Hoppa till innehållet

Därför behövs AMP13

Mobbning i Helsingforsskolor enligt enkäten Hälsa i skolan

Under 2010-talet har mobbningen minskat inom de grundläggande utbildningarna i Helsingfors och inom utbildningarna på andra stadiet, enligt enkäten Hälsa i skolan från Institutet för hälsa och välfärd. År 2019 mobbades likväl en tredjedel av fjärde- och femteklassarna och en fjärdedel av åttonde- och niondeklassarna i skolan.

Åtta procent av eleverna i grundskolan mobbas kontinuerligt varje vecka. I högstadierna är siffran fem procent. Långvarig mobbning har i flera studier visat sig ha långtgående negativa följder för barnets välbefinnande och utveckling.

På andra stadiet minskar mobbningen, men fortfarande har ungefär var tionde studerande i Helsingfors blivit mobbad under terminen. En procent av gymnasieeleverna och två procent av eleverna i yrkesskolor mobbas varje vecka.

År 2010 medgav var tredje högstadieelev i Helsingfors att de mobbat andra elever. År 2019 hade siffran sjunkit till 15 procent. Bland eleverna i yrkesskolorna medgav var tionde elev att de mobbat någon under den senaste terminen, i gymnasierna medgav fem procent detta.

I lågstadierna är andelen mobbare fortfarande hög. Var femte fjärde- och femteklassare hade mobbat andra elever.

Pojkar och elever med invandrarbakgrund är överrepresenterade bland de som mobbar men också bland de som blir mobbade. Sex procent av pojkarna i högstadiet mobbas varje vecka, bland flickorna är siffran fyra procent.

Elva procent av lågstadieeleverna med invandrarbakgrund mobbas varje vecka, bland de övriga eleverna är samma siffra sju procent, enligt uppgifter från 2017.

I högstadiet mobbas nio procent av eleverna med invandrarbakgrund varje vecka, bland de övriga eleverna mobbas fyra procent. Första generationens invandrare utsätts för betydligt mer mobbning än andra generationens invandrare.

Det är svårt att effektivt motarbeta mobbning och sociala medier försvårar arbetet ytterligare. Vuxna är också ofta omedvetna om den mobbning som sker, eftersom bara 64 procent av lågstadieeleverna som varit med om en mobbningssituation har berättat om det för en vuxen i skolan.

En femtedel av lågstadieeleverna som berättat om mobbning för en vuxen upplevde att mobbningen fortsatte som förut eller till och med förvärrades. I oktober 2019 fanns inte uppgifter om situationen i andra läroinrättningar.
21.12.2020 13:48