13 åtgärder mot mobbning

Antimobbningsprogrammet, eller AMP13, består av 13 åtgärder för att motverka mobbning. I programmet ingår förebyggande åtgärder och åtgärder som kan läggas in under och efter ett mobbningsfall. Syftet med programmet är att lära berörda att känna igen och reagera på mobbning på rätt sätt. Målet är att Antimobbningsprogrammet ska bli en angelägenhet för hela staden.

13 åtgärder

13 åtgärder för att förebygga mobbning.

Målgrupp

AMP13 riktar sig till barn och unga, vårdnadshavare och skolpersonal.

Kunskapsbank

Kommunikations- och marknadsföringsmaterial och nyheter om programmet.

Samarbete

Flera aktörer implementerar programmet.

Därför behövs AMP13

Mobbning är ett vanligt fenomen.

Aktuellt

Fostrans- och utbildningsnämnden godkände programmet i september 2019 och öppningsceremonin ordnades i oktober.