hänen sydäntään lähellä ja myös yksi syy erityisopettajaksi kouluttautumiseen.

Häntä viehättää erityisopettajan työssä sen haasteellisuus. Hän on kiinnostunut oppimisen ongelmista ja hankki niistä lisätietoa jo ennen erityisopettajaksi kouluttautumista. Jatkuvan oppimisen eetos on hänellä vahva muutoinkin.

– Ehkä se tulee sukurasitteena, sillä oma äiti on erityisopettaja ja tehnyt töitä erityiskouluissa iät ja ajat, Viitanen kertoo.

Viitasella on oma 10 oppilaan pienryhmä, jota hän on vetänyt kaksi vuotta. Tuona aikana jokainen ryhmän oppilas on tullut hyvin tutuksi, mutta lisäksi hän on tekemisissä aktiivisesti koulussa myös muiden ryhmien kanssa.

– Erityisopettajan työ ei ole kevyimmästä päästä, mutta tähän liittyy aika paljon itsetutkiskelua ja jatkuvaa kehittymistä. Työssä on suuri mahdollisuus kasvaa ihmisenä ja oppia jatkuvasti esimerkiksi vaikeiden tilanteiden vastaanottamista.

Viitanen hyödyntää koulutuksessa saamaansa teoreettista tietoa, ja hän hankkii sitä edelleen. Hän tarkastelee käytännön työssä oppilaiden kanssa esimerkiksi, millaiset metodit ovat hyödyllisimpiä.

Suomessa opettajia arvostetaan paljon, ovathan he korkeasti koulutettuja ja oppilaiden oppimistulokset ovat hyviä. Viitanen on arjessaan huomannut, että erityisopettajat saavat arvostusta ja kunnioitusta niin kollegoilta kuin oppilaiden vanhemmilta.

Työ onkin hyvin palkitsevaa ja parasta silloin, kun huomaa tilanteiden edistyvän ja kun yhteistyö oppilaiden ja heidän huoltajiensa kanssa toimii saumattomasti.

Palkallista virkavapaata opiskeluun

Viitanen sai pätevyyden erityisopettajana toimimiseen Helsingin yliopiston järjestämässä koulutuksessa. Nyt jo eläkkeellä olevalta apulaisrehtori oli tätä ennen vinkannut palkallisen opiskelun mahdollisuudesta.

Kaupungilla työskentelevällä luokanopettajalla on mahdollisuus hakea palkallista virkavapaata erilliseen erityisopettajan koulutukseen. Palkallista virkavapaata voi hakea maksimissaan neljäksi kuukaudeksi.

Aleksis Kiven peruskoulussa on muitakin erillisten opintojen kautta pätevyyden hankkineita. Viitanen käytti mahdollisuuden hyväkseen ja opiskeli virkavapaansa ajan intensiivisesti.

– Kaupungin järjestely toimii loistavasti. Päivät ovat toki välillä pitkiä, mutta virkavapaa antoi tilaisuuden keskittyä täysillä opiskeluun.

Erityisopettajan opintoihin kuului muun muassa harjoittelu erityisammattikoulussa sekä peruskoulun erityisryhmissä.

Hän vertaa mutkat suoristaen aineenopettajaksi ja erityisopettajaksi opiskelua maantietotunnin karttaan: Aineenopettaja opettelee käyttämään karttaa opetuksessaan hyödyksi. Erityisopettaja pohtii, millaiset asiat vaikuttavat siihen, että oppilas jaksaa katsoa karttaa. Näkökulma toisin sanoen siirtyy enemmän yksilöihin.

Metodit tukevat käytäntöä

Viitanen pohtii, että ennen koulutusta on hyvä hankkia kokemusta erityisoppilaiden kanssa toimimisesta. Se ei tuota ongelmia, sillä erityisoppilaita on nykykäytännön mukaisesti lähes missä tahansa opetusryhmässä.

– Erityisoppilaiden kanssa ollaan kuin tunteiden säätelyn Mekassa. Silloin ei pärjää, jos odottaa kaiken menevän suunnitellusti.

Viitasen mielestä on hyvä ottaa etukäteen selvää, kuinka itse pärjää erilaisissa muuttuvissa tilanteissä. Kokemukset ovat tärkeitä, jotta ei lähde etenemään pelkästään mielikuvien perusteella.

Mutta suosittelisitko koulutusta muille kollegoille?

– Ehdottomasti. Ja töitä erityisopettajana. Tämä on hirmu palkitsevaa hommaa. Käytettävistä menetelmistä on konkreettista hyötyä, ja tulokset oppilaan toiminnassa näkyvät nopeasti.

11.09.2020 13:28