Hoppa till innehållet

Personalförmåner


10 + 1 utmärkta förmåner för anställda vid Helsingfors

Helsingfors är en plats för tillväxt. Som motvikt till ansvarsfullt och meningsfullt arbete erbjuder vi mångsidiga personalförmåner som syftar till att stödja och öka våra anställdas välbefinnande.

Vi har sammanställt 10 + 1 utmärkta personalförmåner som Helsingfors stad erbjuder sina anställda.

1. Personalkassan

Anställda vid Helsingfors har en egen personalkassa som erbjuder kostnadsfria banktjänster.

Vid personalkassan kan du spara pengar, betala räkningar och även ansöka om ett bostadslån. Till skillnad från kommersiella banker strävar personalkassan inte efter maximal vinst, utan endast efter att täcka sina kostnader.

2. Personalklubbar

Staden har personalklubbar för alla anställda vid staden. Alla som jobbar vid staden kan bli medlem i dem. Dessutom har sektorerna och affärsverken sina egna personalklubbar.

Om du inte hittar en klubb som passar dig, kan du samla ihop ett gäng och starta en ny klubb! Staden stöder personalens klubbverksamhet på fritiden med anslag för rekreation.

3. Personalkort

Helsingfors stads personalkort är nyckeln till stadens personalförmåner.

Det har förhandlats fram ett stort antal penningbesparande förmåner för personalen på olika produkter och tjänster som erbjuds av företag i Helsingfors. Rabatter finns också på många teatrar, konserter och museer. Gällande förmåner med personalkortet hittar du på intranätet.

Förmåner kan utnyttjas med ett giltigt personalkort. Ha därför ditt personalkort med dig hela tiden – piggna till, koppla av, ägna dig åt hobbyer och gör inköp till ett förmånligt pris!

4. Personalmotion

Gruppmotion, gymaktiviteter, sportturer, bekantskap med grenar… Hur vill du röra dig?

Personalmotion är stadens egen motionstjänst som erbjuder olika motionsmöjligheter runt om i staden. Tjänsterna omfattar till exempel över hundra timmar ledd motion per vecka.

Genom att visa upp stadens personalkort får du prisvärda rabatter hos flera gym, simanläggningar och idrottscentra i Helsingfors.

Finlands olympiska kommitté har utsett Helsingfors stad till Finlands mest aktiva arbetsplats.

5. Semester

Semester är människans bästa tid!

Staden har goda semesterförmåner. Semesterns längd bestäms på grund av antalet kvalifikationsmånader, arbetserfarenhetstillägget och anställningsförhållandets längd.

6. Egen ö

Stora Iglo är stadsanställdas egen rekreations- och semesterplats. Du kan komma till ön på Kallviksfjärden utanför Nordsjö för en dagsutflykt eller stanna flera dagar med din familj.

Rekreationsplatsen är tillgänglig för alla fast anställda eller visstidsanställda vid staden.

7. Belöningar

Penninglönen består av lönen och eventuella arbetserfarenhetstillägg. Arbetserfarenhetstillägget ökar enligt anställningens längd vid Helsingfors stad och tidigare arbetserfarenhet.

En god arbetsprestation kan leda till en engångsbelöning. 

Staden uppmärksammar sina anställda vid anställningens märkesdagar och personliga bemärkelsedagar samt vid pensionering.

8. Stöd för arbetsresor

Arbetsresesedlarna är personliga resebiljetter som ger dig rabatt i kollektivtrafiken. Förmånen är 10 euro per månad, det vill säga 120 euro för hela kalenderåret. Arbetsresesedlarna räknas inte som skattepliktig inkomst.

Ett alternativ till arbetsresesedlarna är cykelförmånen. Staden stöder personalens cykling till arbetet med stöd för anskaffningen av en ny cykel. Du kan ansöka om förmånen högst två år i taget och dess maximala värde är 240 euro. Cykelförmånen räknas som skattepliktig inkomst.

9. Arbetshälsa

Företagshälsan Helsingfors tar hand om de anställdas hälsa och arbetsförmåga. Företagshälsoteamet omfattar företagsläkare, företagshälsovårdare, företagspsykologer och företagsfysioterapeuter.

Företagshälsoteamet kan enkelt och säkerts kontaktas via den digitala tjänsten eTyöterveys.

10. Kompletterande utbildning

Vårt mål är att Helsingfors är världens bästa och mest jämlika plats att lära sig. Detta gäller även vår personal.

Vi är särskilt stolta över vårt fortbildningsutbud. Som yrkesverksam kan du upprätthålla och utveckla din yrkeskunskap. Vi vill att våra anställda är pionjärer inom världens bästa fostran och utbildning.

+ 1 Tjänstebostäder

Ingick du arbetsavtal med Helsingfors stad men saknar bostad? Oroa dig inte, staden erbjuder tjänstebostäder också för anställda inom fostrans- och utbildningssektorn!

Läs mer om tjänstebostäderna


23.03.2022 16:34