Matemaattisten aineiden opettaja Sofiane Selmani: ”Stadin AO:ssa olen saanut mahdollisuuden näyttää taitoni”

Opettaja Sofiane Selmani

Sofiane Selmani, 37, työskentelee Stadin AO:ssa matemaattisten aineiden opettajana, mutta hänet tunnetaan myös koulunkäynnin ohjaajana. Vaikka taustalla on monia tutkintoja, ei tie opettajaksi ole ollut täysin mutkaton.

Algeriasta syntyisin oleva Selmani muutti Suomeen noin kahdeksan vuotta sitten. Koulutukseltaan hän oli tuolloin elektroniikan diplomi-insinööri ja maisteri. Suomessa Selmanin piti kuitenkin kehittää osaamistaan, jotta ovet työelämään avautuisivat.

”Suomeen muutettuani opiskelin suomen kieltä ja koulunkäyntiavustajan ammattitutkinnon. Työskentelin erityisavustajana päiväkodissa, ja elokuussa 2016 aloitin työt koulunkäynnin ohjaajana Stadin AO:n Abraham Wetterin tien toimipaikassa”, Sofiane Selmani kertoo.

Selmani toimi koulunkäynnin ohjaajana kone- ja tuotantotekniikan ja rakennusalan opiskelijoille. Tehtäviin kuului opiskelijoiden tukeminen oppitunneilla sekä ohjaaminen ja avustaminen muissa ammatillisen koulutuksen oppimisympäristöissä.

”Kun aloitin työt Stadin AO:ssa, tunsin kuuluvani Suomeen ja suomalaiseen yhteiskuntaan. Työpaikkani on antanut minulle mahdollisuuden näyttää taitoni ja todistaa ammattilaisuuteni”, Selmani iloitsee.

Tukea kannustavasta työympäristöstä

Sofiane Selmanin haaveena on aina ollut opettajan ammatti. Oma isä on ranskan opettaja peruskoulussa ja sisko opettaa biologiaa lukiossa. Selmanin haave alkoi toteutua elokuussa 2019, kun hän aloitti päivätöidensä ohella opettajan pedagogiset opinnot Helsingin yliopistossa. Viime kesäkuussa Sofiane Selmani valmistui teknisten ja matemaattis-luonnontieteellisten aineiden opettajaksi.

”Olen aina halunnut opettajaksi. Tavoitteeni toteuttamisessa meni aikaa, koska pyrin opiskelemaan tutkinnon Suomessa. Piti ensin oppia maan kieli”, Selmani kertoo.

”Uskon vahvasti, että kannustava työympäristö on auttanut minua kehittymään päteväksi opettajaksi. Olen saanut tarvitsemani tuen esimieheltäni ja työkavereiltani. Tunnen, että kuulun joukkoon –
se motivoi minua opiskelemaan.”

Viime vuonna Sofiane Selmani opetti matematiikkaa iltakurssilla Vilppulantien toimipaikassa. Huhtikuusta lähtien hän on toiminut matemaattisten aineiden opettajan sijaisena tutussa Abraham Wetterin tien toimipaikassa. Helposti lähestyttävä ja vuorovaikutustaitoinen Selmani on saanut positiivista palautetta opiskelijoilta. Hänen äidinkielensä on arabia, mistä on ollut hyötyä niin ohjaajan kuin opettajan työssä.

Selmani kokee, että hänellä on vielä paljon kehitettävää ammattiosaamisessaan. ”Suomessa opettaja tekee enemmän kuin vain opettaa luokassa. Suomalaiset opettajat hallitsevat suunnittelun ja kehittämisen taidot, jotka minun pitää vielä oppia.”

”Olisi myös mukavaa vielä jonain päivänä hyödyntää insinöörin tutkintoa toimimalla ammatillisen koulutuksen opettajana”, Selmani jatkaa. Tämä vaatisi hänen mukaansa lisää kokemusta, mutta tuolla oppimisen innolla ja kannustavan työyhteisön tuella tämäkin tavoite on varmasti saavutettavissa.


18.11.2020 16:36