Varajohtajana jaetun johtajuuden mallilla

Meri Mikkola

Meri Mikkola toimii osan viikkoa päiväkodin varajohtajana ja osan varhaiskasvatuksen opettajana. Hänen mielestään monipuolinen työjärjestely on loistava. Tyypillistä työpäivää on turha kysyä, sillä sellaista ei todellakaan ole.

Meri Mikkola valmistui 2017 sosionomiksi Jyväskylän ammattikorkeakoulusta ja aloitti seuraavan vuoden syksyllä työt Helsingin kaupungilla. Tuosta asti hän on tehnyt töitä samassa yksikössä Haaga-Kylätiellä ja on viihtynyt työssään todella hyvin.

– Lasten kanssa toimiminen, kasvatus ja vuorovaikutustyö ovat aina tuntuneet omilta. Työ päiväkodissa on minulle hyvin luontevaa.

Mikkola kertoo, että kun hän vastavalmistuneena aloitti työt kaupungilla, hän sai ammattitaitoisilta kollegoilta paljon apua.

– Minulle oli hyvin tärkeää päästä seuraamaan kokeneiden osaajien työskentelyä, sillä koulussa ei ole kaikkea tietoa tarjolla. Opin paljon kollegoilta, mutta minulla oli samaan aikaan tunne, että he arvostivat minun osaamistani.

Varajohtajana aikaa myös uusille tulokkaille

Mikkola ehti olla Haagassa varhaiskasvatuksen opettajana vuoden verran, kun häntä kysyttiin varajohtajaksi. Hänellä säilyi aluksi oma ryhmä, mutta reilun puolen vuoden ajan hän on toiminut yksikössä 3. tason varajohtajana. Yksikköön kuuluvat päiväkoti Kylätie ja päiväkoti Haaga.

Työnkuva on monipuolinen. 3. tason varajohtajuus merkitsee Mikkolalle käytännössä sitä, että hän tekee töitä kolme päivää viikossa varajohtajana ja kaksi päivää varhaiskasvatuksen opettajana. Tyypillistä työpäivää ei ole, sillä tehtävät vaihtelevat ja voivat muuttua lennossa toisiksi.

– Yksikkömme on iso. Yksi tehtäväni on jakaa päiväkodin johtajan töitä, jotta hänellä vapautuu aikaa enemmän lapsiryhmiä ja henkilöstöä varten. Me jaamme tekemisiä jaetun johtajuuden mallilla. Käymme läpi tehtäviä ja pohdimme asioita ääneen yhdessä. Kiireenkin keskellä meidän on helppo sopia, kuinka jaamme tehtävät.

Kun jaettu johtajuus toimii, kyseessä ei ole ainoastaan asioiden ja tehtävien jakaminen vaan siihen kuuluu hyvä vuorovaikutus, keskustelu, vastuun jakaminen ja koko henkilöstön osaamisen hyödyntäminen.

Siis juuri siten kuten Haaga-Kylätiellä toimitaan.

Myös Mikkolalla jää varajohtajana aikaa vastata henkilöstön ja lasten tarpeisiin ja haasteisiin. Lisäksi hän toimii varhaiskasvatuksen opettajana muiden lisätukena. Lisäksi hän kykenee järjestämään aikaa uusien työntekijöiden perehdytykseen, mikä on heidän sitoutumisensa ja työssä viihtymisen kannalta keskeistä.

Varajohtajuuteen kuuluu myös joukko hallinnollisia tehtäviä. Niiden vastapainona kaksi päivää viikossa lasten kanssa tuo vauhdikasta vaihtelua.

Oman työn kehittämistä

Mikkola kehuu työyhteisöään kehitysmyönteiseksi. Yhteisöllisessä porukassa viljellään hyvää huumoria.

Iso voimavara on, että osa työyhteisön ammattilaisista on ollut joukossa melkein 20 vuotta. Mutta yhtä lailla on tärkeää, että joukkoon tulee mukaan uusia ihmisiä uusine ideoineen.

Varhaiskasvatuksen opettajista on pulaa ympäri Suomen. Mikkola arvelee, että Haagaan heitä saattaisi houkutella paitsi mainio työporukka, myös hyvä töiden organisointi. Varhaiskasvatuksen opettajille jää aikaa tehdä omaa työtään, johon kuuluu esimerkiksi suunnittelua. Merkittävää on sekin, että pääsee aidosti kehittämään omaa työtään.

Entä mitkä asiat houkuttavat alalle yleisemmin?

– Ainakin itse saan voimaa siitä, että tiedän tekeväni tärkeää ja merkityksellistä työtä. Energiaa ja iloa tuovat lapset ja heidän aitoutensa. Kun heti aamusta saa tiukkoja halauksia.
25.02.2021 15:53