Hoppa till innehållet

Tjänstebostad


Välkommen hem

Vill du söka jobb i Helsingfors men är orolig över hur du ska få en bostad? Som anställd vid Helsingfors stad kan du ansöka om en tjänstebostad.

Du kan ansöka om en tjänstebostad både som fast anställd och visstidsanställd vid Helsingfors stad. Hyresavtalet ingås tills vidare. För tjänstebostäderna krävs ingen hyresgaranti.

Bostäderna är av många storlekar och ligger i olika delar av Helsingfors.
Se bostäder som för närvarande är tillgängliga

Ansökan om tjänstebostad görs elektroniskt. Du kan samtidigt ansöka om mer än en bostad.
Läs mer detaljerade anvisningar för ansökan om tjänstebostad

Vem kan ansöka om en tjänstebostad? Hur väljs hyresgästerna?
Läs de vanligaste frågorna om tjänstebostäder i Helsingfors 






28.10.2021 13:20